zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

II Turniej Golf & Boule

II Turniej Pierwszego Kwiatka| II Turniej Pierwszomajowy| II Turniej z Caddiem| III A&A Texas Scramble| X Turniej o Brylat A&A| II Turniej Nocy Świętojańskiej| II Turniej Sznurka| III Turniej II Kijów| II Turniej Par (four-ball)| II Turniej Rodzinny (texas)| II Turniej o Puchar Prezesa A&A| II Mistrzostwa Match Play A&A| II Turniej Golf & Boule| II Mistrzostwa Krótkiej Gry| A&A Beginners Cup 2013| VI Turniej Kapitański| II Turniej Niepodległości (foursome)| II Turniej A&A Drink & Play| II Turniej Andrzejkowy|

 

WYNIKI II TURNIEJ GOLF & BOULE 2013 - KATEGORIA II

Lp.

Nazwisko

Imię

Boule

Golf

Suma

Ranking

Miejsce

Punkty

Brutto

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

1

Chorąży

Paweł

II

11

35

I

12

I

23

160

2

Cechowski

Przemysław

III

10

41

II

11

II

21

140

3

Grałka

Dariusz

I

12

54

VI

7

III

19

130

T4

Komorowska

Natalia

IV

9

50

V

8

IV

17

120

T4

Lorens

Grzegorz

V-VI

8

45

IV

9

IV

17

120

6

Treliński

Tomasz

VII-VIII

6

43

III

10

VI

16

110

7

Nahlik-Pokszan

Beata

VII-VIII

6

54

VII

6

VII

12

105

8

Chwiejczak

Marek

V-VI

8

59

X

3

VIII

11

100

9

Truszkiewicz

Zbigniew

IX-XII

4

54

VIII

5

IX

9

95

10

Chwiejczak

Kamila

IX-XII

4

57

IX

4

X

8

90

11

Grałka

Marcelina

IX-XII

4

66

XI

2

XI

6

85

12

Denuszek

Adam

IX-XII

4

67

XII

1

XII

5

80

13

Truszkiewicz

Kacper

XIII

0

74

XIII

0

XIII

0

75

 
 

Regulamin II Turnieju Golf & Boule

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 9 dołkach par 3.

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

3.       Turniej rozegrany zostanie w dwóch etapach.

Format I etapu
           – wg zasad ustalonych przez organizatora turnieju.
Format II etapu          – Stroke play brutto 9 dołków. Startujemy w formule shotgun (w grupach ze wszystkich dołów w jednym czasie).

4.       Nagrodzeni zostaną 3 najlepsi gracze w klasyfikacji generalnej z dwóch etapów turnieju.

5.       Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

6.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

7.       Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 10:30 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

8.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch turniejach.

9.       Na greenie można używać wyłącznie puttera.

10.    W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych.

11.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.       Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.       W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.       Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.       W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.       Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.       Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.        Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.       Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.       Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10.    Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.

 

Punktacja

Boule:

  • Gracz otrzyma ilość punktów równą ilości osób startujących w turnieju pomniejszoną o miejsce, które zajął w klasyfikacji końcowej etapu I.
Golf:
  • Gracz otrzyma ilość punktów równą ilości osób startujących w turnieju pomniejszoną o miejsce, które zajął w klasyfikacji końcowej etapu II.
  • W przypadku remisu decyduje wyższy współczynnik HCP klubowego.

Ogólna:

        ·         Za zajęte miejsce zarówno w pierwszym jak i w drugim etapie turnieju przyznawane będą punkty.

        ·         Suma punktów obu konkurencji daje wynik końcowy.

        ·          W przypadku remisu po obu konkurencjach o miejscach 1,2,3 zadecyduje dogrywka na dołkach wyznaczonych
                  przez organizatora turnieju.