zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Turniej na pożegnanie LATA

IV Turniej Prima Aprilis| V Turniej Pierwszego Kwiatka 2016| V Mistrzostwa Krótkiej Gry A&A GC| V Turniej Pierwszomajowy| V Turniej z Caddiem| VI Turniej II Kijów| I Turniej Kobiet| V Turniej Nocy Świętojańskiej!| VI Tturniej A&A Texas Scramble| V Turniej Par (four-ball)| Turniej na pożegnanie LATA| V Mistrzostwa Match Play A&A Golf Club| V Turniej Sznurka| I Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Pabianic i Prezesa A&A| IX Turniej Kapitański| V Turniej Niepodległości| V Turniej Andrzejkowy|

Regulamin Turnieju na pożegnanie LATA

 

Turniej ten odbywać się będzie w formule texas scramble, a więc jest to turniej drużynowy. Każdy zawodnik z drużyny uderza swoją piłkę, po czym drużyna decyduje czyja piłka leży najlepiej i z tego miejsca grane są następne uderzenia. Ponownie każdy gracz uderza swoją piłkę z miejsca wybranego przez drużynę. Uderzenia na tee zagrywane są na zmianę. Kolejność pozostałych uderzeń jest dowolna. Zawodnicy do turnieju dobierają się w pary dowolnie.

Drużyny muszą być zgłoszone najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem turnieju.  

1.     Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach par 30 (2x9 dołków).

2.
     Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A. 

3.     Format turnieju:  Texas Scramble parami - 3/4 netto połowy wspólnego HCP klubowego bez podziału na grupy hcp.

Stroke Play Brutto z ograniczeniem ilości uderzeń max. do 10 na każdym dołku dla początkujących. W przypadku, kiedy drużyna wykonała 10 uderzenie, lecz nie zakończyła jeszcze rozgrywania danego dołka zobowiązana jest do podniesienia piłki i zapisania wyniku 10 uderzeń na danym dołku. Każda drużyna jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do stosowania się do reguły dotyczącej ilości uderzeń.

4.      Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

5.     
 Nagrodzone zostaną trzy najlepsze pary.

6.     
 W przypadku remisu o pierwszym miejscu decyduje dogrywka na wyznaczonych dołkach.

7.     
 Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

8.     
 Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

9.     
 Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Weekendowych.

10.  
 Na greenie można używać wyłącznie puttera. 

11.  
 W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

12.  
 Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin oraz Longest Drive.Reguły Turnieju

1.      Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.
      W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.
      Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.
      W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.
      Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.
      Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.
       Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.
      Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.
    Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi po rozegranym Turnieju na Polu "Arkadia".