zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

VIII Turniej Krótkiej Gry

XVI Turniej o Brylant A&A| VII Turniej Pierwszego Kwiatka by Ogrody| X A&A Texas Scamble| VII Turniej Pierwszomajowy| VIII Turniej Krótkiej Gry| III Turniej Mulligana| III Turnieju Szalone Tee| VI Turniej Golf&Boule| Turniej Par fourball| VIII Turniej Match Play| IV Turniej o Puchar Prezydenta m. Pabianic i Prezesa A&A| XI Turniej Kapitański| Turniej Sznurka| Halloween| Turniej Niepodległości|

VIII Mistrzostwa Krótkiej Gry

BRUTTO

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

1

Majsterek

Arkadiusz

4,4

4

67

2

Majsterek

Artur

20,6

21

70

3

Bielawski

Jerzy

7,5

8

75

4

Majsterek

Anna

14,6

15

76

5

Bąkała

Michał

20,8

21

84

6

Marczak

Dawid

20

20

85

7

Wójtewicz

Patrycja

22,8

23

86

8

Cechowski

Sławomir

13,8

14

87

9

Majsterek

Adrian

21,3

21

89

10

Truszkiewicz

Zbigniew

21,3

21

91

11

Gomuła

Artur

33,4

33

92

12

Stokowski

Kamil

23,8

24

92

13

Janowicz

Jerzy

35,2

35

92

14

Redzisz

Grzegorz

30,2

30

96

15

Tomaszewska

Dorota

32,3

32

97

16

Zdrojewski

Piotr

38

38

104

17

Majer

Piotr

29

29

105

18

Majer

Mikołaj

46

46

108

19

Tomasz

Chodobiński

30,9

31

112

20

Krupa

Paulina

54

54

122

 

VIII Mistrzostwa Krótkiej Gry

STROKEPLAY NETTO

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Netto

1

Majsterek

Artur

20,6

21

70

49

1

Janowicz

Jerzy

35,2

35

92

57

2

Gomuła

Artur

33,4

33

92

59

3

Majsterek

Anna

14,6

15

76

61

4

Majer

Mikołaj

46

46

108

62

5

Wójtewicz

Patrycja

22,8

23

86

63

6

Majsterek

Arkadiusz

4,4

4

67

63

7

Bąkała

Michał

20,8

21

84

63

8

Marczak

Dawid

20

20

85

65

9

Tomaszewska

Dorota

32,3

32

97

65

10

Redzisz

Grzegorz

30,2

30

96

66

11

Zdrojewski

Piotr

38

38

104

66

12

Bielawski

Jerzy

7,5

8

75

67

13

Stokowski

Kamil

23,8

24

92

68

14

Majsterek

Adrian

21,3

21

89

68

15

Krupa

Paulina

54

54

122

68

16

Truszkiewicz

Zbigniew

21,3

21

91

70

17

Cechowski

Sławomir

13,8

14

87

73

18

Majer

Piotr

29

29

105

76

19

Tomasz

Chodobiński

30,9

31

112

81

 
 

Cennik: 

             0 zł - zawodnik z członkostwem Corporate, Premium Plus oraz VIP 
             20zł - Członkowie A&A z opcją pola - juniorzy/studenci/kobiety 
             30zł - Członkowie A&A z opcją pola i z HCP 54
             80zł - Pozostali * Organizator nie zwraca opłat za rezygnację z udziału w Turnieju  

 

Regulamin VIII Mistrzostw Krótkiej Gry A&A Golf Club

1.     Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach.

2.     Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

3.     Format turnieju: Stroke Play Brutto oraz Stroke Play Netto z HCP klubowego [ hcp < 54]
Stroke Play Brutto z ograniczeniem ilości uderzeń max. do 10 na każdym dołku dla początkujących. W przypadku, kiedy zawodnik wykonał 10 uderzenie, lecz nie zakończył jeszcze rozgrywania danego dołka zobowiązany jest do podniesienia piłki i zapisania wyniku 10 uderzeń na danym dołku. Każdy zawodnik jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do stosowania się do reguły dotyczącej ilości uderzeń. [hcp = 54]

4.     Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

5.     Nagrodzeni zostaną 3 najlepsi gracze w kategorii brutto oraz netto oraz najlepszy junior netto..

6.     W przypadku remisu o pierwszym miejscu w kategorii brutto zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach 1 i 5. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki na tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek. W przypadku remisu o drugim i trzecim miejscu brutto decyduje wyższy HCP danego gracza. Pozostałe miejsca brutto przyznawane są ex aequo. W przypadku remisu netto zadecyduje niższy HCP danego gracza.

7.     Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.
W przypadku niedokonania rejestracji internetowej na dzień przed turniejem do godziny 18:00, do opłaty standardowej doliczone zostanie dodatkowe 10 zł.

8.     Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 11:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

9.     Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch turniejach.

10.  Na greenie można używać wyłącznie puttera. 

11.  W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych.

12.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.   Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.   W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.   Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.   W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.   Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.   Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.    Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.   Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.   Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10.
 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi po rozegranym Turnieju na Polu "Arkadia".

 
 

VIII Mistrzostwa Krótkiej Gry

JUNIOR NETTO

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Netto

1

Majer

Mikołaj

46

46

108

62