zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

VI Turniej II Kijów

IV Turniej Prima Aprilis| V Turniej Pierwszego Kwiatka 2016| V Mistrzostwa Krótkiej Gry A&A GC| V Turniej Pierwszomajowy| V Turniej z Caddiem| VI Turniej II Kijów| I Turniej Kobiet| V Turniej Nocy Świętojańskiej!| VI Tturniej A&A Texas Scramble| V Turniej Par (four-ball)| Turniej na pożegnanie LATA| V Mistrzostwa Match Play A&A Golf Club| V Turniej Sznurka| I Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Pabianic i Prezesa A&A| IX Turniej Kapitański| V Turniej Niepodległości| V Turniej Andrzejkowy|

WYNIKI VI TURNIEJU DWÓCH KIJÓW - KATEGORIA II 15.05.16

 

STABLEFORD OPEN

 

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

Ranking

1

Zygler

Marcin

26,9

27

90

34

160

2

Tamborek

Jakub

5,3

5

68

33

140

3

Rawicki

Eryk

17,9

18

86

32

130

4

Złotek 

Marek

15

15

81

30

120

5

Tokar

Rafał

19,2

19

88

28

115

6

Bącela

Andrzej

19,9

20

96

25

110

7

Truszkiewicz

Zbigniew

21,7

22

99

24

105

8

Niewiadomski

Maciej

52

52

134

22

100

9

Antoszczyk

Wojciech

51

51

141

16

95

 

WYNIKI W GRUPACH HCP

Grupa HCP 0-18

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Tamborek

Jakub

5,3

5

68

33

2

Rawicki

Eryk

17,9

18

86

32

3

Złotek

Marek

15

15

81

30

 

Grupa HCP 18,1-36

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Zygler

Marcin

26,9

27

90

34

2

Tokar

Rafał

19,2

19

88

28

3

Bącela

Andrzej

19,9

20

96

25

4

Truszkiewicz

Zbigniew

21,7

22

99

24

 

Grupa HCP 36,1-54

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Niewiadomski

Maciej

52

52

134

22

2

Antoszczyk

Wojciech

51

51

141

16

 

ZWYCIĘZCA KONKURSU NEAREST TO THE PIN

Dołek

Nazwisko

Imię

HCP

Wynik

5

Zygler

Marcin

26,9

49 cm

 

Regulamin VI Turnieju Dwóch Kijów

Turniej Dwóch Kijów jest to turniej indywidualny, w którym podczas rozgrywek dozwolone jest posiadanie tylko dwóch kijów w torbie (putter+kij do wyboru) pod groźbą dyskwalifikacji. W trakcie trwania całej rundy kijów nie można wymieniać na inne.

1. Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach par 3 (2X9 dołków). 

 

2. Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.
 
3. Format turnieju: Stableford netto - HCP klubowego z podziałem na grupy handicapowe:   
  • hcp 0-18             

  • hcp 18,1-36        

  • hcp 36,1-54

4. Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.
 
5. Nagrodzeni zostaną najlepsi gracze w poszczególnych grupach handicapowych.
 
6. W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik klubowego HCP.
 
7. Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.
 
8. Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 11:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.
 
9. Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podani ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Weekendowych.
 
10. Na greenie można używać wyłącznie puttera. 
 
11. W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.
 
12. Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.
 
 
                 

Reguły Turnieju

1. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.
 
2. W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.
 
3. Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).
 
4. W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.
 
5. Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.
 
6. Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.
 
7. Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.
 
8. Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.
 
9. Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.                 

10. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu rozegranego Turnieju na Polu "Arkadia".