zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

III Turniej Mulligana

XVI Turniej o Brylant A&A| VII Turniej Pierwszego Kwiatka by Ogrody| X A&A Texas Scamble| VII Turniej Pierwszomajowy| VIII Turniej Krótkiej Gry| III Turniej Mulligana| III Turnieju Szalone Tee| VI Turniej Golf&Boule| Turniej Par fourball| VIII Turniej Match Play| IV Turniej o Puchar Prezydenta m. Pabianic i Prezesa A&A| XI Turniej Kapitański| Turniej Sznurka| Halloween| Turniej Niepodległości|

III Turniej Mulligana

Lp.

Nazwisko

Imię 

Mulligany

Brutto

1

Redzisz 

Grzegorz

23

61

2

Amico

Gianluca

21

66

3

Oset

Darek

11

67

4

Łuc

Wojciech

15

67

5

Janowicz

Jerzy

21

68

6

Słoczyński

Artur

26

68

7

Tokar

Rafał

9+6

71

8

Łuc

Ewelina

19

80

9

Łaski

Artur

30

100

 
 
 Cennik:           
             0 zł - zawodnik z członkostwem Corporate, Premium Plus oraz VIP
 
             20zł - Członkowie A&A z opcją pola - juniorzy/studenci/kobiety 
             30zł - Członkowie A&A z opcją pola i z HCP 54
             80zł - Pozostali * Organizator nie zwraca opłat za rezygnację z udziału w Turnieju
 

Regulamin III Turnieju Mulligana

Mulligan to dodatkowa szansa na powtórzenie uderzenia.

Zawodnik może wykorzystać Mulligany w dowolnym momencie. Jeżeli zawodnik zadeklaruje chęć wykorzystania Mulligana, to poprzednie uderzenie traktuje się za niebyłe i uderzenie Mulliganowe liczy się do wyniku. Z uderzenia Mulliganowego można korzystać do skutku, aż uznamy, że piłka leży poprawnie. Liczba wykupionych Mulliganów zostanie oznaczona na karcie wyników zawodnika. Marker zawodnika ma obowiązek oznaczać dołki, na których zawodnik wykorzystał Mulligany. Za niewykorzystane Mulligany pieniądze nie będą zwracane.

Każdy zawodnik otrzymuje na starcie turnieju tyle Mulliganów ile wynosi jego ¾ handicapu. 
Dodatkowo, istnieje możliwość wykupienia dodatkowych Mulliganów przed startem turnieju w cenie 10 zł. 
W trakcie gry, również będzie można wykupić uderzenia Mulliganowe, ale już w cenie 20 zł.
 

1.      Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A Arkadia w Pabianicach na 18 dołkach (2x9 dołków).

Startujemy w formule shotgun (w grupach ze wszystkich dołów w jednym czasie) o godzinie 10:30.

2.      Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A- IV Kategorii

3.
      Format turnieju: Stroke Play Brutto (+Mulligany)
            
  4.   Dla zawodników z   hcp = 54      Stroke Play Brutto z ograniczeniem ilości uderzeń max. do 10 na każdym dołku dla początkujących. W przypadku, kiedy zawodnik wykonał 10 uderzenie, lecz nie zakończył jeszcze rozgrywania danego dołka zobowiązany jest do podniesienia piłki i zapisania wyniku 10 uderzeń na danym dołku. Każdy zawodnik jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do stosowania się do reguły dotyczącej ilości uderzeń.

Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

5.
      Nagrodzeni zostaną trzej najlepsi gracze Stroke Play Brutto.

6.
      W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik HCP klubowego.

7.      Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają pełnej rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach i osoby, które zgłoszą się wnosząc stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.
W przypadku niedokonania rejestracji internetowej na dzień przed turniejem do godziny 18:00, do opłaty standardowej doliczone zostanie dodatkowe 10 zł.


8.      Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 10:30 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

9.      Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny, otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Weekendowych.

10.
   Na greenie można używać wyłącznie puttera. 

11.
   W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

12.
   Podczas turnieju dodatkowo rozegrana zostanie konkurencja Nearest to the pin.


Reguły Turnieju

1.
    Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.
    W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na putting greenie ćwiczebnym oraz drivingu najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.
    Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.
    W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.
    Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.
    Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.
     Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.
    Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.
    Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.10. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi na następnym najbliższym Turnieju na Polu "Arkadia".