zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

III Mistrzostwa Krótkiej Gry

II Turniej Prima Aprilis| III Turniej Pierwszego Kwiatka| III Mistrzostwa Krótkiej Gry| III Turniej Pierwszomajowy| Golf jest Poezją II| III Turniej z Caddiem| IV A&A Texas Scramble| III Turniej Nocy Świętojańskiej| III Turniej o Puchar Prezesa| III Turniej Sznurka| IV Turniej II Kijów | III Turniej Par (four-ball) | III Turniej Rodzinny (texas)| III Mistrzostwa Match Play A&A| VII Turniej Kapitański| III Turniej Golf & Boule| III Turniej Niepodległości (foursome)| III Turniej A&A Drink & Play| III Turniej Andrzejkowy|

 

III MISTRZOSTWA KRÓTKIEJ GRY A&A GOLF CLUB - KAT. SUPER

STROKEPLAY BRUTTO

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Netto

Ranking

1

Osiński

Rafał

11,3

11

71

60

250

2

Bielawski

Jerzy

9,5

10

75

65

220

3

Skudlarski

Kamil

10,3

10

77

67

200

4

Walaszek

Tadeusz

18,6

19

78

59

190

T5

Kaźmierczak

Oskar

6,5

7

79

72

180

T5

Cechowski

Przemysław

12,2

12

79

67

180

T7

Lewandowski

Andrzej

9,6

10

80

70

160

T7

Staniaszek

Damian

11,8

12

80

68

160

9

Chorąży

Paweł

17,7

18

81

63

140

T10

Usielski

Piotr

9,2

9

82

73

130

T10

Bubas

Sławomir

15,6

16

82

66

130

T10

Tamborek

Jakub

16,1

16

82

66

130

T13

Grodziński

Tadeusz

4,8

5

83

78

115

T13

Majsterek

Adrian

17,1

17

83

66

115

T15

Gozdek

Ryszard

7,6

8

85

77

105

T15

Lorens

Grzegorz

24,9

25

85

60

105

17

Staniaszek

Grzegorz

15,6

16

86

70

96

18

Cechowski

Sławomir

24,2

24

88

64

92

19

Plewiński

Mieczysław

26,1

26

91

65

88

20

Durlej

Rafał

26,2

26

92

66

84

21

Komorowska

Natalia

33,8

34

96

62

80

22

Treliński

Tomasz

23,5

24

97

73

77

23

Chwiejczak

Marek

30,9

31

98

67

74

24

Grałka

Marcelina

46,4

46

104

58

71

25

Grałka

Dariusz

36

36

108

72

68

26

Binkowski

Michał

48,6

49

110

61

65

27

Nahlik-Pokszan

Beata

31,9

32

112

80

62

28

Dybowski

Michał

32,2

32

RET

RET

-

 

STROKEPLAY NETTO

Pos.

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Netto

1

Grałka

Marcelina

46,4

46

104

58

2

Walaszek

Tadeusz

18,6

19

78

59

3

Osiński

Rafał

11,3

11

71

60

4

Lorens

Grzegorz

24,9

25

85

60

5

Binkowski

Michał

48,6

49

110

61

6

Komorowska

Natalia

33,8

34

96

62

7

Chorąży

Paweł

17,7

18

81

63

8

Cechowski

Sławomir

24,2

24

88

64

9

Bielawski

Jerzy

9,5

10

75

65

10

Plewiński

Mieczysław

26,1

26

91

65

11

Bubas

Sławomir

15,6

16

82

66

12

Tamborek

Jakub

16,1

16

82

66

13

Majsterek

Adrian

17,1

17

83

66

14

Durlej

Rafał

26,2

26

92

66

15

Skudlarski

Kamil

10,3

10

77

67

16

Cechowski

Przemysław

12,2

12

79

67

17

Chwiejczak

Marek

30,9

31

98

67

18

Staniaszek

Damian

11,8

12

80

68

19

Lewandowski

Andrzej

9,6

10

80

70

20

Staniaszek

Grzegorz

15,6

16

86

70

21

Kaźmierczak

Oskar

6,5

7

79

72

22

Grałka

Dariusz

36

36

108

72

23

Usielski

Piotr

9,2

9

82

73

24

Treliński

Tomasz

23,5

24

97

73

25

Gozdek

Ryszard

7,6

8

85

77

26

Grodziński

Tadeusz

4,8

5

83

78

27

Nahlik-Pokszan

Beata

31,9

32

112

80

28

Dybowski

Michał

32,2

32

RET

RET

 

ZWYCIĘZCY KONKURSU NEAREST TO THE PIN

Dołek

Nazwisko

Imię

HCP

Wynik

#1

Durlej

Rafał

26,2

1,27 m

#9

Tamborek

Jakub

16,1

1,78 m

 

Grupa Początkująca HCP = 54

BRUTTO OPEN

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

1

Tokar

Rafał

54

54

43

2

Jankowski

Adam

54

54

53

3

Pilatowicz

Natalia

54

54

62

T4

Szkudlarek

Bartosz

54

54

66

T4

Stachowski

Piotr

54

54

66

 
 

Regulamin III Mistrzostw Krótkiej Gry A&A Golf Club

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach.

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

3.       Format turnieju: Stroke Play Brutto oraz Stroke Play Netto z HCP klubowego

          ·         hcp < 54

Stroke Play Brutto z ograniczeniem ilości uderzeń max. do 10 na każdym dołku dla początkujących.
W przypadku, kiedy zawodnik wykonał 10 uderzenie, lecz nie zakończył jeszcze rozgrywania danego dołka zobowiązany jest do podniesienia piłki i zapisania wyniku 10 uderzeń na danym dołku. Każdy zawodnik jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do stosowania się do reguły dotyczącej ilości uderzeń.

          ·         hcp = 54

4.       Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

5.       Nagrodzeni zostaną 3 najlepsi gracze w kategorii brutto oraz netto.

6.       W przypadku remisu o pierwszym miejscu w kategorii brutto zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach 1 i 5. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki na tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek. W przypadku remisu o drugim i trzecim miejscu brutto decyduje wyższy HCP danego gracza. Pozostałe miejsca brutto przyznawane są ex aequo. W przypadku remisu netto zadecyduje niższy HCP danego gracza.

7.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

8.       Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 11:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

9.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch turniejach.

10.    Na greenie można używać wyłącznie puttera.

11.    W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych.

12.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.     Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.     W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.     Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.     W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.     Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.     Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.      Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.     Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.     Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10.  Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.