zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Turniej Pierwszego Kwiatka

I Turniej Prima Aprilis| Turniej Pierwszego Kwiatka| I Mistrzostwa Krótkiej Gry| Turniej Pierwszomajowy| I Turniej z Caddiem| Turniej Nocy Świętojańskiej| II A&A Texas Scramble| I Turniej Sznurka| II Turniej II Kijów| I Turniej Par| I Turniej Rodzinny| I Turniej o Puchar Prezesa A&A Golf Club| I Mistrzostwa Patch Play| V Turniej Kapitański| I Turniej Golf & Boule| A&A Beginners Cup 2012| I A&A Drink & Play| I Turniej Niepodległości (foursome)| I Turniej Andrzejkowy|

 

 

 Wyniki Turnieju Pierwszego Kwiatka - Kategoria IV

LP

IMIĘ I NAZWISKO

HCP

STABLE

RANKING

1

Truszkiewicz Zbigniew

 

48

100

2

Walaszek Mariusz

 

42

90

3

Jaruga Rafał

 

42

80

4

Walaszek Tadeusz

 

37

75

5

Lewandowski Andrzej

 

32

70

6

Sadłowski Andrzej

 

30

66

7

Osiński Rafał

 

28

62

8

Kowalczewski Adam

 

27

59

9

Chojnacki Wiesław

 

26

56

10

Cechowski Przemysław

 

23

53

11

Plewiński Mieczysław

 

22

50

12

Brzeziński Marek

 

20

48

13

Nahlik-Pokszan Beata

 

19

46

Rekord pola A&A Arkadia z wynikiem 73 uderzeń BRUTTO należy od dzisiaj do Mariusza Walaszka.

 
 

Regulamin Turnieju Pierwszego Kwiatka 2012

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A ARKADIA w Pabianicach na 18 dołkach par 3 (2X9 dołków).

2.       Format turnieju Stableford Netto z uwzględnieniem klubowego HCP 

3.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

4.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które wypełnią formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie klubowej w Aktualnościach oraz dokonają wpłaty w dniu turnieju na pół godziny przed rozpoczęciem.

5.      
Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 11:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności wypełnionych formularzy. W przypadku zgłoszenia więcej niż 36 graczy pozostałe osoby startują o godzinie 8:00.

6.      
Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podani ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Jednodniowych.

7.      
Na greenie można używać wyłącznie puttera.

8.      
W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

9.       Nagrodzeni zostaną najlepsi gracze w kategoriach Stableford Netto. 

10.   W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik klubowego HCP.

11. Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.       Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.       W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.       Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.       W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.       Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.       Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.        Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.       Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.       Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10.    Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.