zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

III Turniej Andrzejkowy

II Turniej Prima Aprilis| III Turniej Pierwszego Kwiatka| III Mistrzostwa Krótkiej Gry| III Turniej Pierwszomajowy| Golf jest Poezją II| III Turniej z Caddiem| IV A&A Texas Scramble| III Turniej Nocy Świętojańskiej| III Turniej o Puchar Prezesa| III Turniej Sznurka| IV Turniej II Kijów | III Turniej Par (four-ball) | III Turniej Rodzinny (texas)| III Mistrzostwa Match Play A&A| VII Turniej Kapitański| III Turniej Golf & Boule| III Turniej Niepodległości (foursome)| III Turniej A&A Drink & Play| III Turniej Andrzejkowy|

 

WYNIKI III TURNIEJU ANDRZEJKOWEGO - KATEGORIA III

STABLEFORD OPEN

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

Ranking

1

Wójtewicz

Patrycja

49

49

98

48

130

2

Skrzypiński

Tomasz

54

54

114

40

115

3

Biniewicz

Sławomir

54

54

126

30

105

4

Bącela

Andrzej

23,9

24

104

26

100

5

Biniewicz

Adam

54

54

133

26

95

6

Stachowski

Piotr

49

49

127

24

90

7

Chwiejczak

Marek

23,5

24

108

22

86

8

Tokar

Rafał

24,7

25

103

22

82

9

Chwiejczak

Kamila

28,9

29

110

22

78

10

Chorąży

Paweł

18,2

18

100

21

74

11

Marczak

Dawid

47,6

48

132

21

70

12

Majsterek

Arkadiusz

5

5

86

20

66

13

Grodziński

Tadeusz

5,6

6

94

20

62

14

Nahlik-Pokszan

Beata

29,3

29

109

19

58

15

Plewiński

Mieczysław

25,4

25

118

18

54

16

Staniaszek

Damian

12

12

102

17

50

17

Sadłowski

Andrzej

14,6

15

97

17

48

18

Polak

Paweł

35,7

36

121

16

46

19

Kaźmierczak

Oskar

5,9

6

103

15

44

20

Grałka

Dariusz

30,2

30

123

15

42

21

Olas

Agnieszka

54

54

154

15

40

22

Lewandowski

Andrzej

4,8

5

101

14

38

23

Pardus

Włodzimierz

23,1

23

122

12

36

24

Treliński

Tomasz

16

16

119

10

34

25

Tamborek

Jakub

7,6

8

DSQ

5

32

 

WYNIKI W GRUPACH HCP

Grupa HCP 0-18

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Majsterek

Arkadiusz

5

5

86

20

2

Grodziński

Tadeusz

5,6

6

94

20

3

Staniaszek

Damian

12

12

102

17

4

Sadłowski

Andrzej

14,6

15

97

17

5

Kaźmierczak

Oskar

5,9

6

103

15

6

Lewandowski

Andrzej

4,8

5

101

14

7

Treliński

Tomasz

16

16

119

10

8

Tamborek

Jakub

7,6

8

136

5

 

Grupa HCP 18,1-36

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Bącela

Andrzej

23,9

24

104

26

2

Chwiejczak

Marek

23,5

24

108

22

3

Tokar

Rafał

24,7

25

103

22

4

Chwiejczak

Kamila

28,9

29

110

22

5

Chorąży

Paweł

18,2

18

100

21

6

Nahlik-Pokszan

Beata

29,3

29

109

19

7

Plewiński

Mieczysław

25,4

25

118

18

8

Polak

Paweł

35,7

36

121

16

9

Grałka

Dariusz

30,2

30

123

15

10

Pardus

Włodzimierz

23,1

23

122

12

 

Grupa HCP 36,1-54

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Wójtewicz

Patrycja

49

49

98

48

2

Skrzypiński

Tomasz

54

54

114

40

3

Biniewicz

Sławomir

54

54

126

30

4

Biniewicz

Adam

54

54

133

26

5

Stachowski

Piotr

49

49

127

24

6

Marczak

Dawid

47,6

48

132

21

7

Olas

Agnieszka

54

54

154

15

 

ZWYCIĘZCY KONKURSU DODATKOWEGO DLA NAJLEPSZYCH

#

Nazwisko

Imię

HCP

Wynik

1

Majsterek

Arkadiusz

5

4

T2

Bącela

Andrzej

23,9

5

T2

Wójtewicz

Patrycja

49

5

 
 

Regulamin III Turnieju Andrzejkowego

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach par 3 (2X9 dołków). 

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

3.       Format turnieju: Stableford netto - HCP klubowego z podziałem na grupy handicapowe:

          ·         hcp 0-18               
         
·         hcp 18,1-36          
         
·         hcp 36,1-54

4.       Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

5.       Nagrodzeni zostaną najlepsi gracze w poszczególnych grupach handicapowych. 

6.       W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik HCP klubowego.

7.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

8.       Ilość osób mogących wziąć udział w turnieju jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

9.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Weekendowych.

10.    Na greenie można używać wyłącznie puttera.

11.    W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

12.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.     Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.     W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na putting greenie ćwiczebnym oraz drivingu najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.     Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.     W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.     Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.     Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.      Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.     Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.     Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10. Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.