zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

IV Turniej Nocy Świętojańskiej

III Turniej Prima Aprilis| IV Turniej Pierwszego Kwiatka| IV Mistrzostwa Krótkiej Gry A&A GC| IV Turniej Pierwszomajowy| IV Turniej z Caddiem| V A&A Texas Scramble | IV Turniej Nocy Świętojańskiej| Turniej o Puchar Prezesa i Kapitana A&A GC| IV Turniej Sznurka | V Turniej Dwóch Kijów| IV Turniej Par | IV Turniej Rodzinny| IV Motoryzacyjny Turniej Golfowy| IV Mistrzostwa Match Play A&A GC | IV Turniej Golf & Boule| IV Turniej Niepodległości | IV Turniej A&A Drink & Play| IV Turniej Andrzejkowy|

WYNIKI IV TURNIEJU NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ - KATEGORIA II

BRUTTO OPEN

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

Ranking

1

Cechowski

Przemysław

7,7

8

67

37

160

2

Styczyński

Maciej

8,7

9

72

33

140

3

Majsterek

Amanda

7,7

8

74

30

130

4

Tamborek

Jakub

6

6

81

24

120

5

Marczak

Dawid

25,3

25

93

28

115

T6

Tokar

Rafał

24,5

25

96

31

110

T6

Cechowski

Sławomir

22,6

23

96

29

105

8

Biniewicz

Adam

52

52

98

50

100

9

Biniewicz

Sławomir

44

44

99

41

95

10

Kowalczyk

Jacek

33,4

33

107

24

90

11

Wójtewicz

Patrycja

34,6

35

118

26

85

 

WYNIKI W GRUPACH HCP

Grupa HCP 0-18

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Cechowski

Przemysław

7,7

8

67

37

2

Styczyński

Maciej

8,7

9

72

33

3

Majsterek

Amanda

7,7

8

74

30

4

Tamborek

Jakub

6

6

81

24

 

Grupa HCP 18,1-36

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Marczak

Dawid

25,3

25

93

28

2

Cechowski

Sławomir

22,6

23

96

29

3

Tokar

Rafał

24,5

25

96

31

4

Kowalczyk

Jacek

33,4

33

107

24

5

Wójtewicz

Patrycja

34,6

35

118

26

 

Grupa HCP 36,1-54

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Biniewicz

Adam

52

52

98

50

2

Biniewicz

Sławomir

44

44

99

41

 
ZWYCIĘZCY KONKURSU NEAREST TO THE PIN

#

Nazwisko

Imię

HCP

Wynik

1

Cechowski

Sławomir

7,7

0,64 m

3

Cechowski

Przemysław

22,6

2,81 m

 

Regulamin IV Turnieju Nocy Świętojańskiej

1.      Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach.

2.      Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A. 

3.      Format turnieju: Stroke Play Brutto - HCP klubowego z podziałem na następujące grupy handicapowe:
            
·       hcp 0-18
             ·       hcp 18,1-36
            
·       hcp 36,1-54 

4.      Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

5.      Nagrodzeni zostaną najlepsi gracze w poszczególnych grupach handicapowych.

6.      W przypadku remisu o pierwszym miejscu decyduje dogrywka na wyznaczonych dołkach.

7.      Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

8.      Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

9.      Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Weekendowych.

10.   Na greenie można używać wyłącznie puttera.

11.   W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

12.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.Reguły Turnieju

1.      Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.      W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.      Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.      W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.      Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.      Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.       Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.      Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.    Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi na następnym najbliższym Turnieju na Polu "Arkadia".