zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

I Turniej Niepodległości (foursome)

I Turniej Prima Aprilis| Turniej Pierwszego Kwiatka| I Mistrzostwa Krótkiej Gry| Turniej Pierwszomajowy| I Turniej z Caddiem| Turniej Nocy Świętojańskiej| II A&A Texas Scramble| I Turniej Sznurka| II Turniej II Kijów| I Turniej Par| I Turniej Rodzinny| I Turniej o Puchar Prezesa A&A Golf Club| I Mistrzostwa Patch Play| V Turniej Kapitański| I Turniej Golf & Boule| A&A Beginners Cup 2012| I A&A Drink & Play| I Turniej Niepodległości (foursome)| I Turniej Andrzejkowy|

  • ZWYCIĘZCY - PAWEŁ I ANDRZEJ
 
  • ZAWODNICY
 

Wyniki I Turnieju Niepodległości - Kategoria IV

Gr.

IMIĘ I NAZWISKO

HCP 

WYNIKI 

Gracz 1

Gracz 2

Gracz 1

Gracz 2

 3/4

GRY

BRUTTO

3/4 NETTO

RANKING

1

Chorąży Paweł

Płachciński Andrzej

23

47

26,3

26

83

57

100

2

Grodziński Tadeusz

Bubas Sławomir

8,6

23,3

12,0

12

79

67

90

3

Walaszek Tadeusz

Pardus Włodzimierz

18,2

27,8

17,3

17

87

70

80

4

Plewiński Mieczysław

Kubiak Grzegorz

40

38

29,3

29

102

73

75

5

Lewandowski Andrzej

Sadłowski Andrzej

17,1

22,2

14,7

15

93

78

70

6

Cechowski Sławomir

Cechowski Przemek

34,9

17,4

19,6

20

98

78

66

7

Majsterek Arkadiusz

Majsterek Adrian

9

18,4

10,3

10

89

79

62

8

Dybus Grzegorz

Dybus Krzysztof

0

0

0,0

0

127

127

59

 
 

Regulamin I Turnieju Niepodległości (foursome)

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach par 3 (2X9 dołków). 

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

3.       Format turnieju: Strore Play Foursome parami - 3/4 netto połowy wspólnego HCP klubowego.

Jest to turniej drużynowy, w którym dwóch graczy gra jako partnerzy jedną piłką. Partnerzy muszą wykonywać uderzenia na przemian z każdego obszaru tee i następnie na przemian w trakcie rozgrywania każdego dołka. Uderzenia karne nie wpływają na kolejność gry
(zgodnie z Reg. 29). 

4.       Zawodnicy do turnieju dobierają się w pary dowolnie. Drużyny muszą być zgłoszone najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem turnieju.  

5.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji i opłaty za turniej na konto

A&A Marketing Sp. z o.o.
69 1540 1245 2056 4801 5446 0002

6.       Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 10:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności wypełnionych formularzy. W przypadku zgłoszenia więcej niż 36 graczy o starcie decyduje kolejność wpłat za turniej.


7.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podani ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Weekendowych.

8.       Na greenie można używać wyłącznie puttera.

9.       W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

10.    Nagrodzone zostaną 3 najlepsze drużyny w kategorii Stroke Play Netto. 

11.    W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik wspólnego HCP klubowego.

12.    Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP=0.

13.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.     Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.     W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.     Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.     W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.     Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.     Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.      Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.     Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.     Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10. Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.