zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

IV Turniej Rodzinny

III Turniej Prima Aprilis| IV Turniej Pierwszego Kwiatka| IV Mistrzostwa Krótkiej Gry A&A GC| IV Turniej Pierwszomajowy| IV Turniej z Caddiem| V A&A Texas Scramble | IV Turniej Nocy Świętojańskiej| Turniej o Puchar Prezesa i Kapitana A&A GC| IV Turniej Sznurka | V Turniej Dwóch Kijów| IV Turniej Par | IV Turniej Rodzinny| IV Motoryzacyjny Turniej Golfowy| IV Mistrzostwa Match Play A&A GC | IV Turniej Golf & Boule| IV Turniej Niepodległości | IV Turniej A&A Drink & Play| IV Turniej Andrzejkowy|

 

Gracz 1

Gracz 2

HCP

WYNIKI 

RANKING

gr.1

gr.2

 3/4

Gry

BRUTTO

NETTO

1

Zbigniew Truszkiewicz 

 Witold Jasinak 

25,2

14,0

14,7

15

65

50

130

2

Przemysław Cechowski

 Sławomir Cechowski

7,4

21,8

11,0

11

62

51

115

3

Paweł Chorąży

 Eryk Rawicki

15,6

17,5

12,4

12

69

57

105

4

Michał Dybowski

 Aleksander Wierciński

26,8

54,0

30,3

30

87

57

100

 

Regulamin IV Turnieju Rodzinnego (texas)

Texas scramble jest to turniej drużynowy. Każdy zawodnik z drużyny uderza swoja piłkę, po.czym drużyna decyduje, czyja piłka leży najlepiej i z tego miejsca grane są następne uderzenia. Ponownie każdy gracz uderza swoją piłkę z miejsca wybranego przez drużynę. Uderzenia na tee zagrywane są na zmianę. Kolejność pozostałych uderzeń jest dowolna. Drużyny muszą składać się z dwóch osób. Pary tworzą wyłącznie członkowie jednej rodziny. Drużyny muszą być zgłoszone najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem turnieju.

 1. Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach par 3 (2X9 dołków).

 2. Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

 3. Format turnieju:
  Stroke Play Netto - Texas Scramble (parami) -
  3/4 połowy wspólnego HCP klubowego.

 4. Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

 5. Nagrodzone zostaną najlepsze pary w kategorii Stroke Play Netto.

 6. W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik HCP klubowego graczy w drużynie.

 7. Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

 8. Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 11:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.\

 9. Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podani ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch turniejach.

 10. Na greenie można używać wyłącznie puttera. 

 11. W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych.

 12. Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.
   

 

Reguły Turnieju

 1. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

 2. W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

 3. Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

 4. W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

 5. Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

 6. Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

 7.  Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

 8. Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

 9. Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

 10. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi na następnym najbliższym Turnieju na Polu "Arkadia"