zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

II Turniej z Caddiem

II Turniej Pierwszego Kwiatka| II Turniej Pierwszomajowy| II Turniej z Caddiem| III A&A Texas Scramble| X Turniej o Brylat A&A| II Turniej Nocy Świętojańskiej| II Turniej Sznurka| III Turniej II Kijów| II Turniej Par (four-ball)| II Turniej Rodzinny (texas)| II Turniej o Puchar Prezesa A&A| II Mistrzostwa Match Play A&A| II Turniej Golf & Boule| II Mistrzostwa Krótkiej Gry| A&A Beginners Cup 2013| VI Turniej Kapitański| II Turniej Niepodległości (foursome)| II Turniej A&A Drink & Play| II Turniej Andrzejkowy|

 

WYNIKI II TURNIEJU Z CADDIEM - KATEGORIA II

STABLEFORD OPEN

Pos.

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

Ranking

1

Dybowski

Michał

47

47

99

44

160

2

Plewiński

Mieczysław

35,1

35

92

42

140

3

Jaruga

Rafał

28,5

29

87

41

130

4

Kaźmierczak

Oskar

8,9

9

65

40

120

5

Treliński

Tomasz

36

36

92

40

115

6

Lewandowski

Andrzej

13,2

13

72

38

110

7

Komorowska

Natalia

54

54

116

37

105

8

Majsterek

Arkadiusz

7,2

7

71

33

100

9

Saktura

Karol

31,2

31

97

33

95

10

Grodziński

Tadeusz

7,4

7

71

32

90

11

Rawicki

Eryk

16,5

17

85

32

85

12

Grałka

Dariusz

51,2

51

119

32

80

13

Majsterek

Adrian

16,1

16

81

31

75

14

Gozdek

Ryszard

16

16

86

30

70

15

Usielski

Piotr

16,7

17

88

27

65

16

Pardus

Włodzimierz

26,5

27

97

27

60

17

Płachciński

Andrzej

29,2

29

99

26

58

18

Chwiejczak

Marek

43,2

43

123

25

56

19

Sławiński

Igor

54

54

158

8

54

 

WYNIKI W GRUPACH HCP

Grupa HCP 0-18

Pos.

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

1

Kaźmierczak

Oskar

8,9

9

65

40

2

Lewandowski

Andrzej

13,2

13

72

38

3

Majsterek

Arkadiusz

7,2

7

71

33

4

Grodziński

Tadeusz

7,4

7

71

32

5

Rawicki

Eryk

16,5

17

85

32

6

Majsterek

Adrian

16,1

16

81

31

7

Gozdek

Ryszard

16

16

86

30

8

Usielski

Piotr

16,7

17

88

27

 

Grupa HCP 18,1-36

Pos.

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

1

Plewiński

Mieczysław

35,1

35

92

42

2

Jaruga

Rafał

28,5

29

87

41

3

Treliński

Tomasz

36

36

92

40

4

Saktura

Karol

31,2

31

97

33

5

Pardus

Włodzimierz

26,5

27

97

27

6

Płachciński

Andrzej

29,2

29

99

26

 

Grupa HCP 36,1-54

Pos.

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

1

Dybowski

Michał

47

47

99

44

2

Komorowska

Natalia

54

54

116

37

3

Grałka

Dariusz

51,2

51

119

32

4

Chwiejczak

Marek

43,2

43

123

25

5

Sławiński

Igor

54

54

158

8

 
 

Regulamin II Turnieju z Caddiem

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A ARKADIA w Pabianicach na 18 dołkach par 3 (2X9 dołków).

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A. 3.       Format turnieju: Stableford netto - HCP klubowego z podziałem na następujące grupy handicapowe:

                    ·         0-18
                   
·         18,1-36
                   
·         36,1-54 

4.       Nagrodzeni zostaną najlepsi gracze w poszczególnych grupach handicapowych.  

5.       Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest posiadanie Caddiego, czyli pomocnika, obserwatora. Caddie w przypadku tego turnieju to osoba, która nie posiada żadnego doświadczenia golfowego. Może to być również osoba początkująca, która nie brała jeszcze udziału w naszych rozgrywkach ligowych ani turniejowych. Celem turniej jest propagowanie golfa wśród osób, które nie miały do tej pory styczności z grą w golfa.

6.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju. Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 11:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

7.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podani ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Jednodniowych.

8.       Na greenie można używać wyłącznie puttera.

9.       W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

10.    W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik HCP klubowego.

11.    Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=0.

12.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.       Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.       W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.       Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.       W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.       Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.       Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.        Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.       Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.       Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10.    Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.