zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

II Mistrzostwa Match Play A&A

II Turniej Pierwszego Kwiatka| II Turniej Pierwszomajowy| II Turniej z Caddiem| III A&A Texas Scramble| X Turniej o Brylat A&A| II Turniej Nocy Świętojańskiej| II Turniej Sznurka| III Turniej II Kijów| II Turniej Par (four-ball)| II Turniej Rodzinny (texas)| II Turniej o Puchar Prezesa A&A| II Mistrzostwa Match Play A&A| II Turniej Golf & Boule| II Mistrzostwa Krótkiej Gry| A&A Beginners Cup 2013| VI Turniej Kapitański| II Turniej Niepodległości (foursome)| II Turniej A&A Drink & Play| II Turniej Andrzejkowy|

 

Wyniki II Mistrzostw Match Play A&A GC - Kategoria I

Gr.

Nazwisko

Imię

Hcp

Brutto 

Miejsce

Ranking

I-IV

Lewandowski

Andrzej

9

37

1

200

Staniaszek

Damian

14,3

34

2

180

Gozdek

Ryszard

12,5

31

3

160

Cechowski

Przemysław

12,9

36

4

150

V-VIII

Osiński

Rafał

10,3

41

5

145

Grodziński

Tadeusz

6,1

37

6

140

Lorens

Grzegorz

28,5

40

7

130

Chorąży

Paweł

16,8

41

8

120

IX-XII

Majsterek 

Arkadiusz

6,7

42

9

115

Sadłowski

Andrzej

14,9

42

10

110

Cechowski

Sławomir

35

42

11

105

Treliński

Jakub

28,4

43

12

100

XIII-XVI

Bubas

Sławomir

17,3

45

13

95

Marciniak

Grzegorz

20,4

45

14

90

Olczyk

Waldemar

6,3

46

15

85

Plewiński

Mieczysław

27

47

16

80

XVII-XX

Bącela

Andrzej

30,7

48

17

76

Komorowska

Natalia

36,8

54

18

72

Pardus

Włodzimierz

24,9

48

19

68

Treliński

Tomasz

26,6

54

20

64

XXI-XXIV

Dybowski

Michał

32,7

55

21

60

Majsterek 

Anna

21,1

54

22

58

Truszkiewicz

Zbigniew

28,8

58

23

56

Grałka

Marcelina

54

55

24

54

XXV-XXVIII

Grałka

Dariusz

45,5

60

25

52

Chwiejczak

Kamila

54

61

26

50

Chwiejczak

Marek

34,9

61

27

48

Marciniak

Lenka

54

DSQ

DSQ

0

 
 

Regulamin II Mistrzostw Match Play A&A GC 2013

Mistrzostwa Match Play jest to turniej indywidualny. Rozegrane zostaną 3 rundy 3x9 dołków. Po pierwszej rundzie zawodnicy zostaną podzieleni na 4 osobowe zespoły według miejsc, jakie uzyskają na podstawie wyniku brutto. Runda II i III grana w systemie Match Play wyłoni zwycięzców w poszczególnych grupach oraz ostateczną pozycję danego zawodnika w klasyfikacji generalnej.

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 27 dołkach par 3 (3X9 dołków).

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A. 

3.       Format turnieju:

Runda I                Stroke Play brutto.
Runda II i III         Match Play brutto
.
 

4.       Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54. 

5.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

6.       Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 10:30 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

7.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch turniejach.

8.        Na greenie można używać wyłącznie puttera.

9.        W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

10.    Nagrody przyznawane będą za I, II, III miejsce.

11.    W przypadku remisu po pierwszej rundzie o zajęciu lepszego miejsca zadecyduje lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek, wyższy współczynnik HCP gracza.

12.    W przypadku remisu w systemie Match Play w rundach II i III obowiązuje dogrywka na kolejnych dołkach aż do rozstrzygnięcia rezultatu.

13.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.       Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.       W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.       Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.       W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.       Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.       Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.        Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.       Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.       Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10.    Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.