zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

I Puchar A&A 2015

Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej 2015| Wyniki Cyklu Pucharowego A&A 2015 | V Puchar A&A 2015 - Finał| VIII Mistrzostwa Klubu A&A Golf Club | IV Puchar A&A 2015| III Puchar A&A 2015| II Puchar A&A 2015| I Puchar A&A 2015| III Turniej Golf & Darts| III Turniej Golf & Bilard| A&A World Challenge 2014| IV Turniej Golf & Bowling| IV Turniej Golf & Table Tenis| I Mistrzostwa Łodzi na Symulatorze| A&A World Challenge 2015| Nowy artykuł|

 

I PUCHAR A&A 2015  

WYNIKI

 STROKE PLAY BRUTTO - OPEN (kat. dodtkowa)

Pos.

Nazwisko

Imię

Typ

Runda 1

Total

1

Lewandowski

Andrzej

HCP

82

82

2

Grodziński

Tadeusz

HCP

84

84

3

Osiński

Rafał

HCP

87

87

4

Wójcik

Mirosław

HCP

90

90

T5

Szewczyk

Jarosław

HCP

92

92

T5

Purgal

Paweł

HCP

92

92

7

Tamborek

Jakub

HCP

94

94

8

Bielawski

Jerzy

HCP

95

95

9

Wawrzyniak

Maciej

HCP

98

98

10

Bącela

Andrzej

HCP

101

101

11

Sadłowski

Andrzej

HCP

101

101

12

Staniaszek

Damian

HCP

101

101

13

Treliński

Jakub

HCP

102

102

14

Rogalski

Piotr

HCP

103

103

15

Kamiński

Andrzej

HCP

105

105

16

Treliński

Tomasz

HCP

106

106

17

Usielski

Piotr

HCP

110

110

18

Truszkiewicz

Zbigniew

HCP

122

122

19

Tokar

Rafał

ZK

123

123

20

Chwiejczak

Marek

HCP

130

130

21

Nahlik-Pokszan

Beata

ZK

131

131

22

Staniaszek

Grzegorz

HCP

DQ

DQ

23

Pałeszniak

Jacek

HCP

WD

WD

24

Kubiak

Grzegorz

ZK

WD

WD

25

Grałka

Dariusz

ZK

WD

WD

26

Bąkała

Michał

ZK

WD

WD

 

 STB. NETTO 3/4 - HCP 0-18

Pos.

Nazwisko

Imię

Typ

Runda 1

Total

1

Lewandowski

Andrzej

HCP

36

36

2

Grodziński

Tadeusz

HCP

31

31

3

Osiński

Rafał

HCP

30

30

4

Wójcik

Mirosław

HCP

30

30

5

Purgal

Paweł

HCP

29

29

6

Szewczyk

Jarosław

HCP

28

28

7

Bielawski

Jerzy

HCP

26

26

8

Tamborek

Jakub

HCP

24

24

9

Sadłowski

Andrzej

HCP

24

24

10

Rogalski

Piotr

HCP

19

19

11

Staniaszek

Damian

HCP

19

19

12

Usielski

Piotr

HCP

12

12

13

Staniaszek

Grzegorz

HCP

DQ

DQ

 

 STB. NETTO 3/4 - HCP 18,1-36

Pos.

Nazwisko

Imię

Typ

Runda 1

Total

1

Wawrzyniak

Maciej

HCP

29

29

2

Treliński

Jakub

HCP

29

29

3

Pałeszniak

Jacek

HCP

29

29

4

Bącela

Andrzej

HCP

28

28

5

Treliński

Tomasz

HCP

26

26

6

Kamiński

Andrzej

HCP

24

24

7

Truszkiewicz

Zbigniew

HCP

22

22

8

Chwiejczak

Marek

HCP

17

17

 

 STB. NETTO 3/4 - HCP 36,1-54

Pos.

Nazwisko

Imię

Typ

Runda 1

Total

1

Tokar

Rafał

ZK

23

23

2

Grałka

Dariusz

ZK

16

16

3

Nahlik-Pokszan

Beata

ZK

11

11

4

Bąkała

Michał

ZK

8

8

5

Kubiak

Grzegorz

ZK

4

4

 

 STABLEFORD NETTO 3/4 HCP - OPEN

Pos.

Nazwisko

Imię

Typ

Runda 1

Total

1

Lewandowski

Andrzej

HCP

36

36

2

Grodziński

Tadeusz

HCP

31

31

3

Osiński

Rafał

HCP

30

30

4

Wójcik

Mirosław

HCP

30

30

5

Purgal

Paweł

HCP

29

29

6

Wawrzyniak

Maciej

HCP

29

29

7

Treliński

Jakub

HCP

29

29

8

Pałeszniak

Jacek

HCP

29

29

9

Szewczyk

Jarosław

HCP

28

28

10

Bącela

Andrzej

HCP

28

28

11

Bielawski

Jerzy

HCP

26

26

12

Treliński

Tomasz

HCP

26

26

13

Tamborek

Jakub

HCP

24

24

14

Sadłowski

Andrzej

HCP

24

24

15

Kamiński

Andrzej

HCP

24

24

16

Tokar

Rafał

ZK

23

23

17

Truszkiewicz

Zbigniew

HCP

22

22

18

Rogalski

Piotr

HCP

19

19

19

Staniaszek

Damian

HCP

19

19

20

Chwiejczak

Marek

HCP

17

17

21

Grałka

Dariusz

ZK

16

16

22

Usielski

Piotr

HCP

12

12

23

Nahlik-Pokszan

Beata

ZK

11

11

24

Bąkała

Michał

ZK

8

8

25

Kubiak

Grzegorz

ZK

4

4

26

Staniaszek

Grzegorz

HCP

DQ

DQ

 
Lista zmian HCP w turnieju - "I Puchar A&A 2015"
NazwiskoImięPłećRolaHCP w turnieju HCP po rundzie 1
BącelaAndrzejM HCP 23,9 23,9
BąkałaMichałM ZK 54,0 54,0
BielawskiJerzyM HCP 9,5 9,6
ChwiejczakMarekM HCP 31,5 31,7
GrałkaDariuszM ZK 48,0 48,0
GrodzińskiTadeuszM HCP 8,0 8,1
KamińskiAndrzejM HCP 18,7 18,8
KubiakGrzegorzM ZK 38,0 38,0
LewandowskiAndrzejM HCP 10,1 9,7
Nahlik-PokszanBeataK ZK 37,0 37,0
OsińskiRafałM HCP 10,5 10,6
PałeszniakJacekM HCP 28,6 28,6
PurgalPawełM HCP 12,3 12,4
RogalskiPiotrM HCP 10,9 11,0
SadłowskiAndrzejM HCP 16,6 16,7
StaniaszekDamianM HCP 11,1 11,2
StaniaszekGrzegorzM HCP 18,0 ---
SzewczykJarosławM HCP 12,3 12,4
TamborekJakubM HCP 10,6 10,7
TokarRafałM ZK 37,0 37,0
TrelińskiJakubM HCP 20,4 20,4
TrelińskiTomaszM HCP 25,9 25,9
TruszkiewiczZbigniewM HCP 35,7 35,9
UsielskiPiotrM HCP 12,0 12,1
WawrzyniakMaciejM HCP 18,7 18,7
WójcikMirosławM HCP 10,8 10,9
 
 

Regulamin Turniejów Pucharowych A&A

1.     Zawody rozgrywane będą w formacie 3/4 Stableford Netto jako kategoria główna z podziałem na grupy HCP PZG:

                    ·         0-18
                   
·         18,1-36
                   
·         36,1-54

2.      W poszczególnych rundach prowadzona będzie klasyfikacja Stroke Play brutto jako kategoria dodatkowa.

3.     Podczas każdego z turniejów nagrodzeni zostaną najlepsi gracze z poszczególnych grup HCP oraz najlepszy gracz Stroke Play Brutto.

4.     W przypadku remisu w formacie Stableford w poszczególnych rundach cyklu o zajęciu miejsca decyduje niższy współczynnik HCP PZG. W przypadku dalszego nierozstrzygnięci o pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka, pozostałe miejsca będą przyznawane ex aequo. W przypadku remisu w formacie Stroke Play Brutto o pierwszym miejscu decyduje dogrywka, o pozostałych wyższy współczynnik HCP.

5.     Puchar otrzymuje najlepszy zawodnik z trzech rund cyklu. W przypadku remisu, rozstrzygnie dogrywka na wyznaczonych dołkach do nagłej śmierci.

6.     Poszczególne turnieje zaliczane są do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A- kategoria I. Cały cykl turniejów liczony będzie jako turniej kategorii SUPER. Punkty do rankingu przyznawane są tylko w formacie 3/4 Stableford Netto.

7.     W zależności o ilości osób startujących w turnieju istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych konkursów:           

Nearest to the pin              Longest Drive

 

Reguły Turnieju

1.     Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.     Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

3.     W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

4.     Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

5.     Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

6.     Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

7.     Starty z tee; kobiety i juniorzy do lat 12 czerwone, mężczyźni: żółte