zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

I Turniej Andrzejkowy

I Turniej Prima Aprilis| Turniej Pierwszego Kwiatka| I Mistrzostwa Krótkiej Gry| Turniej Pierwszomajowy| I Turniej z Caddiem| Turniej Nocy Świętojańskiej| II A&A Texas Scramble| I Turniej Sznurka| II Turniej II Kijów| I Turniej Par| I Turniej Rodzinny| I Turniej o Puchar Prezesa A&A Golf Club| I Mistrzostwa Patch Play| V Turniej Kapitański| I Turniej Golf & Boule| A&A Beginners Cup 2012| I A&A Drink & Play| I Turniej Niepodległości (foursome)| I Turniej Andrzejkowy|

 

Zwycięzcy poszczególnych grup

Grupa HCP 0-12

Pos.

Nazwisko

Imię

Typ

Runda 1

Total

1

Majsterek

Arkadiusz

HCP

29

29

2

Grodziński

Tadeusz

HCP

25

25

 

 

 

 

 

 

Grupa HCP 12,1-24

Pos.

Nazwisko

Imię

Typ

Runda 1

Total

1

Sadłowski

Andrzej

HCP

37

37

2

Chorąży

Paweł

HCP

28

28

3

Rawicki

Eryk

HCP

27

27

4

Lewandowski

Andrzej

HCP

26

26

5

Majsterek

Anna

HCP

21

21

 

 

 

 

 

 

Grupa HCP 24,1-36

Pos.

Nazwisko

Imię

Typ

Runda 1

Total

1

Pardus

Włodzimierz

HCP

39

39

2

Truszkiewicz

Zbigniew

HCP

37

37

3

Sobierajski

Jacek

HCP

25

25

4

Szymczak

Łukasz

HCP

18

18

 

 

 

 

 

 

Grupa HCP 36,1-54

Pos.

Nazwisko

Imię

Typ

Runda 1

Total

1

Plewiński

Mieczysław

ZK

40

40

2

Szymczak

Bogumił

ZK

31

31

3

Czeszejko

Jacek

ZK

29

29

4

Kubiak

Grzegorz

ZK

24

24

 

 

Wyniki I Turnieju Andrzejkowego - Kategoria III

Pos.

Nazwisko

Imię

Typ

Runda 1

Total

RANKING

1

Plewiński

Mieczysław

ZK

40

40

130

2

Pardus

Włodzimierz

HCP

39

39

115

3

Sadłowski

Andrzej

HCP

37

37

105

4

Truszkiewicz

Zbigniew

HCP

37

37

100

5

Szymczak

Bogumił

ZK

31

31

95

6

Majsterek

Arkadiusz

HCP

29

29

90

7

Czeszejko

Jacek

ZK

29

29

86

8

Chorąży

Paweł

HCP

28

28

82

9

Rawicki

Eryk

HCP

27

27

78

10

Lewandowski

Andrzej

HCP

26

26

74

11

Grodziński

Tadeusz

HCP

25

25

70

12

Sobierajski

Jacek

HCP

25

25

66

13

Kubiak

Grzegorz

ZK

24

24

62

14

Majsterek

Anna

HCP

21

21

58

15

Szymczak

Łukasz

HCP

18

18

54

 
 

Regulamin I Turnieju Andrzejkowego

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach par 3 (2X9 dołków). 

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

3.       Format turnieju: Stableford netto - HCP klubowego z podziałem na następujące grupy handicapowe:

·         0-12
·         12,1-24
·         24,1-36
·         36,1-54  

4.       Nagrodzeni zostaną najlepsi gracze w poszczególnych grupach handicapowych. 

5.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji i opłaty za turniej na konto

A&A Marketing Sp. z o.o.
69 1540 1245 2056 4801 5446 0002

 

6.       Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 11:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności wypełnionych formularzy. W przypadku zgłoszenia więcej niż 36 graczy o starcie decyduje kolejność wpłat za turniej.


7.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Weekendowych.

8.       Na greenie można używać wyłącznie puttera.

9.       W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

10.    W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik wspólnego HCP klubowego.

11.    Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=0.

12.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.
 

Reguły Turnieju

1.     Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.     W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na putting greenie ćwiczebnym oraz drivingu najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.     Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.     W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.     Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.     Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.      Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.     Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.     Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10. Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.