zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej 2013

Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej 2013| III Puchar A&A 2013| II Puchar A&A 2013| VI Mistrzostwa Klubu A&A Golf Club | I Puchar A&A 2013| Otwarte Halowe Mistrzostwa Łodzi 2013| I Zimowy Turniej Golf & Darts| I Zimowy Turniej Golf & Bilard| II Turniej Golf & Bowling| II Turniej Golf & Table Tenis|

 

MISTRZOSTWA ZIEMI ŁÓDZKIEJ 2013 - WYNIKI BRUTTO

Pos.

Nazwisko

Imię

Typ

Runda 1

Runda 2

Total

Ranking

1

Lewandowski

Andrzej

HCP

86

82

168

250

2

Rogalski

Piotr

HCP

90

82

172

220

3

Gozdek

Ryszard

HCP

91

86

177

200

4

Bielawski

Jerzy

HCP

88

90

178

190

5

Hruboń

Sławomir

HCP

92

97

189

180

6

Osiński

Rafał

HCP

98

92

190

170

7

Grodziński

Tadeusz

HCP

104

88

192

160

8

Usielski

Piotr

HCP

96

97

193

150

9

Wójcik

Mirosław

HCP

98

97

195

140

10

Staniaszek

Damian

HCP

95

105

200

130

T11

Walaszek

Tadeusz

HCP

102

108

210

125

T11

Staniaszek

Grzegorz

HCP

101

109

210

120

13

Sadłowski

Andrzej

HCP

110

103

213

115

14

Komorowska

Natalia

ZK

124

124

248

110

15

Chwiejczak

Kamila

ZK

149

163

312

105

16

Chojnacki

Wiesław

HCP

DQ

DQ

DQ

0

 

MISTRZOSTWA ZIEMI ŁÓDZKIEJ 2013 - WYNIKI NETTO

Pos.

Nazwisko

Imię

Typ

Runda 1

Runda 2

Total

1

Lewandowski

Andrzej

HCP

72

68

140

2

Walaszek

Tadeusz

HCP

70

76

146

3

Rogalski

Piotr

HCP

78

70

148

4

Gozdek

Ryszard

HCP

77

72

149

5

Bielawski

Jerzy

HCP

77

79

156

6

Osiński

Rafał

HCP

83

77

160

7

Sadłowski

Andrzej

HCP

86

79

165

8

Staniaszek

Grzegorz

HCP

79

87

166

9

Usielski

Piotr

HCP

83

84

167

10

Staniaszek

Damian

HCP

80

90

170

11

Hruboń

Sławomir

HCP

84

89

173

12

Wójcik

Mirosław

HCP

87

86

173

13

Grodziński

Tadeusz

HCP

95

79

174

14

Komorowska

Natalia

ZK

88

88

176

15

Chwiejczak

Kamila

ZK

113

127

240

16

Chojnacki

Wiesław

HCP

DQ

DQ

DQ

 
Lista zmian HCP w turnieju - "Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej 2013"
NazwiskoImięPłećRolaHCP w turnieju HCP po rundzie 1HCP po rundzie 2
BielawskiJerzyM HCP 10,9 10,911,0
ChojnackiWiesławM HCP 36,0 ------
ChwiejczakKamilaK ZK 54,0 54,054,0
GozdekRyszardM HCP 13,2 13,212,9
GrodzińskiTadeuszM HCP 9,0 9,19,2
HrubońSławomirM HCP 8,9 9,09,1
KomorowskaNataliaK ZK 54,0 44,044,0
LewandowskiAndrzejM HCP 13,2 12,311,4
OsińskiRafałM HCP 14,6 14,714,8
RogalskiPiotrM HCP 11,8 11,811,0
SadłowskiAndrzejM HCP 22,3 22,422,5
StaniaszekDamianM HCP 14,3 14,414,5
StaniaszekGrzegorzM HCP 20,4 20,420,5
UsielskiPiotrM HCP 12,4 12,512,6
WalaszekTadeuszM HCP 28,7 26,226,3
WójcikMirosławM HCP 11,4 11,511,6
 
 

Regulamin Zawodów
Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej 2013
Ranking PZG – kategoria 2

1.      Organizator i Komitet Turnieju

a)       Organizatorem turnieju jest klub golfowy A&A Golf Club. Turnieje rangi Mistrzostw Regionów odbywają się pod auspicjami Polskiego Związku Golfa. Lista turniejów rangi Mistrzostw Regionów podana jest na stronie internetowej http://www.pzgolf.pl/turnieje/.

b)       Skład Komitetu:

Dyrektor Turnieju - Andrzej Lewandowski
Sędzia Główny Turnieju – Tadeusz Grodziński/Jerzy Jaworski

c)       Do Komitetu Turnieju może zostać włączona osoba wskazana przez PZG. Ostateczny skład Komitetu Turnieju podany będzie do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie turnieju.

d)       PZG wyznacza Sędziego Głównego Turnieju, którego decyzje, w zakresie stosowania reguł gry w golfa, będą ostateczne.

2.      Uprawnieni do gry w turniejach

a)      Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited:


i.      zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG na dzień rejestracji do turnieju,                       
ii.     
zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP.

3.      Reguły i etykieta gry w golfa

a)       Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej będą rozgrywane zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.

b)       Każdy zawodnik, który rażąco narusza etykietę gry w golfa poprzez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń, itp., może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć Sędzia Główny na podstawie własnej oceny sytuacji (Reg. 33-7).

c)       W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi zawodnik, który go zatrudnia.

4.      Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe i gracze rezerwowi

a)       W turnieju może wziąć udział maksymalnie 144 zawodników.

b)       Zgłoszenia i opłaty wpisowe przyjmowane będą zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej organizatora.

c)       Opłaty wpisowe:

Opłaty wpisowe

Zawodnik290 zł

W opłacie wpisowej wliczona jest opłata za 2 dni turnieju 240zł oraz 50zł kosztów organizacyjnych (sędzia, starter, puchary).

d)       Lista zakwalifikowanych i rezerwowych zawodników ogłoszona będzie na stronie internetowej organizatora.

e)       Zawodnicy rezerwowi zawodnicy z listy rezerwowej zostaną dopuszczeni do turnieju wyłącznie w wypadku wolnych miejsc w turnieju.

5.      Format turnieju; tees, klasyfikacje

a)       Turniej rozgrywany będzie na 36 dołkach w formacie stroke play brutto, 18 dołków każdego kolejnego dnia turnieju.

b)       Tee - turniejowe:

·       długość pola dla mężczyzn (żółte) - z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA),
·       długość pola dla kobiet i chłopców urodzonych w roku 2001 lub później (czerwone) - z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA).

6.      Rezygnacja z uczestnictwa w turnieju

a)       Zawodnik, który zarejestruje swój udział w turnieju i zostanie do niego zakwalifikowany, może wycofać się z zawodów jedynie pod warunkiem przesłania takiej informacji na piśmie do organizatora turnieju lub pocztą elektroniczną na adres a.lewandowski@aia.pl co najmniej na 3 dni przed rundą treningową. Wniesiona przez zawodników opłata wpisowa zostanie w takim przypadku zwrócona w terminie 1 miesiąca od zakończenia turnieju.

b)       Wszelkie nagłe wypadki konieczności rezygnacji zawodnika z udziału w turnieju, po upływie 3-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 6 pkt a), należy bezzwłocznie zgłosić telefonicznie u organizatora turnieju pod numer 608090569 oraz pocztą elektroniczną na adres a.lewandowski@aia.pl. Wniesiona przez zawodnika opłata wpisowa zostanie w takim przypadku zwrócona w terminie 1 miesiąca od zakończenia turnieju.

7.      Dyskwalifikacje

a)       Każdy gracz, który zostanie zdyskwalifikowany z przyczyn opisanych w ust. 8 poniżej lub
z powodu nieukończenia rundy bez podania ważnej przyczyny, otrzyma karę zakazu startu
w następnym turnieju z serii Turniejów Mistrzowskich PZG, do którego się zgłosi i zgodnie
z regulaminem zawodów, będzie się kwalifikował.

b)       Wyjaśnienia odnośnie przerwania gry lub nie pojawienia się na starcie należy złożyć drogą mailową, telefonicznie lub osobiście do Komitetu Turnieju przed zakończeniem turnieju.

8.      Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe.

a)       Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry na 5 minut przed czasem startu wyznaczonym dla niego przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu wyznaczonym (patrz Uwaga do Reg. 6-3), to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne (patrz Reg. 33-7). Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.

b)       Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rozpoczął rundę. Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja (Reg. 6-2.b).

9.      Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

a)       Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część.

b)       Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika z grupy. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego.

c)       Karą za opóźnianie gry jest:

·         pierwsze wykroczenie:              jedno uderzenie karne
·         drugie wykroczenie:                  dwa uderzenia karne
·         trzecie wykroczenie:                 dyskwalifikacja

10.    Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

11.    Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8.b)

a)      Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet Turnieju z powodu niebezpiecznej sytuacji
w momencie, gdy zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik jest w trakcie rozgrywania dołka, musi niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33‑7.

b)      Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:

·         natychmiastowe przerwanie gry:         jeden długi sygnał syreny
·         przerwanie gry:                                           trzy następujące po sobie sygnały syreny
·         wznowienie gry:                                          dwa krótkie sygnały syreny. 

12.    Zdawanie kart wyników

a)       Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto zawodnika, którego jest markerem i własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy.

b)       Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (Reg. 6-6.b).

13.    Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych

a)       O pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach wskazanych przez Komitet Turnieju podczas ogłoszenia dogrywki. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki po tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy.

b)       O pozostałych miejscach nagradzanych (2 i 3 miejsce) rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy.

c)       Miejsca poza nagradzanymi (od miejsca 4) w razie uzyskania przez zawodników identycznych, łącznych wyników w całym turnieju, przyznawane będą miejsca ex-equo.

14.    Nagrody

Zwycięzcy kategorii brutto otrzymają tytuł:

  • I miejsce               - Mistrz Ziemi Łódzkiej 2013
  • II miejsce              - I Wicemistrz Ziemi Łódzkiej 2013
  • III miejsce             - II Wicemistrz Ziemi Łódzkiej 2013

 Nagrody dodatkowe:

  • Mistrzyni Ziemi Łódzkiej 2013
  • Mistrz Juniorów Ziemi Łódzkiej 2013
  • Stroke Play netto                (1,2,3 miejsce)

15.    Punkty rankingowe

Punkty rankingowe za Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej zostaną przyznane członkom PZG zgodnie z Regulaminem Rankingu PZG.

16.    HCP turniejowy

W Mistrzostwach Ziemi Łódzkiej HCP gry zawodników z pierwszego dnia turnieju pozostaje niezmieniony przez cały turniej. Zmiana HCP dokładnego następuje dopiero po zamknięciu turnieju i dokonywana jest w kolejności chronologicznej, zgodnie z rozegranymi rundami.

17.    Piłki oraz kije golfowe    

Piłki oraz kije używane w Mistrzostwach Ziemi Łódzkiej muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez R&A.

18.    Reklamy sponsorów i inne

a)      Informacje na temat dopuszczalnych rozmiarów oraz liczby reklam na ubiorze i sprzęcie gracza dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej R&A.

b)      Jeżeli reklamy na ubiorze lub sprzęcie zawodników będą wykraczały poza ustalone tam normy, zawodnicy zostaną poproszeni o zastosowanie się do przywołanych powyżej zasad. W razie niezastosowania się do polecenia Komitetu Turnieju, zawodnik może podlegać karze dyskwalifikacji.

19.    Sprzęt elektroniczny

a)      Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.

b)      Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości pod warunkiem, że nie można nimi mierzyć innych wartości, takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia, które posiada możliwość pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę narusza Regułę 14-3, za co karą jest dyskwalifikacja, bez względu na to, czy ta dodatkowa funkcja urządzenia została użyta, czy też nie.

20.    Wózki golfowe samojezdne (typu Melex)

Gracze nie mogą korzystać ze środków transportu podczas trwania regulaminowej rundy zawodów, chyba, że za zezwoleniem Komitetu Turnieju. Karą za naruszenie warunku są:

a)      Dwa uderzenia za każdy dołek, na którym naruszenie miało miejsce; maksymalna kara na rundę wynosi cztery uderzenia (po dwa uderzenia na każdym z dwóch pierwszych dołków, na których naruszenie miało miejsce).

b)      Jeżeli naruszenie zostało odkryte pomiędzy rozgrywaniem dwóch dołków, wtedy przyjmuje się, że zostało zauważone w czasie rozgrywania następnego dołka i kara musi być zastosowana w odpowiedni sposób.
·           Korzystanie przez gracza z jakiejkolwiek niedozwolonej formy transportu musi być zaprzestane natychmiast po odkryciu, że doszło do naruszenia warunku. W innym przypadku gracz zostanie zdyskwalifikowany.

21.    Wózki golfowe elektryczne

Wózki elektryczne są dozwolone, pod warunkiem, że za pomocą systemu elektronicznego znajdującego się w panelu kontrolnym nie można mierzyć wartości takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te są nieużywane podczas gry (Reg. 14-3).

22.    Caddies

Każdy zawodnik może mieć jednego caddiego w danym czasie (Reg. 6-4).

23.    Harmonogram turniejów, grupy startowe

a)       Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach są zobowiązani do podporządkowania się do harmonogramu turnieju. Komitet Turnieju nie będzie brał pod uwagę żadnych przesunięć czasu gry związanych z indywidualnymi oczekiwaniami zawodników.

b)       Czasy startów będą generowane automatycznie z systemu informatycznego obsługi turniejów na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Turnieju. 

24.    Zmiany w regulaminie

a)       Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie przed rozpoczęciem pierwszej rundy danego turnieju. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do wiadomości w najkrótszym możliwym terminie.

25.    Postanowienia dodatkowe

a)         Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.

b)         Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.

c)         Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności:                             

i.          utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką,                            
ii.         
wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu,                          
iii.         
wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,                          
iv.         
publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym Internecie.

d)         Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek określony w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o Sporcie i oświadcza, że jest zdolny do udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZG.

e)         Uczestnik Turnieju oświadcza, że posiada aktualne badania lekarskie upoważniające do uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZG.

26.    Postanowienia końcowe

a)      Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są ostateczne
i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.

b)      Wszelkie uwagi uczestników Mistrzostw Regionu Łódzkiego dotyczące stanu pola, organizacji turnieju lub innych spraw z tym związanych powinny być zgłaszane na piśmie lub drogą elektroniczną do Komitetu Turnieju.

c)      Rejestracja na turniej Mistrzostw Ziemi Łódzkiej oznacza, że:

i.         zawodnik zapoznała się z regulaminem szczegółowym turnieju i akceptuje jego postanowienia.