zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

III Turniej II Kijów

II Turniej Pierwszego Kwiatka| II Turniej Pierwszomajowy| II Turniej z Caddiem| III A&A Texas Scramble| X Turniej o Brylat A&A| II Turniej Nocy Świętojańskiej| II Turniej Sznurka| III Turniej II Kijów| II Turniej Par (four-ball)| II Turniej Rodzinny (texas)| II Turniej o Puchar Prezesa A&A| II Mistrzostwa Match Play A&A| II Turniej Golf & Boule| II Mistrzostwa Krótkiej Gry| A&A Beginners Cup 2013| VI Turniej Kapitański| II Turniej Niepodległości (foursome)| II Turniej A&A Drink & Play| II Turniej Andrzejkowy|

WYNIKI III TURNIEJU II KIJÓW - KATEGORIA III

STABLEFORD OPEN

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

Ranking

1

Durlej

Rafał

36,3

36

93

42

130

2

Bącela

Andrzej

39

39

94

42

115

3

Chwiejczak

Kamila

48,4

48

107

42

105

4

Plewiński

Mieczysław

30,4

30

88

41

100

5

Chojnacki

Wiesław

33,8

34

96

40

95

6

Nahlik-Pokszan

Beata

44,9

45

110

37

90

7

Truszkiewicz

Zbigniew

28,8

29

100

36

86

8

Sitek

Tomasz

29

29

97

35

82

9

Płachciński

Andrzej

30,4

30

92

35

78

10

Sitek

Krzysztof

47,2

47

114

35

74

11

Chorąży

Paweł

19,7

20

89

31

70

12

Pardus

Włodzimierz

27,7

28

99

31

66

13

Cechowski

Przemysław

12,7

13

82

29

62

14

Lorens

Grzegorz

30,9

31

98

29

58

15

Grodziński

Tadeusz

8

8

79

28

54

16

Mąka

Barbara

54

54

142

19

50

17

Rawicki

Eryk

16,5

17

111

17

48

18

Osadowski

Tomasz

36

36

132

15

46

 

WYNIKI W GRUPACH HCP

Grupa HCP 0-18

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Cechowski

Przemysław

12,7

13

82

29

2

Grodziński

Tadeusz

8

8

79

28

3

Rawicki

Eryk

16,5

17

111

17

 

Grupa HCP 18,1-36

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Plewiński

Mieczysław

30,4

30

88

41

2

Chojnacki

Wiesław

33,8

34

96

40

3

Truszkiewicz

Zbigniew

28,8

29

100

36

4

Sitek

Tomasz

29

29

97

35

5

Płachciński

Andrzej

30,4

30

92

35

6

Chorąży

Paweł

19,7

20

89

31

7

Pardus

Włodzimierz

27,7

28

99

31

8

Lorens

Grzegorz

30,9

31

98

29

9

Osadowski

Tomasz

36

36

132

15

 

Grupa HCP 36,1-54

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Durlej

Rafał

36,3

36

93

42

2

Bącela

Andrzej

39

39

94

42

3

Chwiejczak

Kamila

48,4

48

107

42

4

Nahlik-Pokszan

Beata

44,9

45

110

37

5

Sitek

Krzysztof

47,2

47

114

35

6

Mąka

Barbara

54

54

142

19

 
 

Regulamin III Turnieju Dwóch Kijów

Turniej Dwóch Kijów jest to turniej indywidualny, w którym podczas rozgrywek dozwolone jest posiadanie tylko dwóch kijów w torbie (putter+kij do wyboru) pod groźbą dyskwalifikacji. W trakcie trwania całej rundy kijów nie można wymieniać na inne.

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach par 3 (2X9 dołków). 

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

3.       Format turnieju: Stableford netto - HCP klubowego z podziałem na następujące grupy handicapowe:

                    ·         0-18
                   
·         18,1-36
                   
·         36,1-54 

4.       Nagrodzeni zostaną najlepsi gracze w poszczególnych grupach handicapowych.  

5.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

6.       Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 10:30 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

7.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podani ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Weekendowych.

8.       Na greenie można używać wyłącznie puttera.

9.       W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

10.    W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik klubowego HCP.

11.    Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

12.    Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.         Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.         W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.         Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.         W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.         Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.         Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.          Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.         Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.         Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10.      Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.