zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

III Turniej Golf & Boule

II Turniej Prima Aprilis| III Turniej Pierwszego Kwiatka| III Mistrzostwa Krótkiej Gry| III Turniej Pierwszomajowy| Golf jest Poezją II| III Turniej z Caddiem| IV A&A Texas Scramble| III Turniej Nocy Świętojańskiej| III Turniej o Puchar Prezesa| III Turniej Sznurka| IV Turniej II Kijów | III Turniej Par (four-ball) | III Turniej Rodzinny (texas)| III Mistrzostwa Match Play A&A| VII Turniej Kapitański| III Turniej Golf & Boule| III Turniej Niepodległości (foursome)| III Turniej A&A Drink & Play| III Turniej Andrzejkowy|

 

WYNIKI III TURNIEJU GOLF & BOULE 2014 - KATEGORIA IV

Lp.

Nazwisko

Imię

Boule

Golf

Suma

Ranking

Miejsce

Punkty

Brutto

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

1

Usielski

Piotr

I

13

33

II

12

I

25

100

2

Lewandowski

Andrzej

VI

8

32

I

13

II

21

90

3

Truszkiewicz

Zbigniew

II

12

48

VII

7

III

19

80

4

Chorąży

Paweł

VII

7

45

IV

10

IV

17

75

T5

Grodziński

Tadeusz

X

4

40

III

11

V

15

70

T5

Chwiejczak

Marek

V

9

51

VIII

6

V

15

70

T5

Marczak

Dawid

III

11

58

X

4

V

15

70

T8

Grałka

Dariusz

XII

2

47

V

9

VIII

11

59

T8

Chwiejczak

Kamila

XI

3

47

VI

8

VIII

11

59

T8

Kubiak

Grzegorz

IV

10

67

XIV

1

VIII

11

59

T11

Tokar

Rafał

IX

5

58

XI

3

XI

8

50

T11

Polak

Paweł

VIII

6

60

XII

2

XI

8

50

13

Nahlik-Pokszan

Beata

XIII

1

54

IX

5

XIII

6

46

14

Wójtewicz

Patrycja

XIV

0

71

XV

0

XIV

0

44

15

Molke

Norbert

DQ

DQ

63

DQ

DQ

XV

DQ

-

 

ZWYCIĘZCY KONKURSU NEAREST TO THE PIN

#

Nazwisko

Imię

HCP

Wynik

5

Grodziński

Tadeusz

6,0

1,57 m

 
 

Regulamin III Turnieju Golf & Boule

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 9 dołkach par 3.

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

3.       Turniej rozegrany zostanie w dwóch etapach.

Format I etapu
           – wg zasad ustalonych przez organizatora turnieju.
Format II etapu          – Stroke Play brutto 9 dołków. Startujemy w formule shotgun (w grupach ze wszystkich dołów w jednym czasie).

4.       Nagrodzeni zostaną 3 najlepsi gracze w klasyfikacji generalnej z dwóch etapów turnieju.

5.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

6.       Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

7.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch turniejach.

8.       Na greenie można używać wyłącznie puttera.

9.       W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych.

10.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.     II etap turnieju będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.     W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.     Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.     W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.     Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.     Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.      Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.     Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.     Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10. Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników. 

 

Punktacja

Boule:

  • Gracz otrzyma ilość punktów równą ilości osób startujących w turnieju pomniejszoną o miejsce, które zajął w klasyfikacji końcowej etapu I.
Golf:
  • Gracz otrzyma ilość punktów równą ilości osób startujących w turnieju pomniejszoną o miejsce, które zajął w klasyfikacji końcowej etapu II.
  • W przypadku remisu decyduje wyższy współczynnik HCP klubowego.

Ogólna:

        ·         Za zajęte miejsce zarówno w pierwszym jak i w drugim etapie turnieju przyznawane będą punkty.

        ·         Suma punktów obu konkurencji daje wynik końcowy.

        ·          W przypadku remisu po obu konkurencjach o miejscach 1,2,3 zadecyduje dogrywka na dołkach wyznaczonych 
                 przez organizatora turnieju.