zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

II Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej na Symulatorze

Mistrzostwa Firm na Symulatorze| II Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej na Symulatorze| JUBILEUSZOWY V Turniej Golf & Table Tenis| V Turniej Golf & Bowling| IV Turniej Golf & Bilard!| I Puchar A&A| IV Turniej Golf & Darts| II Puchar A&A 2016| Ranking pucharowy 2016|

                                                                REGULAMIN 
·      Turniej rozegrany zostanie w dwóch etapach:

I etap – każdy gracz rozgrywa rundę na 18 dołkowym polu, wynik uzyskany jest wynikiem   branym do klasyfikacji końcowej – termin 18-31.03.2016r.

II etap – trzech graczy z najlepszymi wynikami brutto w I etapie rozgrywa między sobą rundę finałową na 18 dołkowym polu w terminie wskazanym przez organizatora – termin 1.04.2016r.
 

·
     
W przypadku remisu brutto o 3 pierwszych miejscach w kategorii open oraz 1 miejscach w kategoriach kobiety i juniorzy decyduje dogrywka kontynuowana na wybranych dołkach, aż do uzyskania przewagi. Pozostałe miejsca będą przyznawane ex aequo.
·      W przypadku remisu w kategorii netto decyduje niższy HCP graczy. 
·      Zawody rozgrywane są w grupach 2-3 osobowych, dobieranych dowolnie przez graczy. w terminie dowolnie przez siebie  ustalonym, uwzględniając wolne terminy na symulatorze
·      Nagrodzeni zostaną 3 najlepsi gracze brutto i netto oraz w kategorii brutto jedna kobieta i jeden junior
·      Nagroda główna tytuł „MISTRZ ŁODZI W GRZE NA SYMULATORZE” przeznaczona jest dla najlepszego zawodnika w kategorii brutto. 
·      Zawodnik nagrodzony w kategorii brutto nie otrzymuje nagrody w kategorii netto.    

                                               POSTANOWIENIA OGÓLNE 

·      Opcja gry na polu – tee Amator dla wszystkich nazwa pola Harbour Town.
·      Zawodnicy mają obowiązek dokonania wcześniejszej rezerwacji symulatora.
·      Zawodnicy chcący wziąć udział w zawodach II Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej na symulatorze muszą stawić się najpóźniej na 10 min. przed rozpoczęciem rozgrywek.
·      W trakcie rozgrywek jest zakaz używania Mulliganów / anulowania nieudanych uderzeń /
·      Opcję  puttowania ustawiamy na automatyczną.
·      W przypadku nie zarejestrowania uderzenia przez komputer - uderzamy aż do skutku, czyli do zarejestrowania uderzenia przez komputer.
·      W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych, używamy piłeczki własne bez naniesionych znaków flamastrem- muszą być czyste, aby nie zostawiały śladów na ekranie.
·      Każdy z gracz rozgrywa 1-rundę- 18 dołków
·      Po każdej rozegranej rundzie, zawodnicy zgłaszają niezwłocznie  wyniki do organizatora.
·      Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=0.
·      HCP klubowy przy zliczaniu wyników zaokrąglamy do pełnych liczb – przykład      HCP 5,4=5  ;  5,5=6
·      Wszelkie spory dotyczące rozgrywek rozstrzygać będzie Komitet Organizacyjny. 

Skład Komitetu Organizacyjnego:

Przewodniczący   -  Jerzy Bielawski
Członek               -  Ryszard Gozdek
Członek               -  Andrzej Sadłowski
Członek               -  Damian Staniaszek
Członek               -  Jarosław Kusideł
Organizator         -  Piotr Stachowski

·
     
Organizator rozgrywek zastrzega sobie zmianę regulaminu w uzasadnionych przypadkach na wniosek uczestników.   

*Komitet Organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy
*Organizator nie zwraca opłat za rezygnację z udziału w Turnieju