zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Wyniki

Wyniki| Tabela - wiosna| Tabela - jesień| Drużyny | Tabela końcowa|

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 29.10

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

CRE

Łaski

Artur

30,7

15

40

23

44

Oset

Dariusz

14,4

7

34

21

2

Common

Marczyński

Jerzy

19,3

10

42

17

32

Matyja 

Paweł

25,1

13

48

15

3

A&A

Majsterek

Arkadiusz

4,4

2

36

16

16

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 22.10

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Common

Marczyński

Jerzy

21,3

11

37

22

43

Matyja 

Paweł

26,6

13

40

21

Łuc

Wojciech

18,5

9

40

17

Kusideł

Jarosław

16

8

41

16

Wójcicki

Piotr

15,5

8

41

15

2

CRE

Łaski

Artur

32,2

16

44

21

37

Oset

Dariusz

14,4

7

39

16

Łuc

Ewelina

18,8

9

41

16

Słoczyński

Artur

30

15

47

16

3

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

29,9

15

46

17

22

Edyta

Śmiłowicz

54

27

72

5

Masłowski

Michał

54

27

75

4

4

A&A

Bednarski

Kazimierz

22,2

11

51

16

16

4

Poddębice

Majer

Piotr

20,6

10

42

16

16

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 15.10

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Common

Łuc

Wojciech

18,5

9

37

20

37

Marczyński

Jerzy

21,3

11

42

17

Łuc

Ewelina

18,8

9

40

17

Matyja 

Paweł

26,6

13

45

16

Wójcicki

Piotr

15,5

8

51

12

2

CRE

Łaski

Artur

32,2

16

44

20

34

Oset

Dariusz

14,4

7

43

14

3

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

29,9

15

49

17

18

Masłowski

Michał

54

27

87

1

Pałgan

Jakub

54

27

90

0

4

Poddębice

Majer

Piotr

20,6

10

44

15

15

5

A&A

Janowicz

Jerzy

22,3

11

56

13

13

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 08.10

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

CRE

Łaski

Artur

32,7

16

46

19

36

Oset

Dariusz

14,4

7

39

17

2

Common

Łuc

Wojciech

18,5

9

41

16

29

Łuc

Ewelina

18,6

9

44

13

3

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

32,4

16

43

23

23

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 01.10

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

CRE

Słoczyński

Artur

33

17

41

24

41

Łaski

Artur

32,7

16

49

17

Oset

Dariusz

14,2

7

42

13

2

Common

Łuc

Ewelina

19,1

10

39

19

35

Wójcicki

Piotr

15,5

8

41

16

Łuc

Wojciech

18,3

9

44

15

Marczyński

Jerzy

21,1

11

44

15

3

A&A

Majsterek

Amanda

2,2

1

30

19

34

Janowicz

Jerzy

22,1

11

44

15

Majsterek

Arkadiusz

4,2

2

36

14

4

Poddębice

Tomaszewska

Dorota

30,6

15

47

18

18

5

PCM

Amico

Gianluca

26,2

13

50

13

13

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 24.09

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Common

Łuc

Wojciech

19,1

10

38

20

40

Łuc

Ewelina

19,9

10

38

20

Wójcicki

Piotr

15,8

8

39

19

Kusideł

Jarosław

15,8

8

41

16

Marczyński

Jerzy

20,9

10

43

15

Matyja 

Paweł

26,2

13

48

14

2

CRE

Słoczyński

Artur

33,8

17

46

20

40

Cechowski

Sławomir

14,3

7

35

20

Oset

Dariusz

14

7

37

18

Łaski

Artur

32,3

16

52

12

3

A&A

Janowicz

Jerzy

24,6

12

51

18

35

Majsterek

Arkadiusz

4

2

34

17

Grodziński

Tadeusz

6,8

3

38

14

4

Poddębice

Linke

Piotr

36,2

18

57

13

25

Tomaszewska

Dorota

30,4

15

56

12

5

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

32,2

16

53

14

14

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 17.09

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Common

Matyja 

Paweł

30,2

15

37

26

45

Marczyński

Jerzy

21,4

11

40

19

2

CRE

Łaski

Artur

32,8

16

47

19

38

Słoczyński

Artur

34,3

17

47

19

Oset

Dariusz

13,6

7

42

13

3

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

32

16

54

14

14

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 10.09

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

CRE

Łaski

Artur

33,3

17

50

19

35

Słoczyński

Artur

34,3

17

51

16

Oset

Dariusz

13,4

7

24

12

2

Poddębice

Majer

Piotr

20,6

10

42

17

30

Bielawski

Jerzy

7,8

4

39

13

3

Common

Matyja 

Paweł

30

15

48

15

27

Kusideł

Jarosław

15,6

8

45

12

Łuc

Wojciech

18,9

9

51

10

4

A&A

Majsterek

Amanda

2

1

37

13

23

Majsterek

Arkadiusz

3,8

2

41

10

5

PCM

Amico

Gianluca

25,8

13

49

15

15

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 03.09

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Common

Wójcicki

Piotr

16,3

8

37

19

38

Kusideł

Jarosław

16,1

8

37

19

Marczyński

Jerzy

21,9

11

40

19

2

CRE

Łaski

Artur

34,3

17

47

20

36

Oset

Dariusz

13,4

7

39

16

Słoczyński

Artur

34,1

17

51

14

Cechowski

Sławomir

14,6

7

48

11

3

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

32,5

16

48

19

33

Edyta

Śmiłowicz

54

27

64

14

4

PCM

Amico

Gianluca

28,3

14

39

23

23

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 27.08

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Common

Wójcicki

Piotr

18,8

9

34

23

41

Kusideł

Jarosław

16,1

8

38

18

2

CRE

Łaski

Artur

34,8

17

47

19

36

Oset

Dariusz

13,4

7

38

17

3

Poddębice

Tomaszewska

Dorota

32,4

16

42

22

35

Bielawski

Jerzy

7,6

4

39

13

Majer

Piotr

20,4

10

45

13

4

A&A

Majsterek

Amanda

2

1

32

17

32

Majsterek

Arkadiusz

3,6

2

35

15

5

PCM

Marczak

Adam

22,5

11

53

8

8

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 20.08

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

CRE

Łaski

Artur

37,8

19

47

21

42

Oset

Dariusz

14,9

7

34

21

Słoczyński

Artur

33,9

17

55

11

2

PCM

Marczak

Dawid

18,8

9

41

17

30

Ratajczyk

Natalia

51,2

26

66

13

3

Common

Marczyński

Jerzy

21,7

11

45

15

27

Łuc

Ewelina

20,2

10

46

12

Łuc

Wojciech

18,7

9

48

12

4

A&A

Majsterek

Arkadiusz

3,4

2

36

15

15

5

Poddębice

Bielawski

Jerzy

7,4

4

37

15

15

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 13.08

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Common

Łuc

Ewelina

22,2

11

37

22

43

Wójcicki

Piotr

20,3

10

37

21

Marczyński

Jerzy

21,7

11

42

18

Łuc

Wojciech

18,5

9

43

14

2

A&A

Majsterek

Adrian

21,5

11

38

21

38

Janowicz

Jerzy

24,6

12

44

17

Majsterek

Arkadiusz

3,2

2

35

15

3

CRE

Łaski

Artur

39,8

20

48

20

34

Oset

Dariusz

14,7

7

41

14

4

Poddębice

Majer

Piotr

20,2

10

50

12

22

Majer

Mikołaj

40

20

62

10

Linke

Piotr

36

18

63

8

5

PCM

Ratajczyk

Natalia

51,2

26

60

16

16

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 06.08

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

CRE

Łaski

Artur

39,8

20

45

23

44

Słoczyński

Artur

33,9

17

44

21

Oset

Dariusz

14,7

7

44

11

2

Common

Marczyński

Jerzy

21,7

11

40

19

36

Łuc

Ewelina

22,2

11

42

17

Wójcicki

Piotr

20,3

10

41

17

Łuc

Wojciech

18,5

9

41

16

Kusideł

Jarosław

16,1

8

46

11

Matyja 

Paweł

30

15

54

10

3

A&A

Majsterek

Amanda

2

1

31

18

32

Majsterek

Arkadiusz

3,2

2

37

14

Janowicz

Jerzy

24,6

12

53

11

4

Poddębice

Majer

Piotr

20,2

10

41

17

17

5

 

Bednarski

Kazimierz

22,2

11

49

12

12

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 30.07

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Common

Łuc

Ewelina

23,2

12

40

20

39

Wójcicki

Piotr

20,8

10

44

19

Łuc

Wojciech

18,5

9

39

18

Matyja 

Paweł

29,8

15

49

14

Kusideł

Jarosław

15,9

8

50

10

2

CRE

Słoczyński

Artur

34,4

17

46

19

37

Łaski

Artur

39,8

20

50

18

Oset

Dariusz

14,7

7

40

16

3

Poddębice

Linke

Piotr

36

18

49

17

34

Majer

Piotr

20,2

10

43

17

4

A&A

Majsterek

Amanda

1,8

1

34

15

15

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 23.07

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Common

Łuc

Ewelina

23,7

12

42

19

37

Łuc

Wojciech

18,5

9

39

18

Wójcicki

Piotr

20,6

10

43

15

Marczyński

Jerzy

21,5

11

46

15

Matyja 

Paweł

29,6

15

52

13

2

A&A

Majsterek

Arkadiusz

3,2

2

32

18

36

Majsterek

Amanda

1,8

1

31

18

3

CRE

Łaski

Artur

39,8

20

51

17

33

Oset

Dariusz

14,7

7

39

16

4

PCM

Marczak

Dawid

18,8

9

42

18

30

Marczak

Maks

29,4

15

52

12

Wójtewicz

Patrycja

22,6

11

51

8

5

Poddębice

Tomaszewska

Dorota

32,2

16

50

15

24

Linke

Piotr

35,8

18

57

9

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 16.07

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Common

Wójcicki

Piotr

23,6

12

36

24

43

Łuc

Ewelina

24,2

12

41

19

Matyja 

Paweł

29,4

15

50

14

Łuc

Wojciech

18,3

9

45

13

2

CRE

Oset

Dariusz

14,7

7

39

16

32

Łaski

Artur

39,8

20

53

16

Słoczyński

Artur

34,2

17

55

14

3

A&A

Janowicz

Jerzy

24,6

12

42

18

30

Majsterek

Arkadiusz

3

2

40

12

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 09.07

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

A&A

Janowicz

Jerzy

28,1

14

37

25

47

Majsterek

Arkadiusz

5

3

29

22

Majsterek

Anna

14,6

7

35

20

Majsterek

Amanda

1,8

1

33

16

2

Poddębice

Majer

Piotr

22,2

11

37

22

41

Tomaszewska

Dorota

32,7

16

46

19

3

Common

Kusideł

Jarosław

16,9

8

36

20

39

Łuc

Ewelina

24,7

12

41

19

Marczyński

Jerzy

22

11

41

19

Wójcicki

Piotr

24,1

12

41

19

Łuc

Wojciech

18,3

9

40

17

Matyja 

Paweł

29,2

15

50

15

4

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

34

17

44

21

27

Edyta

Śmiłowicz

54

27

75

6

5

CRE

Oset

Dariusz

14,5

7

41

15

25

Łaski

Artur

39,6

20

61

10

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 2.07

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

A&A

Furmanik

Marek

54

27

48

27

46

Janowicz

Jerzy

28,6

14

44

19

Majsterek

Amanda

1,6

1

36

13

2

PCM

Marczak

Maks

32,4

16

40

24

46

Marczak

Adam

24,5

12

38

22

Ratajczyk

Natalia

51

26

59

15

2

Common

Łuc

Wojciech

19,8

10

37

21

40

Kusideł

Jarosław

17,4

9

38

19

Łuc

Ewelina

24,7

12

42

18

Marczyński

Jerzy

21,8

11

46

15

Wójcicki

Piotr

23,9

12

48

13

4

Poddębice

Majer

Piotr

22,2

11

43

16

28

Kurpiewski

Tomasz

39,4

20

57

12

5

CRE

Oset

Dariusz

14,3

7

42

13

25

Łaski

Artur

39,4

20

58

12

6

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

34

17

47

18

18

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 25.06

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Common

Wójcicki

Piotr

24,9

12

40

20

39

Łuc

Wojciech

20,3

10

39

19

Marczyński

Jerzy

21,8

11

42

17

Matyja 

Paweł

29

15

52

12

Kusideł

Jarosław

17,2

9

46

12

2

PCM

Marczak

Maks

33,9

17

44

21

36

Marczak

Adam

24,3

12

45

15

3

CRE

Cechowski

Sławomir

14,6

7

38

17

33

Oset

Dariusz

14,3

7

40

16

4

A&A

Majsterek

Amanda

1,6

1

31

18

31

Janowicz

Jerzy

28,4

14

49

13

5

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

35

18

46

20

20

6

Poddębice

Majer

Piotr

22,2

11

43

17

17

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 18.06

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Poddębice

Majer

Piotr

24,2

12

38

22

42

Kurpiewski

Tomasz

39,4

20

49

20

Linke

Piotr

35,8

18

52

16

2

A&A

Majsterek

Amanda

2,1

1

30

19

35

Majsterek

Anna

14,6

7

39

16

3

Common

Łuc

Wojciech

20,3

10

45

16

32

Matyja 

Paweł

29

15

51

16

Łuc

Ewelina

24,7

12

44

16

Wójcicki

Piotr

24,9

12

45

16

3

CRE

Oset

Dariusz

15,3

8

36

20

32

Łaski

Artur

39,2

20

60

12

5

PCM

Marczak

Maks

33,9

17

48

17

30

Marczak

Dawid

18,6

9

45

13

Wójtewicz

Patrycja

22,4

11

48

12

Marczak

Adam

24,1

12

56

6

6

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

37

19

50

20

20

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 11.06

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

PCM

Ratajczyk

Natalia

54

27

55

21

38

Marczak

Dawid

18,2

9

40

17

Marczak

Maks

33,3

17

60

9

Wójtewicz

Patrycja

23

12

58

7

1

A&A

Janowicz

Jerzy

31,9

16

47

18

36

Majsterek

Adrian

21,5

11

41

18

Majsterek

Arkadiusz

4,8

2

36

15

3

CRE

Słoczyński

Artur

34,2

17

48

18

36

Łaski

Artur

39,2

20

51

18

Oset

Dariusz

15,1

8

41

15

Cechowski

Sławomir

14

7

43

14

4

Poddębice

Kurpiewski

Tomasz

43,4

22

54

17

33

Majer

Piotr

28,2

14

46

16

5

Common

Marczyński

Jerzy

21,8

11

46

16

31

Łuc

Wojciech

19,9

10

43

15

Matyja 

Paweł

28,8

14

53

14

Łuc

Ewelina

24,3

12

49

11

Kusideł

Jarosław

16,6

8

46

10

6

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

36,8

18

70

7

7

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 4.06

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Common

Wójcicki

Piotr

26,9

13

39

22

43

Kusideł

Jarosław

18,1

9

36

21

Łuc

Wojciech

19,9

10

40

18

Łuc

Ewelina

24,3

12

43

17

Matyja 

Paweł

28,8

14

45

17

Marczyński

Jerzy

21,6

11

46

13

2

PCM

Marczak

Dawid

20,2

10

37

22

40

Wójtewicz

Patrycja

23

12

42

18

3

Poddębice

Majer

Piotr

28,2

14

44

18

36

Kurpiewski

Tomasz

43,4

22

56

18

Tomaszewska

Dorota

32,5

16

54

13

4

CRE

Oset

Dariusz

15,1

8

39

17

33

Słoczyński

Artur

34,2

17

52

16

5

A&A

Grodziński

Tadeusz

6,6

3

36

15

28

Janowicz

Jerzy

31,7

16

54

13

Majsterek

Amanda

1,7

1

36

13

Majsterek

Arkadiusz

4,6

2

39

11

6

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

36,8

18

51

16

16

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 28.05

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

A&A

Janowicz

Jerzy

33,2

17

44

21

40

Majsterek

Amanda

2,2

1

30

19

Majsterek

Adrian

21,5

11

42

18

Majsterek

Arkadiusz

4,6

2

33

17

Majsterek

Anna

14,6

7

39

16

2

Poddębice

Majer

Piotr

29,2

15

43

20

38

Kurpiewski

Tomasz

43,4

22

53

18

3

Common

Łuc

Wojciech

19,9

10

40

18

36

Łuc

Ewelina

24,3

12

43

18

Marczyński

Jerzy

21,6

11

41

18

5

OCPNR

Patrycja 

Kejna

54

27

58

19

34

Piotr

Kejna

54

27

67

15

6

CRE

Cechowski

Sławomir

14

7

39

16

30

Łaski

Artur

39

20

60

14

Oset

Dariusz

14,9

7

44

13

7

Co-Spot

Majsterek

Artur

15,1

8

39

17

17

8

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

36,6

18

57

15

15

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 21.05

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Common

Matyja 

Paweł

28,8

14

37

25

45

Łuc

Wojciech

19,9

10

38

20

Wójcicki

Piotr

26,9

13

44

17

Łuc

Ewelina

24,3

12

43

17

2

PCM

Wójtewicz

Patrycja

23

12

45

17

32

Marczak

Dawid

20,2

10

45

15

3

CRE

Oset

Dariusz

14,9

7

41

14

28

Jabłoński

Rafał

54

27

61

14

4

A&A

Majsterek

Arkadiusz

4,6

2

36

14

14

5

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

36,6

18

66

12

12

6

Co-Spot

Majsterek

Artur

15,1

8

51

10

10

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 14.05

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

A&A

Furmanik

Marek

54

27

58

19

34

Majsterek

Arkadiusz

4,2

2

35

15

Majsterek

Amanda

2

1

36

13

Janowicz

Jerzy

35

18

56

11

1

CRE

Oset

Dariusz

14,9

7

38

17

34

Cechowski

Sławomir

13,8

7

38

17

3

PCM

Wójtewicz

Patrycja

22,6

11

48

15

29

Marczak

Dawid

19,8

10

44

14

4

Common

Matyja 

Paweł

28,6

14

52

13

26

Marczyński

Jerzy

21,4

11

46

13

5

Co-Spot

Majsterek

Artur

20,4

10

50

9

9

6

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

36,4

18

61

9

9

7

Poddębice

Majer

Piotr

28,8

14

60

8

8

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 07.05

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Poddębice

Tomaszewska

Dorota

33,3

17

45

20

38

Bielawski

Jerzy

7,3

4

34

18

Majer

Piotr

28,6

14

47

16

Linke

Piotr

35,6

18

57

12

Kurpiewski

Tomasz

43,2

22

59

11

John

McInerney

15,3

8

46

11

2

Common

Łuc

Ewelina

24,6

12

41

19

37

Matyja 

Paweł

28,6

14

44

18

Łuc

Wojciech

19,5

10

49

12

3

CRE

Łaski

Artur

43

22

51

22

36

Oset

Dariusz

14,7

7

41

14

4

A&A

Janowicz

Jerzy

35

18

51

18

32

Majsterek

Arkadiusz

4

2

37

14

5

PCM

Marczak

Adam

23,9

12

48

14

32

Ratajczyk

Natalia

54

27

71

9

6

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

40,4

20

45

23

23

7

Co-Spot

Majsterek

Artur

20

10

51

11

21

Popławska

Lidia

54

27

72

10

8

Brak

Grodziński

Tadeusz

6,2

3

38

15

15

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 30.04

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

A&A

Janowicz

Jerzy

47

24

42

30

48

Furmanik

Marek

54

27

61

18

Majsterek

Arkadiusz

3,8

2

34

16

Majsterek

Anna

14,4

7

43

12

Majsterek

Amanda

1,8

1

41

9

2

Common

Kusideł

Jarosław

18,4

9

38

19

38

Słoczyński

Artur

34,3

17

46

19

Łuc

Wojciech

19,3

10

40

18

2

Poddębice

Tomaszewska

Dorota

35,8

18

43

23

38

Majer

Piotr

28,4

14

49

15

Kurpiewski

Tomasz

43

22

62

9

3

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

51,4

26

45

29

29

4

CRE

Jabłoński

Rafał

54

27

62

13

25

Oset

Dariusz

14,3

7

47

12

Cechowski

Przemysław

10,8

5

50

9

5

Co-Spot

Majsterek

Artur

19,8

10

56

9

9

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 23.04

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

A&A

Majsterek

Amanda

2,3

1

30

19

37

Janowicz

Jerzy

47

24

56

18

Majsterek

Arkadiusz

3,6

2

35

15

Furmanik

Marek

54

27

63

12

Majsterek

Anna

14,2

7

43

12

2

Poddębice

Kurpiewski

Tomasz

43

22

55

17

30

Majer

Piotr

28,2

14

53

13

Linke

Piotr

35,4

18

60

9

3

Co-Spot

Niewiadomski

Maciej

18,3

9

44

18

28

Majsterek

Artur

19,6

10

50

10

4

Common

Kusideł

Jarosław

18,2

9

42

15

27

Matyja 

Paweł

28,4

14

53

12

4

PCM

Marczak

Maks

33,1

17

57

14

27

Marczak

Adam

23,7

12

48

13

Marczak

Dawid

19,6

10

45

13

Wójtewicz

Patrycja

22,4

11

50

10

6

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

51,2

26

60

15

15

7

CRE

Oset

Dariusz

14,1

7

47

13

13

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 16.04

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

PCM

Marczak

Maks

33,6

17

46

19

34

Marczak

Adam

23,5

12

49

15

Marczak

Dawid

19,4

10

44

14

Ratajczyk

Natalia

54

27

68

9

Wójtewicz

Patrycja

22,2

11

52

8

2

Common

Matyja 

Paweł

28,4

14

44

18

33

Marczyński

Jerzy

21,2

11

47

15

Kusideł

Jarosław

18

9

48

10

3

CRE

Oset

Dariusz

14,1

7

38

17

31

Cechowski

Sławomir

13,6

7

42

14

Cechowski

Przemysław

10,6

5

39

14

Słoczyński

Artur

34,1

17

57

12

4

Poddębice

Kurpiewski

Tomasz

43

22

55

16

16

5

brak

Wardęszkiewicz

Dominik

51

26

64

14

14

 


LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 9.04

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

CRE

Łask

Artur

54

27

51

25

43

Oset

Dariusz

14,1

7

37

18

Cechowski

Sławomir

13,4

7

49

10

2

Common

Łuc

Ewelina

27,1

14

42

20

37

Matyja 

Paweł

28,4

14

45

17

Łuc

Wojciech

19,3

10

41

17

3

PCM

Marczak

Adam

23,5

12

46

17

34

Wójtewicz

Patrycja

22,2

11

43

17

Ratajczyk

Natalia

54

27

68

13

Marczak

Dawid

19,2

10

51

11

Marczak

Maks

33,4

17

57

10

4

Poddębice

Majer

Piotr

28,2

14

47

17

33

Kurpiewski

Tomasz

43

22

55

16

5

A&A

Janowicz

Jerzy

50

25

52

21

21

6

Brak

Wardęszkiewicz

Dominik

54

27

55

21

21

 


LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 2.04

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

A&A

Janowicz

Jerzy

54

27

60

22

39

Majsterek

Arkadiusz

3,6

2

33

17

Furmanik

Marek

54

27

71

15

Majsterek

Anna

14

7

41

14

Majsterek

Amanda

2,1

1

38

11

2

Common

Matyja 

Paweł

28,9

14

43

19

36

Kusideł

Jarosław

17,8

9

43

17

Łuc

Wojciech

18,9

9

47

13

3

CRE

Cechowski

Sławomir

13,4

7

37

18

33

Oset

Dariusz

13,7

7

43

15

Cechowski

Przemysław

10,9

5

41

12

3

Poddębice

Majer

Piotr

28

14

46

18

33

Bielawski

Jerzy

6,9

3

37

15

5

Co-Spot

Majsterek

Artur

19,6

10

44

17

17