zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

X Turniej Kapitański

V Turniej Prima Aprilis| VI Turniej Pierwszego Kwiatka| VI Mistrzostwa Krótkiej Gry A&A GC| VI Turniej Pierwszomajowy| VI Turniej z Caddiem| VII A&A Texas Scramble| I Turniej Mulligana| VI Turniej Nocy Świętojańskiej| Turniej Golfowo-Rodzinny| I Turniej Szalone Tee| VI Turniej Par (four-ball)| VI Turniej Sznurka| II Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Pabianic i Prezesa A&A| VI Mistrzostwa Match Play A&A GC| X Turniej Kapitański| VI Turniej Niepodległości| VI Turniej Andrzejkowy| Wigilia klubowa| VII Turniej GOLF & BOWLING|

Regulamin V Turnieju Kapitańskiego

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach par 3 (2x9 dołków).

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A. 

3.       Format turnieju: Strokeplay Brutto i Netto z HCP klubowego (osoby nieposiadające HCP klubowego startują z HCP PZG, w przypadku braku obu HCP osoby te startują z HCP=0)

4.       W turnieju pod groźbą kary dla osób pełnoletnich wprowadzono obowiązek spożycia wina (ustawione na każdym tee), w ilościach opisanych poniżej: 

- za każdy PAR                             0,5 kubeczka = 100ml
- za każdy BIRDIE                        1 kubeczek = 200ml
- za każdy HOLE IN ONE              2 kubeczki = 400ml

Wino musi być spożyte bezpośrednio po zakończonym dołku, przed wykonaniem uderzenia z następnego tee. 


Osoby niepełnoletnie zamiast spożycia wina muszą wykonać odpowiednią ilość pompek/przysiadów w stosunku:

- za każdy PAR                             10 pompek/20 przysiadów
- za każdy BERDIE                        20 pompek/40 przysiadów 
- za każdy HOLE IN ONE              30 pompek/60 przysiadów

5.       Osoby, które nie zastosują się do punktu 4 regulaminu turnieju, otrzymują karę 1 uderzenia za każdy dołek, którego przewinienie dotyczyło. 

6.       W przypadku remisu o pierwszym miejscu w kategorii brutto zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach 1 i 5. Przy remisie w walce o miejsce 2 i 3 o zajęciu lepszego pozycji zadecyduje lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatni dołek, ostatnie 3 dołki, ostatnie 6 dołków, wyższy współczynnik HCP gracza. Od miejsca 4 w razie uzyskania przez zawodników identycznych, łącznych wyników w całym turnieju, przyznawane będą miejsca ex-equo. W przypadku remisu netto zadecyduje niższy HCP danego gracza.

7.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które zarejestrują się do udziału w turnieju na stronie aagolfclub.pl oraz dokonają dokonają opłaty. 

8.       Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 10:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności nadesłanych zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia więcej niż 36 graczy o starcie decyduje kolejność wpłat za turniej. 

9.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch turniejach.

10.    Na greenie można używać wyłącznie puttera. 

11.    W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych. 

12.    Nagrody przyznawane będą za I, II, III miejsce brutto i netto.

13.    Jeden gracz może zostać wyróżniony tylko w jednej kategorii. Kolejność przyznawania nagród jest następująca: Brutto Open, Netto Open.

14.  Podczas turnieju dodatkowo nagrodzona zostanie zwycięska drużyna konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.       Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.       W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.       Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.       W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.       Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.       Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.        Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.       Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.       Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10.    Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.