zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

III Turnieju Szalone Tee

XVI Turniej o Brylant A&A| VII Turniej Pierwszego Kwiatka by Ogrody| X A&A Texas Scamble| VII Turniej Pierwszomajowy| VIII Turniej Krótkiej Gry| III Turniej Mulligana| III Turnieju Szalone Tee| VI Turniej Golf&Boule| Turniej Par fourball| VIII Turniej Match Play| IV Turniej o Puchar Prezydenta m. Pabianic i Prezesa A&A| XI Turniej Kapitański| Turniej Sznurka| Halloween| Turniej Niepodległości|

III Turniej Szalone Tee

3/4 STROKEPLAY NETTO

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

Brutto

3/4 HCP

Wynik 3/4 netto

1

Redzisz

Grzegorz

30,4

78

23

55

2

Majsterek

Arkadiusz

5

61

4

57

3

Kusideł

Jarosław

16,9

75

13

62

4

Wieczorek

Rafał

14,7

74

11

63

5

Oset

Dariusz

14,5

76

11

65

6

Łuc

Ewelina

24,7

84

19

65

7

Truszkiewicz

Zbigniew

21,5

83

16

67

8

Janowicz

Jerzy

28,1

91

21

70

9

Cechowski

Przemysław

11,2

79

8

71

10

Łuc

Wojciech

18,3

87

14

73

11

Cechowski

Sławomir

14,6

94

11

83

 
 

Nagrody:

       I Miejsce - Pamiątkowy puchar, 12 piłek Mizuno
       II Miejsce - Pamiątkowy puchar, 6 piłem Mizuno
       III Miejsce - Pamiątkowy puchar, 3 piłki Mizuno


Pakiet startowy:

   Każdy uczestnik dostanie pakiet startowy w postaci puszki Schweppes lub napoju fuzetea!

 
 
 Cennik:           
             0 zł - zawodnik z członkostwem Corporate, Premium Plus oraz VIP
 
             20zł - Członkowie A&A z opcją pola - juniorzy/studenci/kobiety 
             30zł - Członkowie A&A z opcją pola i z HCP 54
             80zł - Pozostali * Organizator nie zwraca opłat za rezygnację z udziału w Turnieju
 

Regulamin III Turnieju Szalone Tee


Tym co odróżniać będzie ten turniej od innych to nietypowe rozmieszczenie tee boxów na polu. Każdy dołek golfiści będą atakować z innych pozycji niż dotychczas miało to miejsce na Arkadii.

1.      Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A Arkadia w Pabianicach na 18 dołkach (2x9 dołków).

2.      Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

3.      Format turnieju: ¾ stroke play netto - HCP klubowego


4.      Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

5.      Nagrodzeni zostaną 3 najlepsi gracze . 

6.      W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik HCP klubowego.

7.      Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

W przypadku niedokonania rejestracji internetowej na dzień przed turniejem do godziny 18:00, do opłaty standardowej doliczone zostanie dodatkowe 10 zł.

8.      Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 10:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

9.      Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Weekendowych.

10.   Na greenie można używać wyłącznie puttera. 

11.   W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

12.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.   Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.
   W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na putting greenie ćwiczebnym oraz drivingu najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.
   Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.
   W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.
   Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.
   Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.
    Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.
   Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.
   Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10.
  Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi po rozegraniu Turnieju.