zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

III Mistrzostwa Match Play A&A

II Turniej Prima Aprilis| III Turniej Pierwszego Kwiatka| III Mistrzostwa Krótkiej Gry| III Turniej Pierwszomajowy| Golf jest Poezją II| III Turniej z Caddiem| IV A&A Texas Scramble| III Turniej Nocy Świętojańskiej| III Turniej o Puchar Prezesa| III Turniej Sznurka| IV Turniej II Kijów | III Turniej Par (four-ball) | III Turniej Rodzinny (texas)| III Mistrzostwa Match Play A&A| VII Turniej Kapitański| III Turniej Golf & Boule| III Turniej Niepodległości (foursome)| III Turniej A&A Drink & Play| III Turniej Andrzejkowy|

WYNIKI III MISTRZOSTW MATCH PLAY A&A GC - Kategoria I

Gr.

Nazwisko

Imię

Hcp

Brutto 

Miejsce

Ranking

I-IV

Tamborek

Jakub

6,8

33

1

200

Osiński

Rafał

6,7

39

2

180

Lewandowski

Andrzej

4,2

35

3

160

Styczyński

Maciej

9,8

31

4

150

V-VIII

Usielski

Piotr

9,7

40

5

145

Cechowski

Przemysław

9,0

40

6

140

Treliński

Jakub

19,9

40

7

130

Gozdek

Ryszard

4,7

40

8

120

IX-XII

Grodziński

Tadeusz

6,5

43

9

115

Chorąży

Paweł

19,5

41

10

110

Pardus

Włodzimierz

22,9

45

11

105

Dybowski

Michał

32,9

47

12

100

XIII-XVI

Lorens

Grzegorz

25,0

47

13

95

Treliński

Tomasz

19,9

48

14

90

Chwiejczak

Marek

21,7

49

15

85

Grałka

Dariusz

32,2

50

16

80

XVII-XX

Molke

Norbert

46,2

53

17

76

Osadowski

Tomasz

36,0

52

18

72

Biniewicz

Adam

54,0

92

19

68

Biniewicz

Sławomir

54,0

66

20

64

 

ZWYCIĘZCY KONKURSU NEAREST TO THE PIN

#

Nazwisko

Imię

HCP

Wynik

5

Styczyński

Maciej

9,8

0,95 m

9

Styczyński

Maciej

9,8

0,93 m

 
 

Regulamin III Mistrzostw Match Play A&A GC 2014

Mistrzostwa Match Play jest to turniej indywidualny. Rozegrane zostaną 3 rundy 3x9 dołków. Po pierwszej rundzie zawodnicy zostaną podzieleni na 4 osobowe zespoły według miejsc, jakie uzyskają na podstawie wyniku brutto. Runda II i III grana w systemie Match Play wyłoni zwycięzców w poszczególnych grupach oraz ostateczną pozycję danego zawodnika w klasyfikacji generalnej. 

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 27 dołkach par 3 (3X9 dołków).

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A. 

3.       Format turnieju:

Runda I Stroke play brutto.
Runda II i III Match Play brutto.
 

4.       Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54. 

5.       Nagrody przyznawane będą za I, II, III miejsce.

6.       W przypadku remisu po pierwszej rundzie o zajęciu lepszego miejsca zadecyduje lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek, wyższy współczynnik HCP gracza. 

7.       W przypadku remisu w systemie Match Play w rundach II i III obowiązuje dogrywka na kolejnych dołkach aż do rozstrzygnięcia rezultatu.


8.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

9.       Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

10.    Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch turniejach.

11.     Na greenie można używać wyłącznie puttera.

12.     W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

13.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.       Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.       W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.       Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.       W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.       Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.       Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.        Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.       Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.       Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10.    Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.