zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

II Turniej Pierwszego Kwiatka

II Turniej Pierwszego Kwiatka| II Turniej Pierwszomajowy| II Turniej z Caddiem| III A&A Texas Scramble| X Turniej o Brylat A&A| II Turniej Nocy Świętojańskiej| II Turniej Sznurka| III Turniej II Kijów| II Turniej Par (four-ball)| II Turniej Rodzinny (texas)| II Turniej o Puchar Prezesa A&A| II Mistrzostwa Match Play A&A| II Turniej Golf & Boule| II Mistrzostwa Krótkiej Gry| A&A Beginners Cup 2013| VI Turniej Kapitański| II Turniej Niepodległości (foursome)| II Turniej A&A Drink & Play| II Turniej Andrzejkowy|

 

WYNIKI II TURNIEJU PIERWSZEGO KWIATKA - KATEGORIA IV

STABLEFORD OPEN

 

 

 

 

 

 

 

Pos.

Nazwisko i Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

Ranking

1

Płachciński Andrzej

47

47

82

61

100

2

Sitek Tomasz

35,6

36

94

45

90

3

Lewandowski Andrzej

17,2

17

72

42

80

4

Staniaszek Damian

19,8

20

75

42

75

5

Plewiński Mieczysław

36

36

100

39

70

6

Rawicki Eryk

18,6

19

77

38

66

7

Cechowski Przemysław

17,4

17

81

37

62

8

Gozdek Ryszad

17

17

80

36

59

9

Usielski Piotr

19

19

81

36

56

10

Majsterek Anna

21

21

81

36

53

11

Jaruga Rafał

28,8

29

94

35

50

12

Kubiak Grzegorz

38

38

101

35

48

13

Chwiejczak Marek

54

54

120

34

46

14

Truszkiewicz Zbigniew

33,4

33

101

32

44

15

Treliński Tomasz

36

36

106

31

42

16

Majsterek Adrian

18,4

18

90

29

40

17

Grałka Dariusz

54

54

129

29

38

18

Chorąży Paweł

23,4

23

96

27

36

19

Osiński Rafał

10,3

10

83

25

34

20

Nahlik Beata

54

54

139

20

32

21

Chwiejczak Kamila

54

54

153

11

30

 

WYNIKI W GRUPACH HCP

Grupa HCP 0-18

 

 

 

 

 

 

Pos.

Nazwisko i Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

1

Lewandowski Andrzej

17,2

17

72

42

2

Cechowski Przemysław

17,4

17

81

37

3

Gozdek Ryszad

17

17

80

36

4

Osiński Rafał

10,3

10

83

25

 

Grupa HCP 18,1-36

Pos.

Nazwisko i Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

1

Sitek Tomasz

35,6

36

94

45

2

Staniaszek Damian

19,8

20

75

42

3

Plewiński Mieczysław

36

36

100

39

4

Rawicki Eryk

18,6

19

77

38

5

Usielski Piotr

19

19

81

36

6

Majsterek Anna

21

21

81

36

7

Jaruga Rafał

28,8

29

94

35

8

Truszkiewicz Zbigniew

33,4

33

101

32

9

Treliński Tomasz

36

36

106

31

10

Majsterek Adrian

18,4

18

90

29

11

Chorąży Paweł

23,4

23

96

27

 

Grupa HCP 36,1-54

 

 

 

 

 

 

Pos.

Nazwisko i Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

1

Płachciński Andrzej

47

47

82

61

2

Kubiak Grzegorz

38

38

101

35

3

Chwiejczak Marek

54

54

120

34

4

Grałka Dariusz

54

54

129

29

5

Nahlik Beata

54

54

139

20

6

Chwiejczak Kamila

54

54

153

11

 
 

Regulamin II Turnieju Pierwszego Kwiatka

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach par 3 (2X9 dołków) dla przedziału hcp 0-36 oraz na 9 dołkach par 3 dla przedziału hcp 36,1-54 

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

3.       Format turnieju: Stableford netto - HCP klubowego z podziałem na następujące grupy handicapowe:

                    ·         0-18
                    ·         18,1-36
                    ·         36,1-54 

4.       Nagrodzeni zostaną najlepsi gracze w poszczególnych grupach handicapowych.  

5.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które wypełnią formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie klubowej w Aktualnościach oraz dokonają wpłaty w dniu turnieju na pół godziny przed rozpoczęciem.

6.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju. Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 11:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

7.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Weekendowych.

8.       Na greenie można używać wyłącznie puttera.

9.       W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

10.    W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik wspólnego HCP klubowego.

11.    Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=0.

12.    Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.     Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.     W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na putting greenie ćwiczebnym oraz drivingu najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.     Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.     W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.     Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.     Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.      Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.     Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.     Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10. Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.