zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

III Turniej Pierwszomajowy

II Turniej Prima Aprilis| III Turniej Pierwszego Kwiatka| III Mistrzostwa Krótkiej Gry| III Turniej Pierwszomajowy| Golf jest Poezją II| III Turniej z Caddiem| IV A&A Texas Scramble| III Turniej Nocy Świętojańskiej| III Turniej o Puchar Prezesa| III Turniej Sznurka| IV Turniej II Kijów | III Turniej Par (four-ball) | III Turniej Rodzinny (texas)| III Mistrzostwa Match Play A&A| VII Turniej Kapitański| III Turniej Golf & Boule| III Turniej Niepodległości (foursome)| III Turniej A&A Drink & Play| III Turniej Andrzejkowy|

 

WYNIKI III TURNIEJU PIERWSZOMAJOWY - KATEGORIA III

STABLEFORD OPEN

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

Ranking

1

Cechowski

Przemysław

12,4

12

69

39

130

2

Chojnacki

Wiesław

32,6

33

92

38

115

3

Osiński

Rafał

11,3

11

74

34

105

4

Rawicki

Eryk

16,5

17

84

32

100

5

Marczak

Adam

39,3

39

104

32

95

6

Sadłowski

Andrzej

14,7

15

80

31

90

T7

Grałka

Dariusz

36

36

104

31

86

T7

Bolanowski

Andrzej

36

36

105

31

86

9

Truszkiewicz

Zbigniew

29,2

29

97

30

78

10

Dybowski

Michał

32,2

32

102

30

74

11

Gozdek

Ryszard

7,8

8

80

29

70

12

Chwiejczak

Marek

31,1

31

101

29

66

13

Olczyk 

Oliwier

40,6

41

112

29

62

14

Nahlik-Pokszan

Beata

32,1

32

105

28

58

15

Kubiak

Grzegorz

36,4

36

111

28

54

16

Grodziński

Tadeusz

5

5

78

26

50

17

Chorąży

Paweł

17,9

18

90

25

48

18

Olczyk 

Waldemar

6,9

7

88

21

46

19

Chwiejczak

Kamila

39,6

40

118

21

44

20

Binkowski

Michał

47,6

48

145

13

42

 

WYNIKI W GRUPACH HCP

Grupa HCP 0-18

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Cechowski

Przemysław

12,4

12

69

39

2

Osiński

Rafał

11,3

11

74

34

3

Rawicki

Eryk

16,5

17

84

32

4

Sadłowski

Andrzej

14,7

15

80

31

5

Gozdek

Ryszard

7,8

8

80

29

6

Grodziński

Tadeusz

5

5

78

26

7

Chorąży

Paweł

17,9

18

90

25

8

Olczyk 

Waldemar

6,9

7

88

21

 

Grupa HCP 18,1-36

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Chojnacki

Wiesław

32,6

33

92

38

T2

Bolanowski

Andrzej

36

36

105

31

T2

Grałka

Dariusz

36

36

104

31

4

Truszkiewicz

Zbigniew

29,2

29

97

30

5

Dybowski

Michał

32,2

32

102

30

6

Chwiejczak

Marek

31,1

31

101

29

7

Nahlik-Pokszan

Beata

32,1

32

105

28

 

Grupa HCP 36,1-54

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Marczak

Adam

39,3

39

104

32

2

Olczyk 

Oliwier

40,6

41

112

29

3

Kubiak

Grzegorz

36,4

36

111

28

4

Chwiejczak

Kamila

39,6

40

118

21

5

Binkowski

Michał

47,6

48

145

13

 
 

Regulamin III Turnieju Pierwszomajowego

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A Arkadia w Pabianicach na 18 dołkach (2X9 dołków) oraz na 9 dołkach dla grupy początkującej. 

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

3.       Format turnieju: Stableford netto - HCP klubowego z podziałem na grupy handicapowe:

                    ·         hcp 0-18              
                   
·         hcp 18,1-36         
                   
·         hcp 36,1-54

Stroke Play Brutto z ograniczeniem ilości uderzeń max. do 10 na każdym dołku dla początkujących. W przypadku, kiedy zawodnik wykonał 10 uderzenie, lecz nie zakończył jeszcze rozgrywania danego dołka zobowiązany jest do podniesienia piłki i zapisania wyniku 10 uderzeń na danym dołku. Każdy zawodnik jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do stosowania się do reguły dotyczącej ilości uderzeń.

                     ·         hcp = 54

4.       Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

5.       Nagrodzeni zostaną najlepsi gracze w poszczególnych grupach handicapowych.

6.       W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik HCP klubowego.

7.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

8.       Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 11:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

9.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Weekendowych.

10.    Na greenie można używać wyłącznie puttera.

11.    W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

12.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.     Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.     W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na putting greenie ćwiczebnym oraz drivingu najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.     Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.     W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.     Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.     Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.      Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.     Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.     Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10. Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.