zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

II Turniej o Puchar Prezesa A&A

II Turniej Pierwszego Kwiatka| II Turniej Pierwszomajowy| II Turniej z Caddiem| III A&A Texas Scramble| X Turniej o Brylat A&A| II Turniej Nocy Świętojańskiej| II Turniej Sznurka| III Turniej II Kijów| II Turniej Par (four-ball)| II Turniej Rodzinny (texas)| II Turniej o Puchar Prezesa A&A| II Mistrzostwa Match Play A&A| II Turniej Golf & Boule| II Mistrzostwa Krótkiej Gry| A&A Beginners Cup 2013| VI Turniej Kapitański| II Turniej Niepodległości (foursome)| II Turniej A&A Drink & Play| II Turniej Andrzejkowy|

 

II TURNIEJ O PUCHAR PREZESA A&A GOLF CLUB - KAT. SUPER

WYNIKI STROKEPLAY BRUTTO

Pos.

Nazwisko i Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

Ranking

1

Bielawski Jerzy

10,3

10

68

38

250

2

Grodziński Tadeusz

8,4

8

69

39

220

3

Lewandowski Andrzej

10,8

11

73

37

200

4

Olczyk Waldemar

6,1

6

74

28

190

T5

Osiński Rafał

10,1

10

75

32

180

T5

Gozdek Ryszard

12,1

12

75

33

180

7

Mikołajczyk Janusz

12,9

13

77

33

160

8

Chorąży Paweł

20,1

20

78

43

150

T9

Majsterek Arkadiusz

6,5

7

79

27

140

T9

Cechowski Przemysław

12,9

13

79

35

140

11

Walaszek Tadeusz

18,2

18

82

34

125

12

Majsterek Amanda

6,2

6

83

26

120

T13

Pardus Włodzimierz

24,9

25

91

35

115

T13

Bącela Andrzej

31,7

32

91

38

115

15

Majsterek Adrian

16,7

17

92

22

105

16

Plewiński Mieczysław

28,1

28

95

38

100

17

Cechowski Sławomir

35,5

36

96

37

96

18

Chwiejczak Marek

34,7

35

98

34

92

19

Olczyk Oliwier

41,2

41

100

37

88

20

Nahlik-Pokszan Beata

44,1

44

102

42

84

T21

Durlej Rafał

29,8

30

103

35

80

T21

Lorens Grzegorz

30,3

30

103

27

80

23

Komorowska Natalia

43,6

44

104

38

74

24

Chorąży Kamil

47

47

105

42

71

25

Płachciński Andrzej

30,6

31

106

27

68

26

Dybowski Michał

32,1

32

108

30

65

27

Grałka Dariusz

45,3

45

119

29

62

28

Chwiejczak Kamila

43

43

128

18

59

29

Chojnacki Wiesław

32

32

DSQ

31

0

30

Majsterek Anna

20,9

21

DSQ

19

0

31

Treliński Jakub

29,2

29

DSQ

23

0

32

Treliński Tomasz

29,2

29

DSQ

32

0

33

Wężykowski Przemysław

54

54

DSQ

31

0

 

WYNIKI STABLEFORD NETTO

Pos.

Nazwisko i Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

1

Chorąży Paweł

20,1

20

78

43

2

Nahlik-Pokszan Beata

44,1

44

102

42

3

Chorąży Kamil

47

47

105

42

4

Grodziński Tadeusz

8,4

8

69

39

5

Bielawski Jerzy

10,3

10

68

38

6

Plewiński Mieczysław

28,1

28

95

38

7

Bącela Andrzej

31,7

32

91

38

8

Komorowska Natalia

43,6

44

104

38

9

Lewandowski Andrzej

10,8

11

73

37

10

Cechowski Sławomir

35,5

36

96

37

11

Olczyk Oliwier

41,2

41

100

37

12

Cechowski Przemysław

12,9

13

79

35

13

Pardus Włodzimierz

24,9

25

91

35

14

Durlej Rafał

29,8

30

103

35

15

Walaszek Tadeusz

18,2

18

82

34

16

Chwiejczak Marek

34,7

35

98

34

17

Gozdek Ryszard

12,1

12

75

33

18

Mikołajczyk Janusz

12,9

13

77

33

19

Osiński Rafał

10,1

10

75

32

20

Treliński Tomasz

29,2

29

86

32

21

Chojnacki Wiesław

32

32

90

31

22

Wężykowski Przemysław

54

54

118

31

23

Dybowski Michał

32,1

32

108

30

24

Grałka Dariusz

45,3

45

119

29

25

Olczyk Waldemar

6,1

6

74

28

26

Majsterek Arkadiusz

6,5

7

79

27

27

Lorens Grzegorz

30,3

30

103

27

28

Płachciński Andrzej

30,6

31

106

27

29

Majsterek Amanda

6,2

6

83

26

30

Treliński Jakub

29,2

29

98

23

31

Majsterek Adrian

16,7

17

92

22

32

Majsterek Anna

20,9

21

89

19

33

Chwiejczak Kamila

43

43

128

18

 

ZWYCIĘZCY KONKURSU NEAREST TO THE PIN

Dołek

Nazwisko i Imię

Hcp

Wynik

#1

Grodziński Tadeusz

8,4

1,55 m

#2

-

-

-

#3

Cechowski Przemysław

12,9

3,83 m

#4

Mikołajczyk Janusz

12,9

3,38 m

#5

Gozdek Ryszard

12,1

1,68 m

#6

Durlej Rafał

29,8

2,60 m

#7

Treliński Tomasz

29,2

0,97 m

#8

-

-

-

#9

Majsterek Amanda

6,2

0,68 m

 
 

Regulamin II Turnieju o Puchar Prezesa A&A Golf Club

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach par 3 (2X9 dołków).

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

3.       Format turnieju: Stroke Play Brutto oraz Stableford Netto z HCP klubowego.

4.       Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

5.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

6.       Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 11:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

7.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch turniejach.

8.        Na greenie można używać wyłącznie puttera.

9.        W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

10.    Nagrody przyznawane są w kategorii:

                    ·         Stroke Play Brutto    (1,2,3 miejsce)
                   
·         Stableford Netto      (1,2,3 miejsce)
                   
·         Kolejność kategorii: Stroke Play Brutto, Stableford Netto.

11.    Nagrody są przyznawane za pierwsze trzy miejsca z każdej kategorii. W turnieju obie kategorie są rozłączne. Zawodnik zajmujący nagradzane miejsce w kategorii Stroke Play Brutto (głównej) nie może równocześnie otrzymać nagrody za kategorię Stableford Netto. Odbiór nagrody jest możliwy jedynie w czasie ceremonii zakończenia turnieju.

12.    W przypadku remisu o pierwszym miejscu w kategorii brutto zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach 1 i 5. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki na tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek. W przypadku remisu o drugim i trzecim miejscu brutto decyduje wyższy HCP danego gracza. Pozostałe miejsca brutto przyznawane są ex aequo. W przypadku remisu netto zadecyduje niższy HCP danego gracza.

13.    Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin. Konkurs obowiązuje na każdym z 9 dołków granych dwukrotnie (2x9 dołków). Na każdym dołku do wygrania jest jedna nagroda główna.

 

Reguły Turnieju

1.       Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.       W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.       Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.       W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.       Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.       Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.        Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.       Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.       Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10.    Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.