zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

X A&A Texas Scamble

XVI Turniej o Brylant A&A| VII Turniej Pierwszego Kwiatka by Ogrody| X A&A Texas Scamble| VII Turniej Pierwszomajowy| VIII Turniej Krótkiej Gry| III Turniej Mulligana| III Turnieju Szalone Tee| VI Turniej Golf&Boule| Turniej Par fourball| VIII Turniej Match Play| IV Turniej o Puchar Prezydenta m. Pabianic i Prezesa A&A| XI Turniej Kapitański| Turniej Sznurka| Halloween| Turniej Niepodległości|

Lp.

Gracz 1

HCP gr.1

Gracz 2

HCP gr.2

wspólne HCP

1/2 połowy wsp. HCP

HCP Gry

Brutto

Netto

Ranking

1

Przemysław Cechowski

10,6

Rafał Jabłoński

54

64,6

32,3

32

65

33

130

2

Ewelina Łuc

26,1

Wojciech Łuc

19,3

45,4

22,7

23

62

39

115

3

Piotr Wójcicki

28,7

Grzegorz Redzisz

30,2

58,9

29,5

29

68

39

105

4

Paulina Krupa

54

Adrian Majsterek

21,1

75,1

37,6

38

78

40

100

5

Dariusz Oset

14,1

Artur  Łask

47

61,1

30,6

31

74

43

95

6

Michał Bąkała

20,6

Zbyszek Truszkiewicz

21,1

41,7

20,9

21

65

44

90

7

Sławomir Cechowski

13,6

Jan Szczeciński

45,2

58,8

29,4

29

74

45

86

8

Jerzy Bielawski

7,3

Piotr Majer

28,2

35,5

17,8

18

67

49

82

9

Anna Majsterek

14,2

Arkadiusz Majsterek

3,6

17,8

8,9

9

62

53

78

10

Maciej Niewiadomski

18,3

Kazimierz Bednarski

23,3

41,6

20,8

21

76

55

74

 
 

Regulamin IX Turnieju A&A Texas Scramble

Texas scramble jest to turniej drużynowy. Każdy zawodnik z drużyny uderza swoja piłkę, po czym drużyna decyduje czyja piłka leży najlepiej i z tego miejsca grane są następne uderzenia. Ponownie każdy gracz uderza swoją piłkę z miejsca wybranego przez drużynę. Uderzenia na tee zagrywane są na zmianę. Kolejność pozostałych uderzeń jest dowolna. Zawodnicy do turnieju dobierają się w pary dowolnie nie zależnie od HCP. Drużyny muszą być zgłoszone najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem turnieju.  

1.     Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach par 60 (2x9 dołków).

2.     Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A. 


3.
     
Format turnieju:  Texas Scramble parami - Stroke Play Netto z 1/2 wspólnego HCP klubowego 

 

Cennik: 

             0 zł - zawodnik z członkostwem Corporate, Premium Plus oraz VIP
             20zł - Członkowie A&A z opcją pola - juniorzy/studenci/kobiety
             30zł - Członkowie A&A z opcją pola i z HCP 54
             80zł - Pozostali * Organizator nie zwraca opłat za rezygnację z udziału w Turnieju  

Stroke Play Brutto z ograniczeniem ilości uderzeń max. do 10 na każdym dołku dla początkujących. W przypadku, kiedy drużyna wykonała 10 uderzenie, lecz nie zakończyła jeszcze rozgrywania danego dołka zobowiązana jest do podniesienia piłki i zapisania wyniku 10 uderzeń na danym dołku. Każda drużyna jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do stosowania się do reguły dotyczącej ilości uderzeń.

        ·       hcp = 54  

4.     Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54. 

5.     Nagrodzeni gracze w klasyfikacji 1/2 Stroke Play Netto

6.     W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik HCP klubowego graczy w drużynie.

7.     Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju. 

W przypadku niedokonania rejestracji internetowej na dzień przed turniejem do godziny 18:00, do opłaty standardowej doliczone zostanie dodatkowe 10 zł.

8.     Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 10:30 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

9.     Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podani ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Jednodniowych.

10.  Na greenie można używać wyłącznie puttera. 

11.  W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

12.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzona zostanie zwycięska drużyna konkursu Nearest To The Pin.


Reguły Turnieju

1.     Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.     W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.     Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.     W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.     Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.     Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.      Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.     Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.   Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10.            Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi po rozegranym Turnieju.