zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

VI Turniej Pierwszego Kwiatka

V Turniej Prima Aprilis| VI Turniej Pierwszego Kwiatka| VI Mistrzostwa Krótkiej Gry A&A GC| VI Turniej Pierwszomajowy| VI Turniej z Caddiem| VII A&A Texas Scramble| I Turniej Mulligana| VI Turniej Nocy Świętojańskiej| Turniej Golfowo-Rodzinny| I Turniej Szalone Tee| VI Turniej Par (four-ball)| VI Turniej Sznurka| II Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Pabianic i Prezesa A&A| VI Mistrzostwa Match Play A&A GC| X Turniej Kapitański| VI Turniej Niepodległości| VI Turniej Andrzejkowy| Wigilia klubowa| VII Turniej GOLF & BOWLING|

Regulamin VI Turnieju Pierwszego Kwiatka by Ogrody

1.      Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A Arkadia w Pabianicach na 18 dołkach (2x9 dołków).

Startujemy w formule shotgun (w grupach ze wszystkich dołów w jednym czasie) o godzinie 10:00.

2.      Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A- III Kategorii

3.
      Format turnieju: Stroke Play netto -  ¾ HCP klubowego 
            
  4.   Dla zawodników z   hcp = 54      Stroke Play Brutto z ograniczeniem ilości uderzeń max. do 10 na każdym dołku dla początkujących. W przypadku, kiedy zawodnik wykonał 10 uderzenie, lecz nie zakończył jeszcze rozgrywania danego dołka zobowiązany jest do podniesienia piłki i zapisania wyniku 10 uderzeń na danym dołku. Każdy zawodnik jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do stosowania się do reguły dotyczącej ilości uderzeń.

Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

5.
      Nagrodzeni zostaną trzej najlepsi gracze Stroke Play netto.

6.
      W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik HCP klubowego.

7.      Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają pełnej rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach i osoby, które zgłoszą się wnosząc stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.
W przypadku niedokonania rejestracji internetowej na dzień przed turniejem do godziny 18:00, do opłaty standardowej doliczone zostanie dodatkowe 10 zł.

Cennik:

 30zł - Członkowie A&A z opcją pola i z HCP 54 
 20zł - Członkowie A&A z opcją pola - juniorzy/studenci/kobiety
 70zł - Pozostali 

* Organizator nie zwraca opłat za rezygnację z udziału w Turnieju

*W przypadku niedokonania rejestracji internetowej na dzień przed turniejem do godziny 18:00, do opłaty standardowej doliczone zostanie dodatkowe 10 zł.


8.      Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 10:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

9.      Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny, otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Weekendowych.

10.
   Na greenie można używać wyłącznie puttera. 

11.
   W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

12.
   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną :

·         Zwycięzca  klasyfikacji stroke play brutto - nagroda: DRZEWKO
           Golfiści z HCP 54 - drobny upominek

·         
zwycięzca konkursu Nearest To The Pin oraz Longest Drive
 
  
Reguły Turnieju

1.
    Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.
    W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na putting greenie ćwiczebnym oraz drivingu najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.
    Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.
    W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.
    Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.
    Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.
     Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.
    Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.
    Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.10. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi na następnym najbliższym Turnieju na Polu "Arkadia".