zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Liga Firm - zima 2018/19-WYNIKI

Czwartkowe - zima 2018/19-WYNIKI| Turnieje Czwartkowe - zima 2018| Liga Firm - zima 2018/19-WYNIKI| Liga Firm - zima 2018/19-DRUŻYNY| Liga Firm - zima 2018/19-TABELA| Czwartkowe - zima 2018/19-Regulamin| Liga Firm - zima 2018/19-Regulamin|

Wyniki Końcowe Ligi Firm

Pos.

Drużyna

 100%

75%

1

CRE

1 635

1 353

2

Common

1 684

1 329

3

A&A

1 439

1 299

4

D.T.

1 267

1 098

5

Furmana

1 104

1 063

6

Jokery

909

909

7

Veolia

793

695

8

Peter Cook

130

130

 

LIGA FIRM - 26.03.2018r

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp Gry

Brutto

Stable

Nowy HCP

WYNIK

1

A&A

Majsterek

Arek

1

61

62

0

107

Majer

Piotr

7

38

45

8

2

CRE

Cechowski

Przemysław

3

55

58

2

107

Słoczyński

Artur

11

38

49

10

Bąkała

Michał

12

34

46

13

3

Common

Marczyński

Jerzy

4

45

49

5

97

Matyja

Paweł

15

33

48

15

Łuc 

Wojciech

10

38

48

10

Kusideł

Jarek

3

39

42

4

4

DT

Bielawski

Jerzy

3

44

47

4

86

Tomaszewka

Dorota

16

23

39

17

5

Peter

Zalech

Wojciech

24

21

45

25

85

Krasovska

Yulia

26

14

40

27

6

Jokery

Grodziński

Tadeusz

4

47

51

3

51

7

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

8

34

42

9

42

 

LIGA FIRM - 19.03.2019r

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp Gry

Brutto

Stable

Nowy HCP

WYNIK

1

A&A

Majsterek

Arek

3

52

55

2

104

Janowicz

Jerzy

13

36

49

12

Majer

Piotr

9

39

48

9

2

CRE

Cechowski

Przemysław

1

54

55

2

100

Cechowski

Sławomir

5

40

45

6

3

Common

Matyja

Paweł

19

33

52

15

100

Marczyńska

Anna

15

33

48

15

Marczyński

Jerzy

5

43

48

6

Łuc 

Wojciech

9

31

40

10

4

DT

Bielawski

Jerzy

4

48

52

3

52

5

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

10

40

50

8

50

 

LIGA FIRM - 12.03.2019r

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp Gry

Brutto

Stable

Nowy HCP

WYNIK

1

CRE

Cechowski

Przemysław

3

50

53

3

105

Cechowski

Sławomir

6

46

52

4

Słoczyński

Artur

9

38

47

10

2

Common

Marczyński

Jerzy

5

49

54

3

101

Łuc 

Wojciech

8

39

47

9

Marczyńska

Anna

14

31

45

15

Matyja

Paweł

19

25

44

20

3

A&A

Majer

Piotr

9

40

49

8

96

Janowicz

Jerzy

12

35

47

13

5

DT

Bielawski

Jerzy

4

46

50

4

50

4

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

9

31

40

10

40

 

LIGA FIRM - 05.03.2019r

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp Gry

Brutto

Stable

Nowy HCP

WYNIK

1

A&A

Majsterek

Arek

4

53

57

2

103

Majer

Piotr

7

39

46

8

Janowicz

Jerzy

10

26

37

11

2

Common

Kusideł

Jarosław

3

50

53

3

102

Marczyński

Jerzy

3

46

49

4

Marczyński

Anna

13

34

47

14

Łuc 

Wojciech

6

36

42

7

3

CRE

Cechowski

Przemysław

2

45

47

3

47

4

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

8

39

47

9

47

5

Furmana

Majsterek

Amanda

4

42

46

5

46

6

Peter

Zalech

Wojciech

21

24

45

22

45

7

DT

Tomaszewska

Dorota

17

21

38

18

38

8

Jokery

Grodziński

Tadeusz

1

35

36

2

36

 

LIGA FIRM - 26.02.2019r

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp Gry

Brutto

Stable

Nowy HCP

WYNIK

1

CRE

Cechowski

Przemysław

1

54

55

2

105

Cechowski

Sławomir

5

45

50

5

Słoczyński

Artur

7

35

42

8

2

Common

Marczyński

Jerzy

5

44

49

5

93

Łuc 

Wojciech

5

39

44

6

Marczyńska

Anna

12

29

41

13

3

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

10

40

50

8

50

4

Furmana

Piotr

Wójcicki

14

32

46

15

46

5

DT

Bielawski

Jerzy

3

38

41

4

41

 

LIGA FIRM - 19.02.2019r

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp Gry

Brutto

Stable

Nowy HCP

WYNIK

1

Common

Kusideł

Jarosław

6

51

57

3

113

Łuc 

Ewelina

13

43

56

6

Łuc 

Wojciech

6

47

53

4

Marczyński

Anna

11

36

47

12

Matyja

Paweł

18

28

46

19

Marczyński

Jerzy

3

41

44

4

2

A&A

Janowicz

Jerzy

20

31

51

3

100

Majer

Piotr

7

42

49

6

Majsterek

Arek

2

42

44

3

3

Furmana

Wójcicki

Piotr

15

34

49

14

98

Majsterek

Amanda

2

47

49

3

4

DT

Bielawski

Jerzy

4

48

52

3

93

Tomaszewska

Dorota

15

26

41

16

5

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

9

34

43

10

86

Wardęszkiewicz

Aleksander

27

16

43

27

Jasiuk

Kornelia

15

17

32

16

6

CRE

Cechowski

Przemysław

1

45

46

2

46

 

LIGA FIRM - 12.02.2019r

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp Gry

Brutto

Stable

Nowy HCP

WYNIK

1

Jokery

Grodziński

Tadeusz

3

53

56

2

108

Treliński

Tomasz

6

46

52

4

2

Common

Łuc 

Wojciech

8

43

51

6

104

Marczyńska

Anna

16

37

53

11

Kusideł

Jarosław

6

42

48

6

Marczyński

Jerzy

5

39

44

6

Łuc 

Ewelina

12

31

43

13

3

CRE

Cechowski

Przemysław

2

49

51

3

101

Słoczyński

Artur

9

41

50

7

Cechowski

Sławomir

2

46

48

3

4

DT

Bielawski

Jerzy

3

46

49

4

95

Tomaszewska

Dorota

14

32

46

15

5

A&A

Bednarski

Kazik

18

31

52

17

52

6

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

8

34

42

9

42

7

Furmana

Piotr

Wójcicki

14

27

41

15

41

 

LIGA FIRM - 05.02.2019r

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp Gry

Brutto

Stable

Nowy HCP

WYNIK

1

Furmana

Majsterek

Amanda

4

55

59

2

103

Piotr

Wójcicki

13

31

44

14

2

CRE

Cechowski

Sławomir

3

48

51

3

101

Cechowski

Przemysław

1

49

50

2

3

A&A

Janowicz

Jerzy

23

30

53

18

99

Bednarski

Kazik

15

31

46

16

Majer 

Piotr

9

34

42

10

4

Common

Kusideł

Jarosław

7

43

50

6

97

Marczyński

Jerzy

2

45

47

3

Matyja 

Paweł

17

29

46

18

Łuc 

Wojciech

6

32

38

7

Marczyńska

Anna

15

23

38

16

5

Jokery

Grodziński

Tadeusz

2

49

51

3

95

Treliński

Tomasz

7

37

44

8

6

DT

Tomaszewska

Dorota

17

34

51

14

51

7

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

7

21

28

8

28

 

LIGA FIRM - 29.01.2019r

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp Gry

Brutto

Stable

Nowy HCP

WYNIK

1

CRE

Cechowski

Sławomir

6

50

56

3

110

Cechowski

Przemysław

0

54

54

1

Słoczyński

Artur

8

40

48

8

2

DT

Bielawski

Jerzy

3

52

55

2

104

Tomaszewska

Dorota

18

31

49

17

Jabłonski

Dominik

18

24

42

19

3

Common

Łuc 

Wojciech

10

42

52

6

101

Kusideł

Jarosław

8

41

49

7

Marczyński

Jerzy

2

46

48

3

Matyja 

Paweł

16

31

47

17

4

Furmana

Majsterek

Amanda

4

46

50

4

91

Piotr

Wójcicki

12

29

41

13

5

A&A

Janowicz

Jerzy

22

24

46

23

88

Majer 

Piotr

7

35

42

8

6

Jokery

Grodziński

Tadeusz

2

46

48

3

48

7

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

6

35

41

7

41

 

LIGA FIRM - 22.01.2019r

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp Gry

Brutto

Stable

Nowy HCP

WYNIK

1

CRE

Cechowski

Przemysław

2

56

58

1

107

Słoczyński

Artur

8

41

49

7

Cechowski

Sławomir

4

43

47

5

2

Furmana

Majsterek

Amanda

3

50

56

3

104

Wlaźlik

Tomasz

27

21

48

27

Dybowski

Michał

11

32

43

12

Marciniak

Janusz

27

10

37

27

Sadowska

Katarzyna

27

12

39

27

3

A&A

Janowicz

Jerzy

27

26

53

22

102

Majer 

Piotr

7

42

49

6

4

DT

Bielawski

Jerzy

2

50

52

3

97

Tomaszewska

Dorota

18

27

45

19

5

Common

Kusideł

Jarosław

7

39

46

8

92

Kobierski

Andrzej

15

31

46

16

Marczyński

Jerzy

3

42

45

4

Matyja 

Paweł

15

23

38

16

6

Jokery

Grodziński

Tadeusz

3

48

51

3

51

7

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

5

27

32

6

32

 

LIGA FIRM - 15.01.2019r

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp Gry

Brutto

Stable

Nowy HCP

WYNIK

1

CRE

Cechowski

Przemysław

5

63

68

0

119

Słoczyński

Artur

9

42

51

6

2

Common

Kobierski

Andrzej

27

34

61

14

109

Kusideł

Jarek

7

41

48

7

Łuc 

Wojciech

7

38

45

8

Matyja

Paweł

14

31

45

15

3

A&A

Majsterek

Arkadiusz

1

54

55

2

100

Janowicz

Jurek

27

18

45

27

Majer

Piotr

6

38

44

7

Bednarski

Kazimierz

12

27

39

13

4

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

9

44

53

5

98

Wardęszkiewicz

Aleksander

27

18

45

27

5

Jokery

Grodziński

Tadeusz

1

48

49

2

89

Treliński

Tomasz

10

30

40

11

6

Fumana

Majsterek

Amanda

5

41

46

6

84

Walasik

Tomasz

27

11

38

27

Wójcicki

Piotr

10

28

38

11

7

DT

Tomaszewska

Dorota

21

31

52

17

52

 

LIGA FIRM - 08.01.2019r

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp Gry

Brutto

Stable

Nowy HCP

WYNIK

1

Common

Kusideł

Jarek

8

41

49

7

96

Łuc

Wojtek

6

41

47

7

2

CRE

Cechowski

Sławomir

6

42

48

6

94

Cechowski

Przemysław

3

43

46

4

3

DT

Bielawski

Jerzy

2

49

51

3

93

Tomaszewska

Dorota

20

22

42

21

4

A&A

Majsterek

Majsterek

2

51

53

3

90

Atur

Majsterek

10

27

37

11

Majer

Piotr

5

31

36

6

5

Furmana

Dybowski

Michał

10

32

47

11

89

Majsterek

Amanda

3

39

42

4

6

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

14

34

48

14

48

7

Jokery

Treliński

Tomek

9

38

47

10

47

 

LIGA FIRM - 11.12.2018r

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp Gry

Brutto

Wynik

Wynik końcowy

Nowy HCP

1

CRE

Cechowski

Przemysław

4

49

53

98

3

Cechowski

Sławomir

4

41

45

5

Słoczyński

Artur

10

33

43

11

2

A&A

Niewiadomski

Maciej

10

40

50

90

8

Bednarski

Kazimierz

10

30

40

11

3

Common

Kusideł

Jarek

7

33

40

78

8

Matyja

Paweł

13

25

38

14

4

DT

Bielawski

Jerzy

2

55

57

57

2

5

Jokery

Łazowski

Krzysztof

9

37

46

46

10

6

Furmana

Dybowski

Michał

9

34

43

43

10

 


LIGA FIRM - 04.12.2018r

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp Gry

Brutto

Wynik

Wynik końcowy

Nowy HCP

1

Jokery

Grodziński

Tadeusz

3

52

55

102

2

Łazowski

Krzysztof

8

39

47

9

2

A&A

Majsterek

Anna

4

51

55

102

3

Majer

Piotr

9

38

47

6

3

CRE

Bąkała

Michał

12

39

51

101

9

Cechowski

Przemysław

2

48

50

3

Cechowski

Sławomir

4

39

43

5

Słoczyński

Artur

12

28

40

13

4

DT

Bielawski

Jerzy

1

49

50

99

2

Tomaszewska

Dorota

20

29

49

19

5

Furmana

Majsterek

Amanda

3

51

54

95

3

Wójcicki

Piotr

9

32

41

10

Galowicz

Kacper

21

25

46

22

6

Common

Marczyński

Jerzy

2

44

46

92

3

Marczyńska

Anna

14

32

46

15

Matyja

Paweł

12

25

37

13

7

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

14

24

38

38

15

 


LIGA FIRM - 27.11.2018r

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp Gry

Brutto

Wynik

Wynik końcowy

Nowy HCP

1

A&A

Majer

Piotr

11

44

55

109

5

Majsterek

Arkadiusz

2

52

54

2

Majsterek

Anna

9

39

48

9

2

Common

Kusideł

Jarek

10

43

53

104

6

Łuc

Wojciech

8

43

51

6

Marczyński

Jerzy

3

46

49

4

Marczyńska

Anna

13

24

37

14

3

CRE

Cechowski

Przemysław

3

48

51

95

3

Słoczyński

Artur

10

34

44

11

Cechowski

Sławomir

3

40

43

4

Bąkała

Michał

11

30

41

12

4

Furmana

Wójcicki

Piotr

8

32

40

91

9

Dybowski

Michał

12

39

51

9

5

Jokery

Gridziński

Tadeusz

6

49

55

55

3

6

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

13

32

45

45

14

7

DT

Bielawski

Jerzy

0

40

40

40

1

 

 

LIGA FIRM - 20.11.2018r

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp Gry

Brutto

Wynik

Wynik końcowy

Nowy HCP

1

DT

Bielawski

Jerzy

3

60

63

108

0

Boguszewicz

Daniel

13

32

45

14

Tomaszewska

Dorota

20

21

41

21

2

CRE

Cechowski

Przemysław

4

48

52

100

3

Cechowski

Sławomir

8

40

48

8

Słoczyński

Artur

10

33

43

11

3

Common

Łuc

Wojciech

10

40

50

96

8

Kusideł

Jarosław

9

37

46

10

Matyja

Paweł

11

34

45

12

Marczyński

Jerzy

3

37

40

4

Marczyńska

Anna

12

27

39

13

4

Furmana

Majsterek

Amanda

4

48

52

93

3

Dybowski

Michał

11

30

41

12

Wójcicki

Piotr

7

22

29

8

5

Jokery

Jaszczura

Piotr

25

21

46

90

26

Grodziński

Tadeusz

4

40

44

5

Łazowski

Krzysztof

7

32

39

8

6

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

14

30

44

44

15

7

Wolny 

Trelińsi

Tomasz

7

30

37

37

8

 


LIGA FIRM - 13.11.2018r

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp Gry

Brutto

Wynik

Wynik końcowy

Nowy HCP

1

DT

Boguszewicz

Daniel

27

31

58

111

17

Bielawski

Jerzy

3

50

53

3

Jabłoński

Dominik

18

30

48

18

Tomaszewska

Dorota

19

19

38

20

2

Common

Marczyńska

Anna

22

36

58

109

12

Matyja

Paweł

14

37

51

11

Marczyński

Jerzy

3

40

43

4

Łuc

Wojciech

9

33

42

10

3

CRE

Cechowski

Przemysław

3

51

54

99

3

Słoczyński

Artur

8

37

45

9

4

A&A

Majsterek

Arkadiusz

3

49

52

98

3

Majer

Piotr

13

33

46

14

Bednarski

Kazimierz

8

27

35

9

Majsterek

Anna

7

27

34

8

5

Jokery

Łazowski

Krzysztof

6

35

41

91

7

Jaszczura

Piotr

27

23

50

25

6

Furmana

Furmanik

Marek

27

15

42

80

27

Majsterek

Amanda

2

36

38

3

7

Veolia

Wardęszkiewicz

Dominik

27

35

62

62

13