zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

I Turniej Golf & Boule

I Turniej Prima Aprilis| Turniej Pierwszego Kwiatka| I Mistrzostwa Krótkiej Gry| Turniej Pierwszomajowy| I Turniej z Caddiem| Turniej Nocy Świętojańskiej| II A&A Texas Scramble| I Turniej Sznurka| II Turniej II Kijów| I Turniej Par| I Turniej Rodzinny| I Turniej o Puchar Prezesa A&A Golf Club| I Mistrzostwa Patch Play| V Turniej Kapitański| I Turniej Golf & Boule| A&A Beginners Cup 2012| I A&A Drink & Play| I Turniej Niepodległości (foursome)| I Turniej Andrzejkowy|

I TURNIEJ GOLF & BOULE 2012

WYNIKI

l.p

Imię i nazwisko

Bule – zajęte miejsce

Pkt. bule

Golf – zajęte miejsce

Wynik brutto

Pkt.

Suma pkt.

Klasyfikacja końcowa

Ranking

1.

T.Grodziński

IV

11p.

I

70

9p.

20p.

I

160

2.

Arek Majsterek

III

12p.

III

76

7p.

19p.

II

140

3.

T. Walaszek

V

10.p

II

74

8p.

18p.

III

130

4.

T. Sitek

II

13p.

VI

103

4p.

17p

IV

120

5.

P.Chorąży

V

10p.

IV

86

6p.

16p.

V

115

6.

K.Sitek

V

10p.

VIII

111

2p.

12p.

VI

110

7.

Z. Truszkiewicz

IX

6p.

V

96

5p.

11p.

VII

105

8.

T.Treliński

X

5p.

VII

109

3p.

8p.

VIII 

100

9.

J.Treliński 

VIII

7p.

IX

117

1p.

8p.

IX

95

10.

M.Plewiński

XI

4p.

X

123

0p.

4p.

X

90

11.

W. Olczyk

I

14p.

DQ

-

-

-

DQ

DQ

12.

P.Sarba

XII

3p.

DQ

-

-

-

DQ

DQ

13.

Aleksander Majsterek

XIII

2p.

DQ

-

-

-

DQ

DQ

14.

W.Pardus

XIV

1p.

DQ

-

-

-

DQ

DQ

15.

Stasiu Pardus

XV

0p.

DQ

-

-

-

DQ

DQ

 
 

Regulamin I Turnieju Golf & Boule

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach par 3 (2X9 dołków).

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A. 

3.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które wypełnią formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.aagolfclub.pl w Aktualnościach oraz dokonają wpłaty w dniu turnieju na pół godziny przed rozpoczęciem. Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

4.       Organizatorem turnieju jest Członek Komisji Sportowej Zbigniew Truszkiewicz tel. 509706660. 

5.       Turniej rozegrany zostanie w dwóch etapach. 

6.       Nagrodzeni zostaną 3 najlepsi gracze w klasyfikacji generalnej z dwóch etapów turnieju.

7.       Format I etapu            – wg zasad ustalonych przez organizatora turnieju.

        Format II etapu          – Stroke Play brutto.
                                                 Startujemy w formule shotgun (w grupach ze wszystkich dołów w jednym czasie).

8.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch turniejach.

9.       Na greenie można używać wyłącznie puttera.

10.    W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych.

 

Reguły Turnieju

1.     II etap turnieju będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.     W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.     Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.     W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.     Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.     Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.      Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.     Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.     Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10. Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.

 

Punktacja

Ogólna:

·         Za zajęte miejsce zarówno w pierwszym jak i w drugim etapie turnieju przyznawane będą punkty.
·         Suma punktów obu konkurencji daje wynik końcowy.
·          W przypadku remisu po obu konkurencjach przeprowadzona zostanie dogrywka na dołkach wyznaczonych przez organizatora turnieju.

Golf:

·         Gracz otrzyma ilość punktów równą ilości osób startujących w turnieju pomniejszoną o miejsce, które zajął w klasyfikacji końcowej etapu II.
·        W przypadku remisu decyduje wyższy współczynnik HCP klubowego.

Boule:

·        Gracz otrzyma ilość punktów równą ilości osób startujących w turnieju pomniejszoną o miejsce, które zajął w klasyfikacji końcowej etapu I.