zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Turniej Nocy Świętojańskiej

I Turniej Prima Aprilis| Turniej Pierwszego Kwiatka| I Mistrzostwa Krótkiej Gry| Turniej Pierwszomajowy| I Turniej z Caddiem| Turniej Nocy Świętojańskiej| II A&A Texas Scramble| I Turniej Sznurka| II Turniej II Kijów| I Turniej Par| I Turniej Rodzinny| I Turniej o Puchar Prezesa A&A Golf Club| I Mistrzostwa Patch Play| V Turniej Kapitański| I Turniej Golf & Boule| A&A Beginners Cup 2012| I A&A Drink & Play| I Turniej Niepodległości (foursome)| I Turniej Andrzejkowy|

 

 

Noc Świętojańska z Kredyt Bankiem - Kategoria I

LP

NAZWISKO

IMIĘ

STABLE

RANKING

1

Szymczak

Łukasz

30

200

2

Chorąży

Paweł

24

180

3

Kaczanowski

Michał

20

160

4

Grodziński

Tadeusz

19

150

5

Osiński

Rafał

18,5

145

6

Staniaszek

Damian

18

140

7

Szymczak

Bogumił

17,5

130

8

Bielawski

Jerzy

17

120

9

Plewiński

Mieczysław

17

115

10

Treliński

Jakub

17

110

11

Walaszek

Mariusz

16,5

105

12

Wieczorek

Wiktor

16

100

13

Wieczorek

Rafał

16

95

14

Kubielski

Mikołaj

16

90

15

Walczak-Banasik

Monika

16

85

16

Sadłowski

Piotr

15

80

17

Cechowski

Przemysław

14,5

76

18

Sadłowski

Andrzej

14,5

72

19

Majsterek

Arkadiusz

14

68

20

Walaszek

Tadeusz

14

64

21

Kubiak

Grzegorz

14

60

22

Mróz

Maciej

14

58

23

Olczyk

Waldemar

13,5

56

24

Majsterek

Anna

13

54

25

Pardus

Włodzimierz

13

52

26

Gozdek

Ryszard

12,5

50

27

Berliński

Sebastian

12

48

28

Treliński

Tomasz

12

46

29

Truszkiewicz

Zbigniew

10,5

44

30

Rawicki

Eryk

10

42

31

Usielski

Piotr

10

40

32

Majsterek

Adrian

10

38

33

Brzeziński

Marek

8

36

34

Buda

Katarzyna

6

34

35

Majsterek

Aleksander

RET

0

36

Staniaszek

Grzegorz

DQ

0

 
 

Regulamin Turnieju Nocy Świętojańskiej z Kredyt Bankiem

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A ARKADIA w Pabianicach na 9 dołkach par 3.

2.       Format turnieju Stableford Netto z uwzględnieniem klubowego HCP 

3.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A. 

4.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji i opłaty za turniej na konto

A&A Marketing Sp. z o.o.
96 1540 1245 2056 4801 5446 0001

5.       Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności wypełnionych formularzy. W przypadku zgłoszenia więcej niż 36 graczy o starcie decyduje kolejność wpłat za turniej.

6.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podani ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Jednodniowych.

7.       Na greenie można używać wyłącznie puttera.

8.       W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

9.       Nagrodzeni zostaną najlepsi gracze w kategoriach Stableford Netto. 

10.    W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik klubowego HCP.

Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.       Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.       W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.       Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.       W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.       Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.       Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.        Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.       Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.       Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10.    Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.