zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

II Turniej Nocy Świętojańskiej

II Turniej Pierwszego Kwiatka| II Turniej Pierwszomajowy| II Turniej z Caddiem| III A&A Texas Scramble| X Turniej o Brylat A&A| II Turniej Nocy Świętojańskiej| II Turniej Sznurka| III Turniej II Kijów| II Turniej Par (four-ball)| II Turniej Rodzinny (texas)| II Turniej o Puchar Prezesa A&A| II Mistrzostwa Match Play A&A| II Turniej Golf & Boule| II Mistrzostwa Krótkiej Gry| A&A Beginners Cup 2013| VI Turniej Kapitański| II Turniej Niepodległości (foursome)| II Turniej A&A Drink & Play| II Turniej Andrzejkowy|

WYNIKI II TURNIEJU NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ - KATEGORIA II

STABLEFORD OPEN

Pos.

Nazwisko i Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

Ranking

1

Dybowski Michał

36,7

37

40

27

160

2

Grałka Dariusz

50,5

50

49

24

140

3

Saktura Karol

29,9

30

43

20

130

4

Kubiak Grzegorz

39,4

39

49

20

120

5

Chorąży Paweł

25

25

43

18

115

6

Truszkiewicz Zbigniew

28,8

29

46

18

110

7

Bącela Andrzej

47

47

54

18

105

8

Komorowska Natalia

52

52

57

17

100

9

Plewiński Mieczysław

32,9

33

52

15

95

10

Cechowski Przemysław

12,3

12

40

14

90

11

Cechowski sławomir

35,1

35

52

14

85

12

Kędzia Bogusław

54

54

65

14

80

13

Płachciński Andrzej

29,9

30

51

13

75

14

Chwiejczak Marek

39,7

40

55

13

70

15

Rawicki Eryk

16,3

16

48

12

65

16

Mróz Maciej

36

36

55

12

60

17

Chwiejczak Kamila

54

54

64

11

58

18

Mąka Barbara

54

54

65

10

56

 

WYNIKI W GRUPACH HCP

Grupa HCP 0-18

 

 

 

 

 

 

Pos.

Nazwisko i Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

1

Cechowski Przemysław

12,3

12

40

14

2

Rawicki Eryk

16,3

16

48

12

Grupa HCP 18,1-36

 

 

 

 

 

 

Pos.

Nazwisko i Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

1

Saktura Karol

29,9

30

43

20

2

Chorąży Paweł

25

25

43

18

3

Truszkiewicz Zbigniew

28,8

29

46

18

4

Plewiński Mieczysław

32,9

33

52

15

5

Cechowski sławomir

35,1

35

52

14

6

Płachciński Andrzej

29,9

30

51

13

7

Mróz Maciej

36

36

55

12

Grupa HCP 36,1-54

Pos.

Nazwisko i Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

1

Dybowski Michał

36,7

37

40

27

2

Grałka Dariusz

50,5

50

49

24

3

Kubiak Grzegorz

39,4

39

49

20

4

Bącela Andrzej

47

47

54

18

5

Komorowska Natalia

52

52

57

17

6

Kędzia Bogusław

54

54

65

14

7

Chwiejczak Marek

39,7

40

55

13

8

Chwiejczak Kamila

54

54

64

11

9

Mąka Barbara

54

54

65

10

 
 

Regulamin II Turnieju Nocy Świętojańskiej 2013

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A ARKADIA w Pabianicach na 9 dołkach par 3.

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A. 

3.       Format turnieju: Stableford netto - HCP klubowego z podziałem na następujące grupy handicapowe:

                    ·         0-18
                   
·         18,1-36
                   
·         36,1-54 

4.       Nagrodzeni zostaną najlepsi gracze w poszczególnych grupach handicapowych.  

5.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

6.       Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia więcej niż 36 graczy o starcie decyduje kolejność wpłat za turniej.

7.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podani ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Jednodniowych.

8.       Na greenie można używać wyłącznie puttera.

9.       W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

10.    W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik HCP klubowego.

11.    Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=0.

12.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.       Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.       W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.       Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.       W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.       Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.       Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.        Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.       Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.       Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10.    Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.