zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

VI Mistrzostwa Match Play A&A GC

V Turniej Prima Aprilis| VI Turniej Pierwszego Kwiatka| VI Mistrzostwa Krótkiej Gry A&A GC| VI Turniej Pierwszomajowy| VI Turniej z Caddiem| VII A&A Texas Scramble| I Turniej Mulligana| VI Turniej Nocy Świętojańskiej| Turniej Golfowo-Rodzinny| I Turniej Szalone Tee| VI Turniej Par (four-ball)| VI Turniej Sznurka| II Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Pabianic i Prezesa A&A| VI Mistrzostwa Match Play A&A GC| X Turniej Kapitański| VI Turniej Niepodległości| VI Turniej Andrzejkowy| Wigilia klubowa| VII Turniej GOLF & BOWLING|

Regulamin VI Mistrzostw Match Play A&A GC 2017

Mistrzostwa Match Play jest to turniej indywidualny. Rozegrane zostaną 3 rundy 3x9 dołków. Po pierwszej rundzie zawodnicy zostaną podzieleni na 4 osobowe zespoły według miejsc, jakie uzyskają na podstawie wyniku brutto. Runda II i III grana w systemie Match Play wyłoni zwycięzców w poszczególnych grupach oraz ostateczną pozycję danego zawodnika w klasyfikacji generalnej.

 

1.     Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 27 dołkach par 30 (3X9 dołków).

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

 

3.       Format turnieju:

Runda I Stroke play brutto.
Runda II i III Match Play brutto.

 

4.       Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

 

5.       Nagrody przyznawane będą za I, II, III miejsce.

6.       W przypadku remisu po pierwszej rundzie o zajęciu lepszego miejsca zadecyduje lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek, wyższy współczynnik HCP gracza.

 

7.       W przypadku remisu w systemie Match Play w rundach II i III obowiązuje dogrywka na kolejnych dołkach aż do rozstrzygnięcia rezultatu.

8.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.plw aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

9.       Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

10.   Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch turniejach.

11.    Na greenie można używać wyłącznie puttera. 

12.    W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

13.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.
 

Reguły Turnieju

1. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.
 
2. W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.
 
3. Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).
 
4. W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.
 
5. Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.
 
6. Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.
 
7. Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.
 
8. Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.
 
9. Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.
 
10. Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.