zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

II Turniej Pierwszomajowy

II Turniej Pierwszego Kwiatka| II Turniej Pierwszomajowy| II Turniej z Caddiem| III A&A Texas Scramble| X Turniej o Brylat A&A| II Turniej Nocy Świętojańskiej| II Turniej Sznurka| III Turniej II Kijów| II Turniej Par (four-ball)| II Turniej Rodzinny (texas)| II Turniej o Puchar Prezesa A&A| II Mistrzostwa Match Play A&A| II Turniej Golf & Boule| II Mistrzostwa Krótkiej Gry| A&A Beginners Cup 2013| VI Turniej Kapitański| II Turniej Niepodległości (foursome)| II Turniej A&A Drink & Play| II Turniej Andrzejkowy|

 

WYNIKI II TURNIEJU PIERWSZOMAJOWY - KATEGORIA III

STABLEFORD OPEN

Pos.

Nazwisko i Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

Ranking

1

Chwiejczak Marek

54

54

104

47

130

2

Cechowski Przemysław

16,9

17

67

46

115

3

Dybowski Michał

54

54

113

43

105

4

Olczyk Waldemar

10,3

10

67

39

100

5

Grałka Dariusz

54

54

116

39

95

6

Grodziński Tadeusz

8,2

8

66

38

90

7

Treliński Jakub

30,1

30

92

38

86

8

Truszkiewicz Zbigniew

33,6

34

99

38

82

9

Chojnacki Wiesław

33,9

34

96

37

78

10

Chorąży Paweł

24

24

86

34

74

11

Cechowski Sławomir

34,9

35

103

33

70

12

Olczyk Oliwier

50,2

50

117

33

66

13

Staniaszek Grzegorz

19

19

92

32

62

14

Treliński Tomasz

36

36

103

32

58

15

Osiński Rafał

9,7

10

75

31

54

16

Sadłowski Adndrzej

20,9

21

92

29

50

17

Pawlak Paulina

54

54

127

29

48

18

Truszkiewicz Kacper

54

54

130

28

46

19

Plewiński Mieczysław

34,7

35

111

27

44

20

Saktura Karol

31

31

106

25

42

21

Kubiak Grzegorz

38,2

38

117

24

40

22

Rawicki Eryk

16,3

16

110

16

38

23

Bubas Sławomir

21,1

21

0

DS.

-

 

WYNIKI W GRUPACH HCP

Grupa HCP 0-18

Pos.

Nazwisko i Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

1

Cechowski Przemysław

16,9

17

67

46

2

Olczyk Waldemar

10,3

10

67

39

3

Grodziński Tadeusz

8,2

8

66

38

4

Osiński Rafał

9,7

10

75

31

5

Rawicki Eryk

16,3

16

110

16

 

Grupa HCP 18,1-36

Pos.

Nazwisko i Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

1

Treliński Jakub

30,1

30

92

38

2

Truszkiewicz Zbigniew

33,6

34

99

38

3

Chojnacki Wiesław

33,9

34

96

37

4

Chorąży Paweł

24

24

86

34

5

Cechowski Sławomir

34,9

35

103

33

6

Staniaszek Grzegorz

19

19

92

32

7

Treliński Tomasz

36

36

103

32

8

Sadłowski Adndrzej

20,9

21

92

29

9

Plewiński Mieczysław

34,7

35

111

27

10

Saktura Karol

31

31

106

25

11

Bubas Sławomir

21,1

21

0

DS.

 

Grupa HCP 36,1-54

Pos.

Nazwisko i Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

1

Chwiejczak Marek

54

54

104

47

2

Dybowski Michał

54

54

113

43

3

Grałka Dariusz

54

54

116

39

4

Olczyk Oliwier

50,2

50

117

33

5

Pawlak Paulina

54

54

127

29

6

Truszkiewicz Kacper

54

54

130

28

7

Kubiak Grzegorz

38,2

38

117

24

 
 

Regulamin II Turnieju Pierwszomajowego

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach par 3 (2X9 dołków). 

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

3.       Format turnieju: Stableford netto - HCP klubowego z podziałem na następujące grupy handicapowe:

·         0-18
·         18,1-36
·         36,1-54 

4.       Nagrodzeni zostaną najlepsi gracze w poszczególnych grupach handicapowych.  

5.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju. Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 11:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

6.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Weekendowych.

7.       Na greenie można używać wyłącznie puttera.

8.       W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

9.       W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik HCP klubowego.

10.    Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=0.

11.    Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.     Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.     W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na putting greenie ćwiczebnym oraz drivingu najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.     Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.     W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.     Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.     Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.      Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.     Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.     Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10. Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.