zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

II Turniej Par (four-ball)

II Turniej Pierwszego Kwiatka| II Turniej Pierwszomajowy| II Turniej z Caddiem| III A&A Texas Scramble| X Turniej o Brylat A&A| II Turniej Nocy Świętojańskiej| II Turniej Sznurka| III Turniej II Kijów| II Turniej Par (four-ball)| II Turniej Rodzinny (texas)| II Turniej o Puchar Prezesa A&A| II Mistrzostwa Match Play A&A| II Turniej Golf & Boule| II Mistrzostwa Krótkiej Gry| A&A Beginners Cup 2013| VI Turniej Kapitański| II Turniej Niepodległości (foursome)| II Turniej A&A Drink & Play| II Turniej Andrzejkowy|

WYNIKI II TURNIEJU PAR (FOUR-BALL) - KATEGORIA I

STROKEPLAY NETTO 3/4 POŁOWY WSPÓLNEGO HCP KLUBOWEGO

Pos.

Gracz I

Gracz II

3/4 Hcp

Hcp Gry

Brutto

Netto

Ranking

1

Cechowski Przemysław

Cechowski Sławomir

18,2

18

68

50

200

2

Olczyk Waldemar

Olczyk Oliwier

17,6

18

72

54

180

3

Jaruga Rafał

Komorowska Natalia

25,2

25

82

57

160

4

Bubas Sławomir

Walaszek Tadeusz

13,4

13

71

58

150

5

Chorąży Paweł 

Lorens Grzegorz

19,2

19

77

58

145

6

Treliński Jakub

Treliński Tomasz

22,3

22

80

58

140

7

Bącela Andrzej

Denuszek Adam

33,2

33

92

59

130

8

Sitek Tomasz

Sitek Krzysztof

28,6

29

93

64

120

9

Grałka Dariusz

Grałka Marcelina

37,2

37

101

64

115

10

Kubiak Grzegorz

Nahlik-Pokszan Beata

30,9

31

100

69

110

11

Osiński Rafał

Rawicki Eryk

9,9

10

89

79

105

 
 

Regulamin II Turnieju Par ( four-ball)

Jest to turniej drużynowy, w którym dwóch graczy gra jako partnerzy i każdy z nich gra swoją piłką. Lepszy wynik jednego z partnerów staje się ich wynikiem na danym dołku. Nie stosuje się kary, jeżeli jeden z partnerów nie dokończy gry na dołku (zgodnie z Reg. 31). Zawodnicy do turnieju dobierają się w pary dowolnie. Drużyny muszą być zgłoszone najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem turnieju. 

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach par 3 (2X9 dołków). 

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

3.       Format turnieju: Strore Play Four-Ball parami- 3/4 netto połowy wspólnego HCP klubowego.

4.       Nagrodzone zostaną najlepsze pary w kategorii Stroke Play Netto. 

5.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

6.       Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 10:30 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

7.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podani ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Weekendowych.

8.       Na greenie można używać wyłącznie puttera.

9.       W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

10.    W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik klubowego HCP.

11.    Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

12.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.         Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.         W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.         Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.         W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.         Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.         Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.          Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.         Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.         Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10.       Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.