zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

III Turniej Prima Aprilis

III Turniej Prima Aprilis| IV Turniej Pierwszego Kwiatka| IV Mistrzostwa Krótkiej Gry A&A GC| IV Turniej Pierwszomajowy| IV Turniej z Caddiem| V A&A Texas Scramble | IV Turniej Nocy Świętojańskiej| Turniej o Puchar Prezesa i Kapitana A&A GC| IV Turniej Sznurka | V Turniej Dwóch Kijów| IV Turniej Par | IV Turniej Rodzinny| IV Motoryzacyjny Turniej Golfowy| IV Mistrzostwa Match Play A&A GC | IV Turniej Golf & Boule| IV Turniej Niepodległości | IV Turniej A&A Drink & Play| IV Turniej Andrzejkowy|

 

WYNIKI III TURNIEJU PRIMA APRILIS - KATEGORIA IV

STABLEFORD OPEN

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Lorens

Grzegorz

25,2

25

77

45

2

Chorąży

Paweł

18,4

18

73

43

3

Grałka

Dariusz

30,4

30

93

35

4

Majsterek

Arkadiusz

5,2

5

68

34

5

Grodziński

Tadeusz

5,8

6

68

34

6

Tamborek

Jakub

7,8

8

73

34

7

Tokar

Rafał

24,9

25

91

32

8

Osiński

Rafał

7,4

7

74

31

9

Cechowski

Przemysław

9,4

9

74

31

10

Lewandowski

Andrzej

5

5

77

29

11

Gozdek

Ryszard

5,9

6

80

28

12

Treliński

Tomasz

16,2

16

88

28

13

Styczyński

Maciej

7,8

8

80

27

14

Majsterek

Anna

20,8

21

96

27

15

Chwiejczak

Marek

23,7

24

109

19

 

WYNIKI W GRUPACH HCP

Grupa HCP 0-18

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Majsterek

Arkadiusz

5,2

5

68

34

2

Grodziński

Tadeusz

5,8

6

68

34

3

Tamborek

Jakub

7,8

8

73

34

4

Osiński

Rafał

7,4

7

74

31

5

Cechowski

Przemysław

9,4

9

74

31

6

Lewandowski

Andrzej

5

5

77

29

7

Gozdek

Ryszard

5,9

6

80

28

8

Treliński

Tomasz

16,2

16

88

28

9

Styczyński

Maciej

7,8

8

80

27

 

Grupa HCP 18,1-36

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Lorens

Grzegorz

25,2

25

77

45

2

Chorąży

Paweł

18,4

18

73

43

3

Grałka

Dariusz

30,4

30

93

35

4

Tokar

Rafał

24,9

25

91

32

5

Majsterek

Anna

20,8

21

96

27

6

Chwiejczak

Marek

23,7

24

109

19

 

Grupa Początkująca HCP = 54

BRUTTO OPEN

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

1

Bąkała

Michał

54

54

57

2

Kruk

Marek

54

54

60

3

Sapała

Joanna

54

54

62

4

Packi

Zbigniew

54

54

65

5

Olas

Agnieszka

54

54

68

 

ZWYCIĘZCY KONKURSU NEAREST TO THE PIN

#

Nazwisko

Imię

HCP

Wynik

1

Lorens

Grzegorz

25,2

Hole In One

7

Chorąży

Paweł

18,4

3,30 m

 
 

Regulamin III Turnieju Prima Aprilis

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A Arkadia w Pabianicach na 18 dołkach (2X9 dołków) oraz na 9 dołkach dla grupy początkującej. 

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

3.       Format turnieju: Stableford netto - HCP klubowego z podziałem na grupy handicapowe:

     ·         hcp 0-18              
     ·         hcp 18,1-36         
     ·         hcp 36,1-54

Stroke Play Brutto z ograniczeniem ilości uderzeń max. do 10 na każdym dołku dla początkujących. W przypadku, kiedy zawodnik wykonał 10 uderzenie, lecz nie zakończył jeszcze rozgrywania danego dołka zobowiązany jest do podniesienia piłki i zapisania wyniku 10 uderzeń na danym dołku. Każdy zawodnik jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do stosowania się do reguły dotyczącej ilości uderzeń.

     ·         hcp = 54

4.       Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

5.       Nagrodzeni zostaną najlepsi gracze w poszczególnych grupach handicapowych. 

6.       W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik HCP klubowego.

7.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

8.       Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 11:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

9.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Weekendowych.

10.    Na greenie można używać wyłącznie puttera.

11.    W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

12.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.     Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.     W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na putting greenie ćwiczebnym oraz drivingu najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.     Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.     W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.     Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.     Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.      Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.     Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.     Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10. Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.