zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Golf jest Poezją II

II Turniej Prima Aprilis| III Turniej Pierwszego Kwiatka| III Mistrzostwa Krótkiej Gry| III Turniej Pierwszomajowy| Golf jest Poezją II| III Turniej z Caddiem| IV A&A Texas Scramble| III Turniej Nocy Świętojańskiej| III Turniej o Puchar Prezesa| III Turniej Sznurka| IV Turniej II Kijów | III Turniej Par (four-ball) | III Turniej Rodzinny (texas)| III Mistrzostwa Match Play A&A| VII Turniej Kapitański| III Turniej Golf & Boule| III Turniej Niepodległości (foursome)| III Turniej A&A Drink & Play| III Turniej Andrzejkowy|

WYNIKI TURNIEJU GOLF JEST POEZJĄ II - NIERANKINGOWY

STABLEFORD OPEN

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

Ranking

1

Grodziński

Tadeusz

5,2

5

71

30

-

2

Chwiejczak

Marek

31,3

31

99

30

-

3

Styczyński

Maciej

9,7

10

79

29

-

4

Plewiński

Mieczysław

26,5

27

98

29

-

5

Chwiejczak

Kamila

40

40

109

29

-

6

Kubiak

Grzegorz

36,8

37

115

27

-

7

Nahlik-Pokszan

Beata

32,3

32

103

26

-

8

Danowski

Przemysław

44,6

45

121

26

-

 

WYNIKI W GRUPACH HCP

Grupa HCP 0-18

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Grodziński

Tadeusz

5,2

5

71

30

2

Styczyński

Maciej

9,7

10

79

29

 

Grupa HCP 18,1-36

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Chwiejczak

Marek

31,3

31

99

30

2

Plewiński

Mieczysław

26,5

27

98

29

3

Nahlik-Pokszan

Beata

32,3

32

103

26

 

Grupa HCP 36,1-54

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Chwiejczak

Kamila

40

40

109

29

2

Danowski

Przemysław

44,6

45

121

26

3

Kubiak

Grzegorz

36,8

37

115

27

 
 

Regulamin Turnieju Golf jest Poezją II

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A Arkadia w Pabianicach na 18 dołkach (2X9 dołków). 

2.       Format turnieju: Stableford netto - HCP klubowego z podziałem na grupy handicapowe:

                    ·         hcp 0-18              
                   
·         hcp 18,1-36
                   
·         hcp 36,1-54

3.       Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

4.       Nagrodzeni zostaną najlepsi gracze w poszczególnych grupach handicapowych.

5.       W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik HCP klubowego.

6.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

7.       Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 11:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

8.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Weekendowych.

9.       Na greenie można używać wyłącznie puttera.

10.    W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

 

Reguły Turnieju

1.     Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.     W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na putting greenie ćwiczebnym oraz drivingu najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.     Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.     W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.     Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.     Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.      Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.     Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.     Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10. Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.