zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Puchar A&A 2019

VIII Turniej Golf & Bowling| VIII Turniej Golf & Bilard| VII Turniej Golf & Dart| Puchar A&A 2019|


III Puchar Domu Jubilerskiego

Brutto

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Bielawski

Jerzy

5

5

72

30

2

Tokar

Rafał

13

13

77

33

3

Treliński

Tomasz

10

10

81

25

4

Pokorski

Marcin

16

16

82

30

5

Grodziński

Tadeusz

5

5

83

25

6

Majsterek

Adrian

16

16

84

30

7

Kusideł

Jarosław

13

13

85

26

8

Bąkała

Michał

15

15

87

28

9

Amico

Gianluca

22

22

89

30

10

Zygler 

Marcin

7

7

91

20

11

Łuc

Wojciech

15

15

93

21

12

Truszkiewicz

Zbigniew

16

16

94

24

13

Bednarski

Kazimierz

17

17

95

24

14

Łuc

Ewelina

18

18

95

23

15

Majsterek

Artur

15

15

95

19

16

Majer

Piotr

21

21

96

25

17

Wójcicki

Piotr

20

20

96

25

18

Zdrojewski

Piotr

29

29

106

29

19

Majer

Mikołaj

35

35

111

27

20

Słoczyński

Artur

26

26

112

19

 
Pierwsze III miejsca
 

III Puchar Domu Jubilerskiego

HCP 0 - 15

3/4 STABLEFORD NETTO

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Tokar

Rafał

13

13

77

33

2

Bielawski

Jerzy

5

5

72

30

3

Treliński

Tomasz

10

10

81

25

 

III Puchar Domu Jubilerskiego

HCP 15,1 - 30

3/4 STABLEFORD NETTO

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Majsterek

Adrian

16

16

84

30

2

Pokorski

Marcin

16

16

82

30

3

Amico

Gianluca

22

22

89

30

 


III Puchar Domu Jubilerskiego

HCP 30,1 - 54

3/4 STABLEFORD NETTO

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Zdrojewski

Piotr

29

29

106

29

2

Majer

Mikołaj

35

35

111

27

 
 
 

III Puchar Domu Jubilerskiego A&A 2019

Data: 12.05.19r.
Miejsce: 
A&A Arkadia
Godzina: 10:30
Opłaty
             0 zł - zawodnik z członkostwem Corporate, Premium Plus oraz VIP 
             20zł - Członkowie A&A z opcją pola - juniorzy/studenci/kobiety 
             30zł - Członkowie A&A z opcją pola i z HCP 54
             80zł - Pozostali * Organizator nie zwraca opłat za rezygnację z udziału w Turnieju  

 

Regulamin Cyklu Turniejów o Puchar Domu Jubilerskiego A&A 2019

 

1.  Zawody rozgrywane będą w formacie 3/4 Stableford Netto jako kategoria główna 
z podziałem na grupy HCP PZG / Klubowe HCP. Jeżeli nie posiadamy żadnego HCP to gramy z 0:


   0-15 
• 15,1-30 
• 30,1-54


2.  Podczas każdego z turniejów nagrodzeni zostaną najlepsi gracze z poszczególnych grup HCP.


3.  W przypadku remisu w formacie Stableford Netto o zajętym miejscu decyduje niższy współczynnik HCP PZG.


4.  Puchar otrzymuje najlepszy zawodnik w każdej grupie HCP. W przypadku remisu po rozegraniu wszystkich turniejów o 1 miejscu w każdej grupie rozstrzygnie dogrywka na wyznaczonych dołkach do nagłej śmierci.


5.  Poszczególne turnieje zaliczane są do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A - kategoria I. Cały cykl turniejów liczony będzie jako turniej kategorii SUPER. Punkty do rankingu przyznawane są tylko w formacie 3/4 Stableford Netto.


6.  Do klasyfikacji końcowej zalicza się najlepsze 4 wyniki z 8 turniejów.


1. Kraków Valley Golf & Country Club

Paczółkowice

17.04.2019

2. First Warsaw Golf & Country Club

Rajszew

24.04.2019

3. A&A Arkadia

Pabianice

12.05.2019

4. Sobienie Królewskie Golf & Country Club

Sobienie

13.06.2019

5. Mazury Golf & Country Club

Naterki

25.06.2019

6. Toya Golf Country Club

Kryniczno

22.07.2019

7. A&A Arkadia

Pabianice

11.08.2019

8. Finał Gradi Golf Club

Brzeźno

17.09.2019


 


Reguły Turnieju


1.  Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.


2.  Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń), może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).


3.  W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.


4.  Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nierozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.


5.  Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.


6.  Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli opcje te nie są używane podczas gry.


7.  Komitet Turnieju


W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Komisja Sportowa A&A GC, Marek Gaik, Dyrektor Turnieju, Sędzia Główny Turnieju i Przedstawiciel Pola, na którym rozgrywany jest Turniej.


8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się korzystanie z melexów. Decyzję podejmuje Komisja Sportowa.


9.  Starty z tee; kobiety i juniorzy do lat 12 czerwone, mężczyźni: żółte.


10. Turniej jest klasyfikowany w rankingu PZG z wyjątkiem pola A&A Arkadia.


 


Postanowienia dodatkowe


1.    Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.


2.    Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.


3.    Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie.