zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej 2015

Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej 2015| Wyniki Cyklu Pucharowego A&A 2015 | V Puchar A&A 2015 - Finał| VIII Mistrzostwa Klubu A&A Golf Club | IV Puchar A&A 2015| III Puchar A&A 2015| II Puchar A&A 2015| I Puchar A&A 2015| III Turniej Golf & Darts| III Turniej Golf & Bilard| A&A World Challenge 2014| IV Turniej Golf & Bowling| IV Turniej Golf & Table Tenis| I Mistrzostwa Łodzi na Symulatorze| A&A World Challenge 2015| Nowy artykuł|


MISTRZOSTWA ZIEMI ŁÓDZKIEJ 2015 - WYNIKI BRUTTO

Pos.

Nazwisko

Imię

Typ

Runda 1

Runda 2

Total

Ranking

1

Młynarski

Ernest

HCP

78

75

153

250

2

Jędrzejewski

Adrian

HCP

84

77

161

220

3

Bielawski

Jerzy

HCP

87

86

173

200

T4

Nowak

Przemysław

HCP

93

81

174

190

T4

Majsterek

Amanda

HCP

84

90

174

190

T6

Majsterek

Arkadiusz

HCP

95

85

180

170

T6

Skudlarski

Kamil

HCP

87

93

180

170

T8

Tamborek

Jakub

HCP

94

89

183

150

T8

Lewandowski

Andrzej

HCP

93

90

183

150

10

Matoga

Jacek

HCP

94

91

185

130

11

Słowik

Paweł

HCP

100

87

187

125

T12

Osiński

Rafał

HCP

101

87

188

120

T12

Wójcik

Mirosław

HCP

97

91

188

120

14

Rogalski

Piotr

HCP

100

97

197

110

15

Sadłowski

Andrzej

HCP

105

96

201

105

16

Grodziński

Tadeusz

HCP

111

91

202

100

17

Mikołajczyk

Janusz

HCP

109

95

204

96

18

Treliński

Tomasz

HCP

113

94

207

92

19

Majsterek

Adrian

HCP

111

126

237

88

20

Molke

Norbert

HCP

125

123

248

84

WD

Sulwińska

Agnieszka

HCP

WD

134

WD

-

RET

Gozdek

Ryszard

HCP

RET

RET

RET

-

RET

Rek

Grzegorz

HCP

RET

RET

RET

-

RET

Szewczyk

Jarosław

HCP

RET

RET

RET

-

NS

Lercel

Witold

HCP

NS

NS

NS

-

 


MISTRZOSTWA ZIEMI ŁÓDZKIEJ 2015 - WYNIKI NETTO

Pos.

Nazwisko

Imię

Typ

Runda 1

Runda 2

Total

1

Bielawski

Jerzy

HCP

73

72

145

2

Młynarski

Ernest

HCP

75

72

147

3

Treliński

Tomasz

HCP

84

65

149

4

Nowak

Przemysław

HCP

81

69

150

5

Jędrzejewski

Adrian

HCP

79

72

151

6

Majsterek

Amanda

HCP

73

79

152

7

Lewandowski

Andrzej

HCP

79

76

155

8

Tamborek

Jakub

HCP

81

76

157

9

Matoga

Jacek

HCP

80

77

157

10

Majsterek

Arkadiusz

HCP

84

74

158

11

Wójcik

Mirosław

HCP

82

76

158

12

Słowik

Paweł

HCP

86

73

159

13

Skudlarski

Kamil

HCP

77

83

160

14

Sadłowski

Andrzej

HCP

85

76

161

15

Osiński

Rafał

HCP

89

75

164

16

Rogalski

Piotr

HCP

85

82

167

17

Mikołajczyk

Janusz

HCP

91

77

168

18

Molke

Norbert

HCP

89

87

176

19

Grodziński

Tadeusz

HCP

100

80

180

20

Majsterek

Adrian

HCP

87

102

189

WD

Sulwińska

Agnieszka

HCP

WD

89

WD

RET

Gozdek

Ryszard

HCP

RET

RET

RET

RET

Rek

Grzegorz

HCP

RET

RET

RET

RET

Szewczyk

Jarosław

HCP

RET

RET

RET

NS

Lercel

Witold

HCP

NS

NS

NS

 
Lista zmian HCP w turnieju - "Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej 2015"
Nazwisko Imię Płeć Rola HCP w turnieju HCP po rundzie 1 HCP po rundzie 2
Bielawski Jerzy M HCP 10,3 9,9 9,9
Gozdek Ryszard M HCP 10,6 10,7 ---
Grodziński Tadeusz M HCP 8,1 8,2 8,3
Jędrzejewski Adrian M HCP 2,9 3,0 3,0
Lercel Witold M HCP 24,1 --- ---
Lewandowski Andrzej M HCP 10,4 10,5 10,5
Majsterek Adrian M HCP 18,7 18,8 18,9
Majsterek Amanda K HCP 7,5 7,1 7,2
Majsterek Arkadiusz M HCP 8,4 8,5 8,5
Matoga Jacek M HCP 10,5 10,6 10,7
Mikołajczyk Janusz M HCP 14,1 14,2 14,3
Młynarski Ernest M HCP 1,0 1,0 1,0
Molke Norbert M HCP 32,7 32,9 33,1
Nowak Przemysław M HCP 9,0 9,1 8,5
Osiński Rafał M HCP 9,1 9,2 9,2
Rek Grzegorz M HCP 12,8 12,9 ---
Rogalski Piotr M HCP 11,3 11,4 11,5
Sadłowski Andrzej M HCP 15,9 15,9 15,9
Skudlarski Kamil M HCP 7,3 7,3 7,4
Słowik Paweł M HCP 10,2 10,3 10,3
Sulwińska Agnieszka K ZK 37,0 37,0 37,0
Szewczyk Jarosław M HCP 12,1 12,2 ---
Tamborek Jakub M HCP 9,3 9,4 9,5
Treliński Tomasz M HCP 22,9 23,0 20,2
Wójcik Mirosław M HCP 11,1 11,2 11,3
 
 

Regulamin Zawodów

Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej

Ranking PZG – kategoria 1

 

1. Organizator i Komitet Turnieju

a) Organizatorem turnieju jest klub golfowy A&A Golf Club. Turnieje rangi Mistrzostw Regionów odbywają się pod auspicjami Polskiego Związku Golfa. Lista turniejów rangi Mistrzostw Regionów podana jest na stronie internetowej http://www.pzgolf.pl/turnieje/.

b) Skład Komitetu: Dyrektor Turnieju - Andrzej Lewandowski Sędzia Główny Turnieju – sędzia organizowany przez pola golfowe, na których odbędzie się turniej. Komisja Sportowa A&A GC w składzie: Jerzy Bielawski, Ryszard Gozdek, Andrzej Sadłowski, Tadeusz Grodziński, Zbigniew Truszkiewicz.

c) Do Komitetu Turnieju może zostać włączona osoba wskazana przez PZG. Ostateczny skład Komitetu Turnieju podany będzie do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie turnieju.

2. Uprawnieni do gry w turniejach

a) Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited:

i. zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG na dzień rejestracji do turnieju,
ii. zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP.

3. Reguły i etykieta gry w golfa

a) Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej będą rozgrywane zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.

b) Każdy zawodnik, który rażąco narusza etykietę gry w golfa poprzez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń, itp., może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć Sędzia Główny na podstawie własnej oceny sytuacji (Reg. 33-7).

c) W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi zawodnik, który go zatrudnia.

4. Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe i gracze rezerwowi

a) W turnieju może wziąć udział maksymalnie 144 zawodników.

b) Zgłoszenia i opłaty wpisowe przyjmowane będą zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej organizatora.

c) Opłaty wpisowe:

Opłaty wpisowe

Zawodnik

330 zł

Zawodnik – junior

210 zł

Zawodnik – Kraków Valley G&CC

110 zł


W opłacie wpisowej wliczona jest opłata za 2 dni turnieju 240zł oraz 90zł kosztów organizacyjnych (sędzia, pakiet startowy, puchary).

d) Lista zakwalifikowanych i rezerwowych zawodników ogłoszona będzie na stronie internetowej organizatora.

e) Zawodnicy rezerwowi – zawodnicy z listy rezerwowej zostaną dopuszczeni do turnieju wyłącznie w wypadku wolnych miejsc w turnieju.

5. Format turnieju; tees, klasyfikacje

a) Turniej rozgrywany będzie na 36 dołkach w formacie stroke play brutto, 18 dołków każdego kolejnego dnia turnieju.

b) Tee - turniejowe:

• długość pola dla mężczyzn (żółte) - z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA),
• długość pola dla kobiet i chłopców urodzonych w roku 2002 lub później (czerwone) - z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA).

6. Rezygnacja z uczestnictwa w turnieju

a) Zawodnik, który zarejestruje swój udział w turnieju i zostanie do niego zakwalifikowany, może wycofać się z zawodów jedynie pod warunkiem przesłania takiej informacji na piśmie do organizatora turnieju lub pocztą elektroniczną na adres sportowa@aia.pl co najmniej na 3 dni przed rundą treningową. Wniesiona przez zawodników opłata wpisowa zostanie w takim przypadku zwrócona w terminie 1 miesiąca od zakończenia turnieju.

b) Wszelkie nagłe wypadki konieczności rezygnacji zawodnika z udziału w turnieju, po upływie 3-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 6 pkt a) należy bezzwłocznie zgłosić telefonicznie u organizatora turnieju pod numer 697780527 oraz pocztą elektroniczną na adres sportowa@aia.pl. Wniesiona przez zawodnika opłata wpisowa zostanie w takim przypadku zwrócona w terminie 1 miesiąca od zakończenia turnieju.

7. Dyskwalifikacje

a) Każdy gracz, który zostanie zdyskwalifikowany z przyczyn opisanych w ust. 8 poniżej lub z powodu nieukończenia rundy bez podania ważnej przyczyny, otrzyma karę zakazu startu w następnym turnieju z serii Turniejów Mistrzowskich PZG, do którego się zgłosi i zgodnie z regulaminem zawodów, będzie się kwalifikował.

b) Wyjaśnienia odnośnie przerwania gry lub nie pojawienia się na starcie należy złożyć drogą mailową, telefonicznie lub osobiście do Komitetu Turnieju przed zakończeniem turnieju.

8. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe.

a) Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry na 5 minut przed czasem startu wyznaczonym dla niego przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu wyznaczonym (patrz Uwaga do Reg. 6-3), to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne (patrz Reg. 33-7). Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.

b) Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rozpoczął rundę. Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja (Reg. 6-2.b).

9. Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

a) Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część.

b) Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika z grupy. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego.

c) Karą za opóźnianie gry jest:

• pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne,
• drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne,
• trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

10. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

11. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8.b)

a) Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet Turnieju z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik jest w trakcie rozgrywania dołka, musi niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33 7.

b) Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:

• natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny,
• przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny,
• wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.

12. Zdawanie kart wyników

a) Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto zawodnika, którego jest markerem i własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy.

b) Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (Reg. 6-6.b).

13. Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych

a) O pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach wskazanych przez Komitet Turnieju podczas ogłoszenia dogrywki. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki po tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy.

b) O pozostałych miejscach nagradzanych (2 i 3 miejsce) rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy.

c) Miejsca poza nagradzanymi (od miejsca 4) – w razie uzyskania przez zawodników identycznych, łącznych wyników w całym turnieju, przyznawane będą miejsca ex-aequo.

14. Nagrody

Zwycięzcy kategorii brutto otrzymają tytuł:

• I miejsce   - Mistrz Ziemi Łódzkiej 2015
• II miejsce  - I Wicemistrz Ziemi Łódzkiej 2015
• III miejsce - II Wicemistrz Ziemi Łódzkiej 2015

Nagrody dodatkowe:

 

• Mistrzyni Ziemi Łódzkiej 2015 - (pod warunkiem udziału min. 3 osób)
• Mistrz Juniorów Ziemi Łódzkiej 2015 - (pod warunkiem udziału min. 3 osób)
• Stroke Play netto (1,2,3 miejsce).

 

Ze względu na utrzymanie tradycji organizowanego od wielu lat turnieju „Mistrzostw Łodzi” zwycięzcom Mistrzostw Ziemi Łódzkiej 2015 przyznany zostanie dodatkowo tytuł Mistrza Łodzi 2015. Do otrzymania obu tytułów kwalifikują się wyłącznie mieszkańcy woj. Łódzkiego.

15. Punkty rankingowe

Punkty rankingowe za Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej zostaną przyznane członkom PZG zgodnie z Regulaminem Rankingu PZG.

16. HCP turniejowy

W Mistrzostwach Ziemi Łódzkiej HCP gry zawodników z pierwszego dnia turnieju pozostaje niezmieniony przez cały turniej. Zmiana HCP dokładnego następuje dopiero po zamknięciu turnieju i dokonywana jest w kolejności chronologicznej, zgodnie z rozegranymi rundami.

17. Piłki oraz kije golfowe

Piłki oraz kije używane w Mistrzostwach Ziemi Łódzkiej muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez R&A.

18. Reklamy sponsorów i inne

a) Informacje na temat dopuszczalnych rozmiarów oraz liczby reklam na ubiorze i sprzęcie gracza dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej R&A.

b) Jeżeli reklamy na ubiorze lub sprzęcie zawodników będą wykraczały poza ustalone tam normy, zawodnicy zostaną poproszeni o zastosowanie się do przywołanych powyżej zasad. W razie niezastosowania się do polecenia Komitetu Turnieju, zawodnik może podlegać karze dyskwalifikacji.

19. Sprzęt elektroniczny

a) Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.

b) Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości pod warunkiem, że nie można nimi mierzyć innych wartości, takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia, które posiada możliwość pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę narusza Regułę 14-3, za co karą jest dyskwalifikacja, bez względu na to, czy ta dodatkowa funkcja urządzenia została użyta, czy też nie.

20. Wózki golfowe samojezdne (typu Melex)

Gracze nie mogą korzystać ze środków transportu podczas trwania regulaminowej rundy zawodów, chyba, że za zezwoleniem Komitetu Turnieju. Karą za naruszenie warunku są:

a) Dwa uderzenia za każdy dołek, na którym naruszenie miało miejsce; maksymalna kara na rundę wynosi cztery uderzenia (po dwa uderzenia na każdym z dwóch pierwszych dołków, na których naruszenie miało miejsce).

b) Jeżeli naruszenie zostało odkryte pomiędzy rozgrywaniem dwóch dołków, wtedy przyjmuje się, że zostało zauważone w czasie rozgrywania następnego dołka i kara musi być zastosowana w odpowiedni sposób.

c) Korzystanie przez gracza z jakiejkolwiek niedozwolonej formy transportu musi być zaprzestane natychmiast po odkryciu, że doszło do naruszenia warunku. W innym przypadku gracz zostanie zdyskwalifikowany.

21. Wózki golfowe elektryczne

Wózki elektryczne są dozwolone, pod warunkiem, że za pomocą systemu elektronicznego znajdującego się w panelu kontrolnym nie można mierzyć wartości takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te są nieużywane podczas gry (Reg. 14-3).

22. Caddies

Każdy zawodnik może mieć jednego caddiego w danym czasie (Reg. 6-4).

23. Harmonogram turniejów, grupy startowe

a) Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach są zobowiązani do podporządkowania się do harmonogramu turnieju. Komitet Turnieju nie będzie brał pod uwagę żadnych przesunięć czasu gry związanych z indywidualnymi oczekiwaniami zawodników.

b) Czasy startów będą generowane automatycznie z systemu informatycznego obsługi turniejów na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Turnieju.

24. Zmiany w regulaminie

a) Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie przed rozpoczęciem pierwszej rundy danego turnieju. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do wiadomości w najkrótszym możliwym terminie.

25. Postanowienia dodatkowe

a) Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.

b) Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.

c) Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności:

i. utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką,
ii. wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu,
iii. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
iv. publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym Internecie.

d) Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek określony w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o Sporcie i oświadcza, że jest zdolny do udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZG.

e) Uczestnik Turnieju oświadcza, że posiada aktualne badania lekarskie upoważniające do uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZG.

26. Postanowienia końcowe

a) Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.

b) Wszelkie uwagi uczestników Mistrzostw Regionu Łódzkiego dotyczące stanu pola, organizacji turnieju lub innych spraw z tym związanych powinny być zgłaszane na piśmie lub drogą elektroniczną do Komitetu Turnieju.

c) Rejestracja na turniej Mistrzostw Ziemi Łódzkiej oznacza, że:

i. zawodnik zapoznała się z regulaminem szczegółowym turnieju i akceptuje jego postanowienia.