zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Turniej Niepodległości

XVI Turniej o Brylant A&A| VII Turniej Pierwszego Kwiatka by Ogrody| X A&A Texas Scamble| VII Turniej Pierwszomajowy| VIII Turniej Krótkiej Gry| III Turniej Mulligana| III Turnieju Szalone Tee| VI Turniej Golf&Boule| Turniej Par fourball| VIII Turniej Match Play| IV Turniej o Puchar Prezydenta m. Pabianic i Prezesa A&A| XI Turniej Kapitański| Turniej Sznurka| Halloween| Turniej Niepodległości|

Lp

I Gracz

II Gracz

HCP

3/4 HCP

Brutto

Netto

1

Arkadiusz Majsterek

Tadeusz Osipowicz

58,4

44

81

37

2

Darek Oset

Artur Łaski

45,1

34

81

47

3

Jerzy Bielawsk

Jerzy Janowicz

29,8

22

80

58

4

Sławomir Cechowski

Zbyszeczek Truszkiewicz

35

26

87

61

5

Tadeusz Grodziński

Michał Bąkała

27,5

21

84

63

6

Gianluca Amico

Arur Nowak

80,4

60

123

63

7

Przemysław Cechowski

Rafał Jabłoczyński

59,7

45

110

65

 
 

Cennik:
        
             0 zł - zawodnik z członkostwem Corporate, Premium Plus oraz VIP
 
             20zł - Członkowie A&A z opcją pola - juniorzy/studenci/kobiety 
             30zł - Członkowie A&A z opcją pola i z HCP 54
             80zł - Pozostali * Organizator nie zwraca opłat za rezygnację z udziału w Turnieju
 
 

Regulamin VIII Turnieju Niepodległości (foursome)

Jest to turniej drużynowy, w którym dwóch graczy gra jako partnerzy jedną piłką. Partnerzy muszą wykonywać uderzenia na przemian z każdego obszaru tee i następnie na przemian w trakcie rozgrywania każdego dołka. Uderzenia karne nie wpływają na kolejność gry (zgodnie z Reg. 29). Zawodnicy do turnieju dobierają się w pary dowolnie. Drużyny muszą być zgłoszone najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem turnieju. 1. Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach par 60 (2X9 dołków).

   

 2. Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

 3. Format turnieju: Stroke Play Foursome parami - netto 3/4 połowy wspólnego HCP klubowego.

 4. Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

 5. Nagrodzone zostaną 3 najlepsze drużyny w kategorii Stroke Play Netto. 

 6. W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik wspólnego HCP klubowego.

 7. Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stroniewww.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.
  W przypadku niedokonania rejestracji najpóźniej do dnia poprzedzającego turniej do godziny 18:00, zawodnik wyrażający chęć wzięcia udziału w turnieju będzie musiał dopłacić 10 zł do opłaty standardowej.

 8. Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 10:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

 9. Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podani ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Weekendowych.

 10. Na greenie można używać wyłącznie puttera. 

 11. W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

 12. Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.
   

 

Reguły Turnieju

 1. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

 2. W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

 3. Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

 4. W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

 5. Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

 6. Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

 7.  Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

 8. Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

 9. Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

 10. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi tego samego dnia, po zakończeniu turnieju przez wszystkich zawodników i policzeniu wyników.