zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

IV Turniej Prima Aprilis

IV Turniej Prima Aprilis| V Turniej Pierwszego Kwiatka 2016| V Mistrzostwa Krótkiej Gry A&A GC| V Turniej Pierwszomajowy| V Turniej z Caddiem| VI Turniej II Kijów| I Turniej Kobiet| V Turniej Nocy Świętojańskiej!| VI Tturniej A&A Texas Scramble| V Turniej Par (four-ball)| Turniej na pożegnanie LATA| V Mistrzostwa Match Play A&A Golf Club| V Turniej Sznurka| I Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Pabianic i Prezesa A&A| IX Turniej Kapitański| V Turniej Niepodległości| V Turniej Andrzejkowy|

WYNIKI IV TURNIEJU PRIMA APRILIS - KATEGORIA IV

STABLEFORD OPEN

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Zygler

Marcin

44,4

44

89

51

2

Cechowski

Sławomir

22,2

22

83

39

3

Grałka

Dariusz

30,1

30

91

39

4

Bącela

Andrzej

22,5

23

94

37

5

Dziedzieński

Mariusz

54

54

117

37

6

Wieczorek

Rafał

11,6

12

73

35

7

Styczyński

Maciej

7,5

8

70

34

8

Tokar

Rafał

17,6

18

84

34

9

El-Mallul

Ahmed

45,4

45

114

33

10

Truszkiewicz

Zbigniew

24,4

24

92

32

11

Treliński

Tomasz

16,2

16

81

31

12

Gozdek

Ryszard

6,5

7

74

29

13

Nijakowski

Henryk

54

54

128

28

14

Marczak

Dawid

28,7

29

102

27

15

McInerney

John

22,3

22

93

26

16

Nahlik-Pokszan

Beata

22,8

23

95

25

17

Osiński

Rafał

7,3

7

84

24

18

Kusideł

Jarosław

22,3

22

101

24

 

WYNIKI W GRUPACH HCP

Grupa HCP 0-18

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Wieczorek

Rafał

11,6

12

73

35

2

Styczyński

Maciej

7,5

8

70

34

3

Tokar

Rafał

17,6

18

84

34

4

Treliński

Tomasz

16,2

16

81

31

5

Gozdek

Ryszard

6,5

7

74

29

6

Osiński

Rafał

7,3

7

84

24

 

Grupa HCP 18,1-36

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Cechowski

Sławomir

22,2

22

83

39

2

Grałka

Dariusz

30,1

30

91

39

3

Bącela

Andrzej

22,5

23

94

37

4

Truszkiewicz

Zbigniew

24,4

24

92

32

5

Marczak

Dawid

28,7

29

102

27

6

McInerney

John

22,3

22

93

26

7

Nahlik-Pokszan

Beata

22,8

23

95

25

8

Kusideł

Jarosław

22,3

22

101

24

 

Grupa HCP 36,1-54

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Zygler

Marcin

44,4

44

89

51

2

Dziedzieński

Mariusz

54

54

117

37

3

El-Mallul

Ahmed

45,4

45

114

33

4

Nijakowski

Henryk

54

54

128

28

 


ZWYCIĘZCY KONKURSU NEAREST TO THE PIN

Dołek

Nazwisko

Imię

HCP

Wynik

7

Truszkiewicz

Zbigniew

24,4

73 cm

 
 

Informacje ogólne

Data                       Niedziela  03.04.2016

Miejsce

Pole A&A Arkadia Pabianice ul.Grota Roweckiego 8A.

Start

Startujemy w formule shotgun (w grupach ze wszystkich dołków w jednym czasie) o godzinie 11:00.

Format

Stableford netto - HCP klubowego z podziałem na grupy handicapowe:

          ·         hcp 0-18              
         
·        
hcp 18,1-36         
         
·         hcp 36,1-54

Gracze z HCP 54 grają z ograniczeniem ilości uderzeń max. do 10 na każdym dołku.

 

Uczestnictwo

Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju. Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń. 

Cennik:

 30zł - Członkowie A&A z opcją pola
 20zł - Członkowie A&A z opcją pola - juniorzy/studenci
100zł - Pozostali 

* Organizator nie zwraca opłat za rezygnację z udziału w Turnieju

 

Regulamin IV Turnieju Prima Aprilis

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A Arkadia w Pabianicach na 18 dołkach (2X9 dołków) oraz na 9 dołkach dla grupy początkującej. 

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

3.       Format turnieju: Stableford netto - HCP klubowego z podziałem na grupy handicapowe:

     ·         hcp 0-18              
     ·         hcp 18,1-36         
     ·         hcp 36,1-54

Początkujący uderzają max. do 10 na każdym dołku. W przypadku, kiedy zawodnik wykonał 10 uderzenie, lecz nie zakończył jeszcze rozgrywania danego dołka zobowiązany jest do podniesienia piłki i zapisania wyniku 10 uderzeń na danym dołku. Każdy zawodnik jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do stosowania się do reguły dotyczącej ilości uderzeń.

 

4.       Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

5.       Nagrodzeni zostaną najlepsi gracze w poszczególnych grupach handicapowych. 

6.       W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik HCP klubowego.

7.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

8.       Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 11:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

9.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Weekendowych.

10.    Na greenie można używać wyłącznie puttera.

11.    W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

12.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

Reguły Turnieju

1.     Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.     W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na putting greenie ćwiczebnym oraz drivingu najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.     Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.     W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.     Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.     Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.      Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.     Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.     Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10. Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.