zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

V Mistrzostwa Krótkiej Gry A&A GC

IV Turniej Prima Aprilis| V Turniej Pierwszego Kwiatka 2016| V Mistrzostwa Krótkiej Gry A&A GC| V Turniej Pierwszomajowy| V Turniej z Caddiem| VI Turniej II Kijów| I Turniej Kobiet| V Turniej Nocy Świętojańskiej!| VI Tturniej A&A Texas Scramble| V Turniej Par (four-ball)| Turniej na pożegnanie LATA| V Mistrzostwa Match Play A&A Golf Club| V Turniej Sznurka| I Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Pabianic i Prezesa A&A| IX Turniej Kapitański| V Turniej Niepodległości| V Turniej Andrzejkowy|

WYNIKI V MISTRZOSTW KRÓTKIEJ GRY - KATEGORIA S

STROKEPLAY BRUTTO

 

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Netto

Wynik Stableford 

Ranking

1

Jędrzejewski

Adrian

3,7

4

72

68

28

250

2

Tamborek

Jakub

5,1

5

76

71

25

220

3

Sadłowski

Andrzej

11,1

11

80

69

29

200

3

Osiński

Rafał

7,5

8

80

72

26

200

5

Jędrzejewski

Dariusz

8,5

9

83

74

23

180

6

Cechowski

Przemysław

7,6

8

86

78

23

170

7

Styczyński

Maciej

7,5

8

87

79

22

160

8

Tokar

Rafał

18,2

18

88

70

32

150

9

Treliński

Tomasz

16,6

17

89

72

30

140

10

Cechowski

Sławomir

21,1

21

93

72

25

130

11

Wójtewicz

Patrycja

33,6

34

95

61

39

125

12

Bącela

Andrzej

19,5

20

96

76

24

120

13

Zygler

Marcin

27,6

28

97

69

28

115

14

Marczak

Dawid

28,6

29

106

77

24

110

15

Dybowski

Michał

25,5

26

109

83

24

105

16

El-Mallul

Ahmed

46

46

115

69

30

100

 

STROKEPLAY NETTO

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Netto

Wynik Stableford 

1

Wójtewicz

Patrycja

33,6

34

95

61

39

2

Jędrzejewski

Adrian

3,7

4

72

68

28

3

Sadłowski

Andrzej

11,1

11

80

69

29

4

Zygler

Marcin

27,6

28

97

69

28

5

El-Mallul

Ahmed

46

46

115

69

30

6

Tokar

Rafał

18,2

18

88

70

32

7

Tamborek

Jakub

5,1

5

76

71

25

8

Osiński

Rafał

7,5

8

80

72

26

9

Treliński

Tomasz

16,6

17

89

72

30

10

Cechowski

Sławomir

21,1

21

93

72

25

11

Jędrzejewski

Dariusz

8,5

9

83

74

23

12

Bącela

Andrzej

19,5

20

96

76

24

13

Marczak

Dawid

28,6

29

106

77

24

14

Cechowski

Przemysław

7,6

8

86

78

23

15

Styczyński

Maciej

7,5

8

87

79

22

16

Dybowski

Michał

25,5

26

109

83

24

 

ZWYCIĘZCY KONKURSU NEAREST TO THE PIN

Dołek

Nazwisko

Imię

HCP

Wynik

5

Jędrzejewski

Adrian

3,7

101 cm

9

Jędrzejewski

Adrian

3,7

163 cm

 

Regulamin V Mistrzostw Krótkiej Gry A&A Golf Club

1.     Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach.

2.     Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

3.     Format turnieju: Stroke Play Brutto oraz Stroke Play Netto z HCP klubowego [ hcp < 54]
Stroke Play Brutto z ograniczeniem ilości uderzeń max. do 10 na każdym dołku dla początkujących. W przypadku, kiedy zawodnik wykonał 10 uderzenie, lecz nie zakończył jeszcze rozgrywania danego dołka zobowiązany jest do podniesienia piłki i zapisania wyniku 10 uderzeń na danym dołku. Każdy zawodnik jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do stosowania się do reguły dotyczącej ilości uderzeń. [hcp = 54]

4.     Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

5.     Nagrodzeni zostaną 3 najlepsi gracze w kategorii brutto oraz netto.

6.     W przypadku remisu o pierwszym miejscu w kategorii brutto zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach 1 i 5. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki na tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek. W przypadku remisu o drugim i trzecim miejscu brutto decyduje wyższy HCP danego gracza. Pozostałe miejsca brutto przyznawane są ex aequo. W przypadku remisu netto zadecyduje niższy HCP danego gracza.

7.     Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

8.     Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 11:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

9.     Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch turniejach.

10.  Na greenie można używać wyłącznie puttera.

11.  W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych.

12.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.   Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.   W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.   Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.   W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.   Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.   Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.    Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.   Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.   Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi po rozegranym Turnieju na Polu "Arkadia".