zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

I Turniej Prima Aprilis

I Turniej Prima Aprilis| Turniej Pierwszego Kwiatka| I Mistrzostwa Krótkiej Gry| Turniej Pierwszomajowy| I Turniej z Caddiem| Turniej Nocy Świętojańskiej| II A&A Texas Scramble| I Turniej Sznurka| II Turniej II Kijów| I Turniej Par| I Turniej Rodzinny| I Turniej o Puchar Prezesa A&A Golf Club| I Mistrzostwa Patch Play| V Turniej Kapitański| I Turniej Golf & Boule| A&A Beginners Cup 2012| I A&A Drink & Play| I Turniej Niepodległości (foursome)| I Turniej Andrzejkowy|

 

 

 Wyniki I Turnieju Prima Aprilis - Kategoria IV

LP

IMIĘ I NAZWISKO

HCP

STABLE

RANKING

1

Monika Walczak-Banasika

54.0

57

100

2

Włodek Pardus

54.0

52

90

3

Tadeusz Walaszek

35.5

50

80

4

Anna Majsterek

36.0

48

75

5

Zbigniew Truszkiewicz

54.0

43

70

6

Katarzyna Buda

54.0

40

66

7

Andrzej Sadłowski

29.7

32

62

8

Mariusz Walaszek

30.0

32

59

9

Piotr Usielski

32.0

31

56

10

Andrzej Lewandowski

16.2

27

53

11

Oskar Kaźmierczak

7.9

24

50

12

Przemek Cechowski

21.5

24

48

13

Arkadiusz Majsterek

7.4

23

46

14

Bogumil Szymczak

54.0

23

44

15

Jerzy Bielawski

10.6

22

42

16

Adrian Majsterek

25.0

22

40

17

Rafał Osiński

17.6

21

38

18

Tadeusz Grodziński

8.6

17

36

19

Sebastian Berliński

36.0

14

34

20

Aleksander Majsterek

36.0

11

32

 

Rekord pola A&A Arkadia z wynikiem 76 uderzeń BRUTTO należy od dzisiaj do Tadeusza Walaszka.

 
 

Informacje ogólne.

Data: Niedziela 01.04.2012

Rozpoczęcie turnieju 11:00

Startujemy w formule shotgun (w grupach ze wszystkich dołów w jednym czasie).

Wpłaty za turniej przyjmowane przed rozpoczęciem turnieju na miejscu do godziny 10:30.
Rejestracja do turnieju będzie dostępna od wtorku tj. 27.03.2012 od godziny 12:00. 

Cennik:

30zł - Członkowie A&A Premium – opł. turniejowa
20zł - Członkowie A&A Premium juniorzy/studenci – opł. turniejowa
60zł - Członkowie A&A – opł. turniejowa + 50% green fee
50zł - Członkowie A&A juniorzy/studenci – opł. turniejowa + 50% green fee
90zł – pozostali – opł. turniejowa + green fee 

Po turnieju zapraszamy na grilla. 

 

 

Regulamin I Turnieju Prima Aprilis

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A ARKADIA w Pabianicach na 18 dołkach par 3 (2X9 dołków).

2.       Format turnieju Stableford Netto z uwzględnieniem HCP PZG 

3.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

4.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które wypełnią formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie klubowej w Aktualnościach oraz dokonają wpłaty w dniu turnieju na pół godziny przed rozpoczęciem.

5.       Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 11:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności wypełnionych formularzy. W przypadku zgłoszenia więcej niż 36 graczy pozostałe osoby startują o godzinie 8:00.

6.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podani ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Sobotnich.

7.       Na greenie można używać wyłącznie puttera.

8.       W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

9.       Nagrodzeni zostaną najlepsi gracze w kategoriach Stableford Netto. 

10.    Jeden gracz może zostać wyróżniony tylko w jednej kategorii

11.    W przypadku remisu brutto, dogrywka jest kontynuowana aż do uzyskania przewagi na wyznaczonych dołkach. W przypadku remisu netto decyduje HCP graczy ustalony na podstawie ½ hcp PZG.

12.  Podczas turnieju dodatkowo nagrodzony zostanie zwycięzca konkursu Nearest To The Pin.

 

 Reguły Turnieju

1.       Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.       W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.       Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.       W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.       Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.       Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.        Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.       Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.       Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10.    Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.