zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

VI Turniej Andrzejkowy

V Turniej Prima Aprilis| VI Turniej Pierwszego Kwiatka| VI Mistrzostwa Krótkiej Gry A&A GC| VI Turniej Pierwszomajowy| VI Turniej z Caddiem| VII A&A Texas Scramble| I Turniej Mulligana| VI Turniej Nocy Świętojańskiej| Turniej Golfowo-Rodzinny| I Turniej Szalone Tee| VI Turniej Par (four-ball)| VI Turniej Sznurka| II Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Pabianic i Prezesa A&A| VI Mistrzostwa Match Play A&A GC| X Turniej Kapitański| VI Turniej Niepodległości| VI Turniej Andrzejkowy| Wigilia klubowa| VII Turniej GOLF & BOWLING|

Regulamin VI Turnieju Andrzejkowego

1.     Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach par 30 (2X9 dołków).

 

2.     Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

3.     Format turnieju: Stableford netto - HCP klubowego z podziałem na grupy handicapowe:

·      hcp 0-18           

·      hcp 18,1-36     

·      hcp 36,1-54

4.     Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

5.     Nagrodzeni zostaną najlepsi gracze w poszczególnych grupach handicapowych. 

6.     W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik HCP klubowego.

7.     Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

     W przypadku niedokonania rejestracji najpóźniej do dnia poprzedzającego turniej do godziny 18:00, zawodnik wyrażający chęć wzięcia udziału w turnieju będzie musiał dopłacić 10 zł do opłaty standardowej.

      

8.     Ilość osób mogących wziąć udział w turnieju jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

9.     Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Weekendowych.

10.  Na greenie można używać wyłącznie puttera. 

11.  W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

12.  Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

Reguły Turnieju

1.   Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.   W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na putting greenie ćwiczebnym oraz drivingu najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.   Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.   W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.   Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.   Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.    Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.   Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.   Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10.  Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.