zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

IV Turniej Par

III Turniej Prima Aprilis| IV Turniej Pierwszego Kwiatka| IV Mistrzostwa Krótkiej Gry A&A GC| IV Turniej Pierwszomajowy| IV Turniej z Caddiem| V A&A Texas Scramble | IV Turniej Nocy Świętojańskiej| Turniej o Puchar Prezesa i Kapitana A&A GC| IV Turniej Sznurka | V Turniej Dwóch Kijów| IV Turniej Par | IV Turniej Rodzinny| IV Motoryzacyjny Turniej Golfowy| IV Mistrzostwa Match Play A&A GC | IV Turniej Golf & Boule| IV Turniej Niepodległości | IV Turniej A&A Drink & Play| IV Turniej Andrzejkowy|

WYNIKI IV TURNIEJU PAR (four-ball) - KATEGORIA I

STROKEPLAY NETTO 3/4 POŁOWY WSPÓLNEGO HCP KLUBOWEGO

 

 

Gracz 1

Gracz 2

HCP

WYNIKI 

RANKING

gr.1

gr.2

 3/4

Gry

BRUTTO

NETTO

1

Tadeusz Grodzinski

 Patryk Zapora

3,5

29,0

12,2

12

61

49

200

2

Grzegorz Staniaszek

 Damian Staniaszek

14,9

12,3

10,2

10

60

50

180

3

Przemysław Cechowski

 Sławomir Cechowski

7,4

21,8

11,0

11

62

51

160

4

Marek Zapisek

 Ryszard Gozdek

26,0

7,3

12,5

12

63

51

150

5

Rafał Tokar

 Jarosław Kusideł

23,1

25,1

18,1

18

71

53

145

6

Beata Osadowska

Tomasz Osadowski

33,0

36,0

25,9

26

81

55

140

7

Paweł Chorąży

 Joanna Sapała

15,4

54,0

26,0

26

86

60

130

8

Marek Chwiejczak

 Grzegorz Kubiak

25,1

30,2

20,7

21

83

62

120

 

WYNIKI W GRUPACH HCP

Grupa HCP 0-18

 

Gracz 1

Gracz 2

HCP

WYNIKI 

gr.1

gr.2

 3/4

Gry

BRUTTO

NETTO

1

Tadeusz Grodzinski

 Patryk Zapora

3,5

29,0

12,2

12

61

49

2

Grzegorz Staniaszek

 Damian Staniaszek

14,9

12,3

10,2

10

60

50

3

Przemysław Cechowski

 Sławomir Cechowski

7,4

21,8

11,0

11

62

51

4

Marek Zapisek

 Ryszard Gozdek

26,0

7,3

12,5

12

63

51

5

Paweł Chorąży

 Joanna Sapała

15,4

54,0

26,0

26

86

60

 

Grupa HCP 18-36

 

Gracz 1

Gracz 2

HCP

WYNIKI 

gr.1

gr.2


 3/4


Gry

BRUTTO

NETTO

1

Rafał Tokar

 Jarosław Kusideł

23,1

25,1

18,1

18

71

53

2

Beata Osadowska

Tomasz Osadowski

33,0

36,0

25,9

26

81

55

3

Marek Chwiejczak

 Grzegorz Kubiak

25,1

30,2

20,7

21

83

62

 
ZWYCIĘZCY KONKURSU NEAREST TO THE PIN

#

Nazwisko

Imię

HCP

Wynik

9

Sapała

Joanna

54

Hole in One!

 

Regulamin IV Turnieju Par ( four-ball)

Jest to turniej drużynowy, w którym dwóch graczy gra jako partnerzy i każdy z nich gra swoją piłką. Lepszy wynik jednego z partnerów staje się ich wynikiem na danym dołku. Nie stosuje się kary, jeżeli jeden z partnerów nie dokończy gry na dołku (zgodnie z Reg. 31). Zawodnicy do turnieju dobierają się w pary dowolnie jednak w zakresie swoich grup hcp. Drużyny muszą być zgłoszone najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem turnieju.

 

 1. Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach par 3 (2X9 dołków).

 2. Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

 3. Format turnieju:
  Stroke Play Netto - Four-Ball (parami) - 3/4 połowy wspólnego HCP klubowego z podziałem na grupy handicapowe:

 • hcp 0-18           

 • hcp 18,1-36     

 • hcp 36,1-54

Stroke Play Brutto - Four-Ball (parami) - z ograniczeniem ilości uderzeń max. do 10 na każdym dołku dla początkujących. W przypadku, kiedy zawodnik wykonał 10 uderzenie, lecz nie zakończył jeszcze rozgrywania danego dołka zobowiązany jest do podniesienia piłki i zapisania wyniku 10 uderzeń na danym dołku. Każdy zawodnik jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do stosowania się do reguły dotyczącej ilości uderzeń.

 • hcp = 54

4. Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.
 
5. Nagrodzeni zostaną najlepsi gracze w poszczególnych grupach handicapowych drużynowo. 

6. W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik HCP klubowego graczy w drużynie.
 
7. Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

8. Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 11:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

9. Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podani ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Weekendowych.

10. Na greenie można używać wyłącznie puttera. 

11. W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

12. Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.
 

Reguły Turnieju

 1. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

 2. W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na putting greenie ćwiczebnym i na strzelnicy golfowej najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

 3. Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

 4. W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

 5. Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

 6. Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

 7.  Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

 8. Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

 9. Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

 10. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi na następnym najbliższym Turnieju na Polu "Arkadia"