zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

II Turniej A&A Drink & Play

II Turniej Pierwszego Kwiatka| II Turniej Pierwszomajowy| II Turniej z Caddiem| III A&A Texas Scramble| X Turniej o Brylat A&A| II Turniej Nocy Świętojańskiej| II Turniej Sznurka| III Turniej II Kijów| II Turniej Par (four-ball)| II Turniej Rodzinny (texas)| II Turniej o Puchar Prezesa A&A| II Mistrzostwa Match Play A&A| II Turniej Golf & Boule| II Mistrzostwa Krótkiej Gry| A&A Beginners Cup 2013| VI Turniej Kapitański| II Turniej Niepodległości (foursome)| II Turniej A&A Drink & Play| II Turniej Andrzejkowy|

 

II TURNIEJ A&A Drink & Play 2013

WYNIKI

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

HCP 

HCP GRY

WYNIKI 

WD

WI

WO

BRUTTO

NETTO

PUNKTY

1

Majterek Arkadiusz

 

 

x

30

75

45

160

2

Majsterek Anna

 

 

x

28

89

61

140

3

Lewandowski Andrzej

x

 

 

15

86

71

130

4

Cechowski Przemysław

 

 

x

23

97

74

120

6

Treliński Tomasz

 

x

 

26

102

76

115

5

Treliński Jakub

 

 

x

20

96

76

110

7

Durlej Rafał

x

 

 

21

100

79

105

8

Chwiejczak Marek

 

 

x

11

91

80

100

10

Marczak Adam

x

 

 

34

122

88

95

9

Bącela Andrzej

 

 

x

0

88

88

90

11

Grałka Dariusz

x

 

 

34

132

98

85

12

Grałka Marcelina

 

 

x

20

142

122

80

13

Komorowska Natalia

 

 

x

16

DSQ

DSQ

DSQ

14

Olejnik Izabela

 

x

 

15

DSQ

DSQ

DSQ

15

Usielski Piotr

 

 

x

13

DSQ

DSQ

DSQ

16

Pilatowicz Natalia

 

x

 

13

DSQ

DSQ

DSQ

17

Chwiejczak Kamila

x

 

 

12

DSQ

DSQ

DSQ

18

Tomaszewska Dorota

 

 

x

9

DSQ

DSQ

DSQ

 
 

Regulamin II Turnieju A&A Drink & Play

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach par 3 (2X9 dołków).

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

3.       Nagrodzeni zostaną 3 najlepsi gracze w klasyfikacji generalnej z dwóch dni turnieju.

4.       W przypadku remisu netto zadecyduje wyższy HCP z pierwszego dnia turnieju. W przypadku, kiedy zawodnicy startowali z tego samego HCP o zwycięstwie zadecyduje dogrywka na wyznaczonych dołkach.

5.       Turniej rozegrany zostanie w dwóch etapach.

6.       Format

Dzień I Drink          – start sobota       godzina 18:00      zakończenie 22:00.

Pierwszego dnia turnieju podczas imprezy
w Restauracji „Włókniarz” ( Pabianice ul.Grota Roweckiego 3 - wejście od ul. Kilińskiego - Hotel Włókniarz) wszyscy rozpoczynają rywalizację z HCP = 0. Zawodnicy zostaną podzieleni na grupy w zależności od rodzaju spożywanego napoju ( trzy do wyboru), otrzymają również karty wyników. Każdemu zawodnikowi zostanie przydzielony marker, który będzie kontrolował przebieg gry danego gracza. Każdy z zawodników ma do wyboru tylko jeden z trzech napojów, którego nie może zmieniać w trakcie trwania pierwszego dnia turnieju. W zależności od ilości spożywanych napojów zawodnicy ustalają HCP na drugi dzień turnieju w proporcjach:

          - wódka         25 ml      = 1 pkt HCP (osoby pełnoletnie)
          - wino            100 ml   = 1 pkt HCP (osoby pełnoletnie)
          - woda           250 ml   = 1 pkt HCP

           ·         Marker zobowiązany jest do zapisywania wyniku w postaci jednego punktu za każdym razem, kiedy gracz spożywa napój w określonej powyżej ilości.
          
·         Każdy gracz jest zobowiązany osobiście do oddania podpisanej karty wyników do 10 min. po zakończeniu pierwszego etapu rozgrywek, ale nie wcześniej niż o godzinie 22:00.
          
·         Nieoddanie podpisanej karty w terminie wyznaczonym przez organizatora powoduje dyskwalifikację danego gracza z klasyfikacji generalnej II dnia turnieju.

Dzień II Play           – start niedziela   godzina 11:00      zakończenie po rozegraniu 18 dołków.

Stroke Play netto wg HCP ustalonego podczas pierwszego dnia turnieju. Startujemy w formule shotgun (w grupach ze wszystkich dołów w jednym czasie) wg HCP od najniższego do najwyższego.

7.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które wypełnią formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.aagolfclub.pl w Aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę do dnia 15.11.2013 R. na konto podane w zakładce CENNIK.  

8.       Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 11:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń oraz wpłat za turniej. W przypadku zgłoszenia więcej niż 36 graczy, pozostałe osoby startują o godzinie 8:00. 

9.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch turniejach.

10.    Na greenie można używać wyłącznie puttera.

11.    W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych.

 

Reguły Turnieju

1.     Dzień I turnieju rozegrany zostanie wg zasad ustalonych przez organizatora turnieju.

2.     Dzień II turnieju będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

3.     W drugim dniu turnieju przed turniejem oraz w trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

4.     Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

5.     W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

6.     Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

7.     Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

8.      Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

9.     Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

10. Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

11. Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.