zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

II Mistrzostwa Krótkiej Gry

II Turniej Pierwszego Kwiatka| II Turniej Pierwszomajowy| II Turniej z Caddiem| III A&A Texas Scramble| X Turniej o Brylat A&A| II Turniej Nocy Świętojańskiej| II Turniej Sznurka| III Turniej II Kijów| II Turniej Par (four-ball)| II Turniej Rodzinny (texas)| II Turniej o Puchar Prezesa A&A| II Mistrzostwa Match Play A&A| II Turniej Golf & Boule| II Mistrzostwa Krótkiej Gry| A&A Beginners Cup 2013| VI Turniej Kapitański| II Turniej Niepodległości (foursome)| II Turniej A&A Drink & Play| II Turniej Andrzejkowy|

 

II MISTRZOSTWA KRÓTKIEJ GRY A&A GOLF CLUB - KAT. SUPER

WYNIKI STROKEPLAY BRUTTO

Pos.

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Netto

Ranking

1

Gozdek

Ryszard

8

8

74

66

250

2

Majsterek

Arkadiusz

6,9

7

75

68

220

3

Cechowski

Sławomir

32

32

79

47

200

4

Usielski

Piotr

8,3

8

79

71

190

5

Osiński

Rafał

10,7

11

82

71

180

6

Majsterek

Anna

21,3

21

83

62

170

7

Grodziński

Tadeusz

4,3

4

87

83

160

8

Bubas

Sławomir

17,5

18

88

70

150

9

Rawicki

Eryk

16,5

17

88

71

150

10

Cechowski

Przemysław

12,4

12

88

76

150

11

Bącela

Andrzej

30,9

31

92

61

125

12

Staniaszek

Damian

12,8

13

92

79

125

13

Treliński

Jakub

27,9

28

97

69

115

14

Treliński

Tomasz

27

27

97

70

115

15

Sadłowski

Andrzej

13,8

14

97

83

115

16

Jaruga

Rafał

21

21

98

77

100

17

Plewiński

Mieczysław

27,4

27

99

72

96

18

Staniaszek

Grzegorz

19,2

19

99

80

96

19

Chorąży

Paweł

16,5

17

102

85

88

20

Grałka

Dariusz

45,5

46

104

58

84

21

Chwiejczak

Marek

35,3

35

108

73

80

22

Majsterek

Artur

21,2

21

108

87

80

23

Nahlik-Pokszan

Beata

38,3

38

124

86

74

24

Polak

Paweł

51,2

51

127

76

71

25

Sławiński

Igor

53

53

141

88

68

26

Binkowski

Michał

48

48

156

108

65

 

WYNIKI STROKEPLAY NETTO

Pos.

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Netto

1

Cechowski

Sławomir

32

32

79

47

2

Grałka

Dariusz

45,5

46

104

58

3

Bącela

Andrzej

30,9

31

92

61

4

Majsterek

Anna

21,3

21

83

62

5

Gozdek

Ryszard

8

8

74

66

6

Majsterek

Arkadiusz

6,9

7

75

68

7

Treliński

Jakub

27,9

28

97

69

8

Bubas

Sławomir

17,5

18

88

70

9

Treliński

Tomasz

27

27

97

70

10

Usielski

Piotr

8,3

8

79

71

11

Osiński

Rafał

10,7

11

82

71

12

Rawicki

Eryk

16,5

17

88

71

13

Plewiński

Mieczysław

27,4

27

99

72

14

Chwiejczak

Marek

35,3

35

108

73

15

Cechowski

Przemysław

12,4

12

88

76

16

Polak

Paweł

51,2

51

127

76

17

Jaruga

Rafał

21

21

98

77

18

Staniaszek

Damian

12,8

13

92

79

19

Staniaszek

Grzegorz

19,2

19

99

80

20

Grodziński

Tadeusz

4,3

4

87

83

21

Sadłowski

Andrzej

13,8

14

97

83

22

Chorąży

Paweł

16,5

17

102

85

23

Nahlik-Pokszan

Beata

38,3

38

124

86

24

Majsterek

Artur

21,2

21

108

87

25

Sławiński

Igor

53

53

141

88

26

Binkowski

Michał

48

48

156

108

 
 

Regulamin II Mistrzostw Krótkiej Gry A&A Golf Club

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach.

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

3.       Format turnieju: Stroke Play Brutto oraz Stroke Play Netto z HCP klubowego.

4.       Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

5.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

6.       Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 10:30 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

7.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch turniejach.

8.       Na greenie można używać wyłącznie puttera.

9.       W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych.

10.    Nagrodzeni zostaną 3 najlepsi gracze w kategorii brutto oraz netto.

11.    W przypadku remisu o pierwszym miejscu w kategorii brutto zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach 1 i 5. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki na tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek. W przypadku remisu o drugim i trzecim miejscu brutto decyduje wyższy HCP danego gracza. Pozostałe miejsca brutto przyznawane są ex aequo. W przypadku remisu netto zadecyduje niższy HCP danego gracza.

12.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.     II etap turnieju będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.     W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.     Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.     W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.     Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.     Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.      Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.     Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.     Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10. Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.