zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

II Turniej Sznurka

II Turniej Pierwszego Kwiatka| II Turniej Pierwszomajowy| II Turniej z Caddiem| III A&A Texas Scramble| X Turniej o Brylat A&A| II Turniej Nocy Świętojańskiej| II Turniej Sznurka| III Turniej II Kijów| II Turniej Par (four-ball)| II Turniej Rodzinny (texas)| II Turniej o Puchar Prezesa A&A| II Mistrzostwa Match Play A&A| II Turniej Golf & Boule| II Mistrzostwa Krótkiej Gry| A&A Beginners Cup 2013| VI Turniej Kapitański| II Turniej Niepodległości (foursome)| II Turniej A&A Drink & Play| II Turniej Andrzejkowy|

 WYNIKI II TURNIEJU SZNURKA - KATEGORIA II

STROKEPLAY BRUTTO OPEN (+ SZNUREK)

Pos.

Nazwisko i Imię

Hcp

Brutto

Ranking

1

Osiński Rafał

9,7

53

160

2

Grodziński Tadeusz

8,5

55

140

3

Cechowski Przemysław

12,7

58

130

4

Chorąży Paweł

19,7

59

120

5

Jaruga Rafał

20,6

59

115

6

Sitek Tomasz

28,8

59

110

7

Lewandowski Andrzej

10,6

64

105

8

Sadłowski Andrzej

15,3

64

100

9

Sitek Krzysztof

47,2

64

95

10

Pardus Włodzimierz

27,7

65

90

11

Usielski Piotr

13,3

67

85

12

Bącela Andrzej

39,0

67

80

13

Nahlik Beata

44,9

69

75

14

Treliński Tomasz

31,0

72

70

15

Kubiak Grzegorz

38,4

74

65

16

Cechowski Sławomir

35,5

76

60

17

Marczak Adam

54,0

77

58

18

Rawicki Eryk

16,5

79

56

19

Komorowska Natalia

46,4

79

54

20

Binkowski Michał

54,0

79

52

21

Plewiński Mieczysław

30,2

86

50

22

Dybowski Michał

33,2

90

48

 
 

Regulamin II Turnieju Sznurka

Turniej Sznurka jest zabawową formą gry, w której wprowadzono ułatwienie. Każdy zawodnik przed turniejem przygotowuje we własnym zakresie nożyczki oraz sznurek o długości równej wysokości HCP klubowego liczone w metrach za każdy punkt HCP.  W trakcie gry zawodnik może wykorzystać sznurek w każdej sytuacji, w jakiej się znalazł na polu poprawiając pozycję swojej piłki lub biorąc uwolnienie na odległość nie większą niż długość posiadanego sznurka nie otrzymując kary. Po poprawieniu pozycji piłki sznurek jest odcinany i pomniejszany o długość danego uwolnienia, aż do całkowitego wykorzystania. Ze sznurka można korzystać w każdej sytuacji na polu (uwolnienie z hazardu, out of bounds, piłka nie do zagrania, lub polepszenie pozycji np. na greenie leżymy w odległości 1m od dołka po pierwszym uderzeniu, odcinamy 1m sznurka i mamy Hole in One). Warunkiem możliwości wykorzystania sznurka do uwolnienia jest faktyczne posiadanie lub odnalezienie piłki (nie można brać uwolnienia np. kiedy piłka wyszła na aut i nie znamy jej położenia lub kiedy wpadła do wody, nie widzimy jej i nie jesteśmy pewni w którym miejscu leży).

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach par 3 (2X9 dołków).

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A. 

3.       Format turnieju - Brutto Open (+ sznurek).

4.       Przed rozpoczęciem rozgrywek marker ma obowiązek sprawdzić długość sznurka danego gracza. 

5.       Nagrodzeni zostaną najlepsi gracze w kategorii brutto open turnieju. 

6.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju. Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 11:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

7.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podani ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Jednodniowych.

8.       Na greenie można używać wyłącznie puttera.

9.       W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

10.    W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik klubowego HCP.

11.    Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

12.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.       Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.       W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.       Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.       W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.       Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.       Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.        Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.       Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.       Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10.    Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.