zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

IV Turniej Golf & Darts

Mistrzostwa Firm na Symulatorze| II Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej na Symulatorze| JUBILEUSZOWY V Turniej Golf & Table Tenis| V Turniej Golf & Bowling| IV Turniej Golf & Bilard!| I Puchar A&A| IV Turniej Golf & Darts| II Puchar A&A 2016| Ranking pucharowy 2016|

                               Regulamin IV Turnieju Golf & Darts

1.
     Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

2.     Udział w turnieju otrzymują osoby, które wypełnią formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.aagolfclub.pl w Aktualnościach oraz dokonają wpłaty w dniu turnieju na pół godziny przed rozpoczęciem.

3.     Ilość osób mogących wziąć udział w turnieju jest ograniczona. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności wypełnionych formularzy.

4.     Nagrodzeni zostaną 3 najlepsi gracze w klasyfikacji generalnej z dwóch etapów turnieju.

 5.     Turniej rozegrany zostanie w dwóch etapach.

6.     Pierwszy etap turnieju to rozgrywki golfowe na Hali Golfowej w Łodzi przy ul.Wersalskiej 47/75 na zasadach ŁLG. Rozpoczęcie pierwszego etapu o godzinie 15:00.

7.     Drugi etap to rozgrywki darts, które odbędą się w klubie bilardowym „Frame” w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9. Rozpoczęcie o godzinie 18:30.

8.     Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

9.     Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

10. Komitet Organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy.

11. W skład komitetu organizacyjnego wchodzi Członek Komisji Sportowej Zbigniew Truszkiewicz oraz Piotr Stachowski.

                                                                 PunktacjaOgólna:

·         Za zajęte miejsce zarówno w pierwszym jak i w drugim etapie turnieju przyznawane będą punkty.

·         Suma punktów obu konkurencji daje wynik końcowy.

·         W przypadku remisu po obu konkurencjach o zajęciu 3 pierwszych miejsc zadecyduje dogrywka wg zasad ustalonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju. W przypadku remisu pozostałe miejsca przyznawane są ex aequo.

                                                                            Golf:

·         Gracz otrzyma ilość punktów równą ilości osób startujących w turnieju pomniejszoną o miejsce, które zajął w klasyfikacji końcowej etapu golfowego.

·         W przypadku remisu wygrywa osoba, która zajmuje niższą pozycję w rankingu Łódzkiej Ligi Golfa.

                                                                                                                                                         Darts:


Gracz otrzyma ilość punktów równą ilości osób startujących w turnieju pomniejszoną o miejsce, które zajął w klasyfikacji końcowej etapu darts.