zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

A&A World Challenge 2012

A&A World Challenge 2012| III Puchar A&A 2012| Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej 2012| Mistrzostwa A&A Golf Club 2012| II Puchar A&A 2012| I Puchar A&A 2012| I Wiosenny Turniej Golf&Bowling| I Zimowy Turniej Golf & Tenis|

 
 

Regulamin A&A World Challenge 2012 

1.       Turniej rozgrywany jest na terenie kompleksu Sueno Golf Resort w Belek w Turcji.

2.       Do klasyfikacji generalnej liczy się łączny wynik z 4 rund (4 x 18 dołków ) rozgrywanych na dwóch polach golfowych Pines & Dunes wchodzących w skład Sueno Golf Club. 

3.       Rundy zaliczane go klasyfikacji końcowej odbędą się w wyznaczonych poniżej terminach:

·         Runda 1        07.12 – Pines
·         Runda 2        08.12 – Dunes
·         Runda 3        10.12 – Pines
·         Runda 4        11.12 – Dunes

4.       Format turnieju:

Stroke Play Brutto oraz Stableford netto – ¾ HCP PZG. 

5.       Puchary pamiątkowe otrzymają gracze w poszczególnych kategoriach:
 

Stroke Play Brutto Open                                          I miejsce
Stroke Play Brutto Kobiety                                       I miejsce
Stableford netto – ¾ HCP PZG                                 I, II, III miejsce
  

6.       W turnieju powyższe kategorie są rozłączne. Zawodnik zajmujący nagradzane miejsce w określonej kategorii brutto (głównej) nie może równocześnie otrzymać nagrody za kategorię netto. 

7.       Na greenie można używać wyłącznie puttera.

8.       W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

9.       W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik HCP.

10.   Gracze startują z HCP PZG.

 

Reguły Turnieju

1.     Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.     W dniu turnieju przed rundą zasadniczą należy zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu.

3.     Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.     W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.     Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.     Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.      Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.     Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.     Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10. Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.